ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2022

1-99:

  1/2022 Απόφαση 2/2022 Απόφαση 3/2022 Απόφαση 4/2022 Απόφαση
  6/2022 Απόφαση 7/2022 Απόφαση 8/2022 Απόφαση 9/2022 Απόφαση
10/2022 Απόφαση 11/2022 Απόφαση 12/2022 Απόφαση 13/2022 Απόφαση 14/2022 Απόφαση
15/2022 Απόφαση 16/2022 Απόφαση 17/2022 Απόφαση 18/2022 Απόφαση 19/2022 Απόφαση
20/2022 Απόφαση 21/2022 Απόφαση 22/2022 Απόφαση 23/2022 Απόφαση 24/2022 Απόφαση
25/2022 Απόφαση 26/2022 Απόφαση 27/2022 Απόφαση 28/2022 Απόφαση 29/2022 Απόφαση
30/2022 Απόφαση 31/2022 Απόφαση 32/2022 Απόφαση 33/2022 Απόφαση 34/2022 Απόφαση
35/2022 Απόφαση 36/2022 Απόφαση 37/2022 Απόφαση 38/2022 Απόφαση 39/2022 Απόφαση
40/2022 Απόφαση 41/2022 Απόφαση 42/2022 Απόφαση 43/2022 Απόφαση 44/2022 Απόφαση
45/2022 Απόφαση 46/2022 Απόφαση 47/2022 Απόφαση 48/2022 Απόφαση 49/2022 Απόφαση
50/2022 Απόφαση 51/2022 Απόφαση 52/2022 Απόφαση 53/2022 Απόφαση 54/2022 Απόφαση
55/2022 Απόφαση 56/2022 Απόφαση 57/2022 Απόφαση 58/2022 Απόφαση 59/2022 Απόφαση
60/2022 Απόφαση 61/2022 Απόφαση 62/2022 Απόφαση 63/2022 Απόφαση 64/2022 Απόφαση
65/2022 Απόφαση 66/2022 Απόφαση 67/2022 Απόφαση 68/2022 Απόφαση 69/2022 Απόφαση
70/2022 Απόφαση   72/2022 Απόφαση 73/2022 Απόφαση 74/2022 Απόφαση
75/2022 Απόφαση 76/2022 Απόφαση 77/2022 Απόφαση 78/2022 Απόφαση 79/2022 Απόφαση
80/2022 Απόφαση 81/2022 Απόφαση 82/2022 Απόφαση 83/2022 Απόφαση 84/2022 Απόφαση
85/2022 Απόφαση 86/2022 Απόφαση 87/2022 Απόφαση 88/2022 Απόφαση 89/2022 Απόφαση
90/2022 Απόφαση 91/2022 Απόφαση 92/2022 Απόφαση 93/2022 Απόφαση 94/2022 Απόφαση
95/2022 Απόφαση 96/2022 Απόφαση 97/2022 Απόφαση 98/2022 Απόφαση 99/2022 Απόφαση

100-199:

100/2022 Απόφαση 101/2022 Απόφαση 102/2022 Απόφαση 103/2022 Απόφαση 104/2022 Απόφαση
105/2022 Απόφαση 106/2022 Απόφαση 107/2022 Απόφαση 108/2022 Απόφαση 109/2022 Απόφαση
110/2022 Απόφαση 111/2022 Απόφαση 112/2022 Απόφαση 113/2022 Απόφαση 114/2022 Απόφαση
115/2022 Απόφαση 116/2022 Απόφαση 117/2022 Απόφαση 118/2022 Απόφαση 119/2022 Απόφαση
120/2022 Απόφαση 121/2022 Απόφαση 122/2022 Απόφαση 123/2022 Απόφαση 124/2022 Απόφαση
125/2022 Απόφαση 126/2022 Απόφαση 127/2022 Απόφαση 128/2022 Απόφαση 129/2022 Απόφαση
130/2022 Απόφαση 131/2022 Απόφαση 132/2022 Απόφαση 133/2022 Απόφαση 134/2022 Απόφαση
135/2022 Απόφαση 136/2022 Απόφαση 137/2022 Απόφαση 138/2022 Απόφαση 139/2022 Απόφαση
140/2022 Απόφαση 141/2022 Απόφαση 142/2022 Απόφαση 143/2022 Απόφαση 144/2022 Απόφαση
145/2022 Απόφαση 146/2022 Απόφαση 147/2022 Απόφαση 148/2022 Απόφαση 149/2022 Απόφαση
150/2022 Απόφαση 151/2022 Απόφαση 152/2022 Απόφαση 153/2022 Απόφαση 154/2022 Απόφαση
155/2022 Απόφαση 156/2022 Απόφαση 157/2022 Απόφαση 158/2022 Απόφαση 159/2022 Απόφαση
160/2022 Απόφαση 161/2022 Απόφαση 162/2022 Απόφαση 163/2022 Απόφαση 164/2022 Απόφαση
165/2022 Απόφαση 166/2022 Απόφαση 167/2022 Απόφαση 168/2022 Απόφαση 169/2022 Απόφαση
  171/2022 Απόφαση 172/2022 Απόφαση 173/2022 Απόφαση 174/2022 Απόφαση
175/2022 Απόφαση 176/2022 Απόφαση 177/2022 Απόφαση 178/2022 Απόφαση 179/2022 Απόφαση
180/2022 Απόφαση 181/2022 Απόφαση 182/2022 Απόφαση 183/2022 Απόφαση 184/2022 Απόφαση
185/2022 Απόφαση 186/2022 Απόφαση 187/2022 Απόφαση 188/2022 Απόφαση 189/2022 Απόφαση
190/2022 Απόφαση 191/2022 Απόφαση 192/2022 Απόφαση 193/2022 Απόφαση 194/2022 Απόφαση
  196/2022 Απόφαση 197/2022 Απόφαση 198/2022 Απόφαση 199/2022 Απόφαση

200-299:

200/2022 Απόφαση 201/2022 Απόφαση 202/2022 Απόφαση 203/2022 Απόφαση 204/2022 Απόφαση
205/2022 Απόφαση 206/2022 Απόφαση 207/2022 Απόφαση 208/2022 Απόφαση 209/2022 Απόφαση
210/2022 Απόφαση 211/2022 Απόφαση 212/2022 Απόφαση 213/2022 Απόφαση 214/2022 Απόφαση
215/2022 Απόφαση 216/2022 Απόφαση 217/2022 Απόφαση 218/2022 Απόφαση 219/2022 Απόφαση
220/2022 Απόφαση 221/2022 Απόφαση 222/2022 Απόφαση 223/2022 Απόφαση 224/2022 Απόφαση
225/2022 Απόφαση 226/2022 Απόφαση 227/2022 Απόφαση 228/2022 Απόφαση 229/2022 Απόφαση
230/2022 Απόφαση 231/2022 Απόφαση 232/2022 Απόφαση 233/2022 Απόφαση 234/2022 Απόφαση
235/2022 Απόφαση 236/2022 Απόφαση 237/2022 Απόφαση 238/2022 Απόφαση 239/2022 Απόφαση
240/2022 Απόφαση 241/2022 Απόφαση 242/2022 Απόφαση 243/2022 Απόφαση 244/2022 Απόφαση
245/2022 Απόφαση 246/2022 Απόφαση 247/2022 Απόφαση 248/2022 Απόφαση 249/2022 Απόφαση
250/2022 Απόφαση 251/2022 Απόφαση 252/2022 Απόφαση 253/2022 Απόφαση 254/2022 Απόφαση
255/2022 Απόφαση 256/2022 Απόφαση 257/2022 Απόφαση 258/2022 Απόφαση 259/2022 Απόφαση
260/2022 Απόφαση 261/2022 Απόφαση 262/2022 Απόφαση 263/2022 Απόφαση 264/2022 Απόφαση
265/2022 Απόφαση 266/2022 Απόφαση 267/2022 Απόφαση 268/2022 Απόφαση 269/2022 Απόφαση
270/2022 Απόφαση 271/2022 Απόφαση 272/2022 Απόφαση 273/2022 Απόφαση 274/2022 Απόφαση
275/2022 Απόφαση 276/2022 Απόφαση 277/2022 Απόφαση 278/2022 Απόφαση 279/2022 Απόφαση
280/2022 Απόφαση 281/2022 Απόφαση 282/2022 Απόφαση 283/2022 Απόφαση 284/2022 Απόφαση
285/2022 Απόφαση 286/2022 Απόφαση 287/2022 Απόφαση 288/2022 Απόφαση 289/2022 Απόφαση
290/2022 Απόφαση 291/2022 Απόφαση   293/2022 Απόφαση 294/2022 Απόφαση
295/2022 Απόφαση 296/2022 Απόφαση 297/2022 Απόφαση 298/2022 Απόφαση 299/2022 Απόφαση

300-399:

300/2022 Απόφαση 301/2022 Απόφαση 302/2022 Απόφαση 303/2022 Απόφαση 304/2022 Απόφαση
305/2022 Απόφαση 306/2022 Απόφαση 307/2022 Απόφαση 308/2022 Απόφαση 309/2022 Απόφαση
310/2022 Απόφαση 311/2022 Απόφαση 312/2022 Απόφαση 313/2022 Απόφαση 314/2022 Απόφαση
315/2022 Απόφαση 316/2022 Απόφαση 317/2022 Απόφαση 318/2022 Απόφαση 319/2022 Απόφαση
320/2022 Απόφαση 321/2022 Απόφαση 322/2022 Απόφαση 323/2022 Απόφαση 324/2022 Απόφαση
325/2022 Απόφαση 326/2022 Απόφαση 327/2022 Απόφαση 328/2022 Απόφαση 329/2022 Απόφαση
330/2022 Απόφαση 331/2022 Απόφαση 332/2022 Απόφαση 333/2022 Απόφαση 334/2022 Απόφαση
335/2022 Απόφαση 336/2022 Απόφαση 337/2022 Απόφαση 338/2022 Απόφαση  
340/2022 Απόφαση 341/2022 Απόφαση   343/2022 Απόφαση 344/2022 Απόφαση
345/2022 Απόφαση 346/2022 Απόφαση 347/2022 Απόφαση 348/2022 Απόφαση 349/2022 Απόφαση
350/2022 Απόφαση   352/2022 Απόφαση 353/2022 Απόφαση 354/2022 Απόφαση
355/2022 Απόφαση 356/2022 Απόφαση 357/2022 Απόφαση 358/2022 Απόφαση 359/2022 Απόφαση
360/2022 Απόφαση 361/2022 Απόφαση 362/2022 Απόφαση 363/2022 Απόφαση 364/2022 Απόφαση
365/2022 Απόφαση 366/2022 Απόφαση 367/2022 Απόφαση 368/2022 Απόφαση 369/2022 Απόφαση
370/2022 Απόφαση 371/2022 Απόφαση 372/2022 Απόφαση 373/2022 Απόφαση 374/2022 Απόφαση
375/2022 Απόφαση 376/2022 Απόφαση 377/2022 Απόφαση 378/2022 Απόφαση 379/2022 Απόφαση
380/2022 Απόφαση 381/2022 Απόφαση 382/2022 Απόφαση 383/2022 Απόφαση 384/2022 Απόφαση
385/2022 Απόφαση 386/2022 Απόφαση 387/2022 Απόφαση 388/2022 Απόφαση 389/2022 Απόφαση
390/2022 Απόφαση 391/2022 Απόφαση 392/2022 Απόφαση 393/2022 Απόφαση 394/2022 Απόφαση
395/2022 Απόφαση 396/2022 Απόφαση 397/2022 Απόφαση 398/2022 Απόφαση 399/2022 Απόφαση

400-499:

400/2022 Απόφαση 401/2022 Απόφαση   403/2022 Απόφαση  
405/2022 Απόφαση 406/2022 Απόφαση 407/2022 Απόφαση 408/2022 Απόφαση 409/2022 Απόφαση
410/2022 Απόφαση 411/2022 Απόφαση 412/2022 Απόφαση 413/2022 Απόφαση 414/2022 Απόφαση
415/2022 Απόφαση 416/2022 Απόφαση 417/2022 Απόφαση 418/2022 Απόφαση 419/2022 Απόφαση
420/2022 Απόφαση 421/2022 Απόφαση 422/2022 Απόφαση 423/2022 Απόφαση 424/2022 Απόφαση
425/2022 Απόφαση 426/2022 Απόφαση 427/2022 Απόφαση 428/2022 Απόφαση 429/2022 Απόφαση
430/2022 Απόφαση 431/2022 Απόφαση 432/2022 Απόφαση 433/2022 Απόφαση 434/2022 Απόφαση
435/2022 Απόφαση 436/2022 Απόφαση 437/2022 Απόφαση 438/2022 Απόφαση 439/2022 Απόφαση
440/2022 Απόφαση 441/2022 Απόφαση 442/2022 Απόφαση 443/2022 Απόφαση 444/2022 Απόφαση
445/2022 Απόφαση 446/2022 Απόφαση 447/2022 Απόφαση 448/2022 Απόφαση  
450/2022 Απόφαση 451/2022 Απόφαση 452/2022 Απόφαση 453/2022 Απόφαση 454/2022 Απόφαση
455/2022 Απόφαση 456/2022 Απόφαση 457/2022 Απόφαση 458/2022 Απόφαση 459/2022 Απόφαση
460/2022 Απόφαση 461/2022 Απόφαση 462/2022 Απόφαση 463/2022 Απόφαση 464/2022 Απόφαση
465/2022 Απόφαση 466/2022 Απόφαση 467/2022 Απόφαση 468/2022 Απόφαση 469/2022 Απόφαση
470/2022 Απόφαση 471/2022 Απόφαση 472/2022 Απόφαση 473/2022 Απόφαση 474/2022 Απόφαση
475/2022 Απόφαση 476/2022 Απόφαση 477/2022 Απόφαση 478/2022 Απόφαση 479/2022 Απόφαση
480/2022 Απόφαση 481/2022 Απόφαση 482/2022 Απόφαση 483/2022 Απόφαση 484/2022 Απόφαση
485/2022 Απόφαση 486/2022 Απόφαση 487/2022 Απόφαση 488/2022 Απόφαση 489/2022 Απόφαση
490/2022 Απόφαση 491/2022 Απόφαση 492/2022 Απόφαση 493/2022 Απόφαση 494/2022 Απόφαση
495/2022 Απόφαση 496/2022 Απόφαση 497/2022 Απόφαση 498/2022 Απόφαση 499/2022 Απόφαση

500-599:

500/2022 Απόφαση 501/2022 Απόφαση 502/2022 Απόφαση 503/2022 Απόφαση 504/2022 Απόφαση
505/2022 Απόφαση 506/2022 Απόφαση 507/2022 Απόφαση 508/2022 Απόφαση 509/2022 Απόφαση
510/2022 Απόφαση 511/2022 Απόφαση 512/2022 Απόφαση 513/2022 Απόφαση 514/2022 Απόφαση
515/2022 Απόφαση 516/2022 Απόφαση 517/2022 Απόφαση 518/2022 Απόφαση 519/2022 Απόφαση
520/2022 Απόφαση 521/2022 Απόφαση     524/2022 Απόφαση
525/2022 Απόφαση 526/2022 Απόφαση 527/2022 Απόφαση 528/2022 Απόφαση 529/2022 Απόφαση
530/2022 Απόφαση 531/2022 Απόφαση 532/2022 Απόφαση 533/2022 Απόφαση 534/2022 Απόφαση
535/2022 Απόφαση 536/2022 Απόφαση 537/2022 Απόφαση 538/2022 Απόφαση 539/2022 Απόφαση
540/2022 Απόφαση 541/2022 Απόφαση 542/2022 Απόφαση 543/2022 Απόφαση 544/2022 Απόφαση
545/2022 Απόφαση   547/2022 Απόφαση 548/2022 Απόφαση 549/2022 Απόφαση
550/2022 Απόφαση 551/2022 Απόφαση   553/2022 Απόφαση 554/2022 Απόφαση
555/2022 Απόφαση 556/2022 Απόφαση 557/2022 Απόφαση 558/2022 Απόφαση 559/2022 Απόφαση
  561/2022 Απόφαση 562/2022 Απόφαση 563/2022 Απόφαση 564/2022 Απόφαση
565/2022 Απόφαση 566/2022 Απόφαση 567/2022 Απόφαση 568/2022 Απόφαση 569/2022 Απόφαση
570/2022 Απόφαση 571/2022 Απόφαση 572/2022 Απόφαση 573/2022 Απόφαση 574/2022 Απόφαση
575/2022 Απόφαση 576/2022 Απόφαση 577/2022 Απόφαση 578/2022 Απόφαση 579/2022 Απόφαση
580/2022 Απόφαση 581/2022 Απόφαση 582/2022 Απόφαση 583/2022 Απόφαση 584/2022 Απόφαση
585/2022 Απόφαση 586/2022 Απόφαση 587/2022 Απόφαση 588/2022 Απόφαση 589/2022 Απόφαση
590/2022 Απόφαση 591/2022 Απόφαση 592/2022 Απόφαση 593/2022 Απόφαση 594/2022 Απόφαση
595/2022 Απόφαση 596/2022 Απόφαση 597/2022 Απόφαση 598/2022 Απόφαση 599/2022 Απόφαση

600-699:

600/2022 Απόφαση 601/2022 Απόφαση 602/2022 Απόφαση 603/2022 Απόφαση 604/2022 Απόφαση
605/2022 Απόφαση 606/2022 Απόφαση 607/2022 Απόφαση 608/2022 Απόφαση  
610/2022 Απόφαση 611/2022 Απόφαση 612/2022 Απόφαση 613/2022 Απόφαση 614/2022 Απόφαση
615/2022 Απόφαση 616/2022 Απόφαση 617/2022 Απόφαση 618/2022 Απόφαση 619/2022 Απόφαση
620/2022 Απόφαση 621/2022 Απόφαση 622/2022 Απόφαση 623/2022 Απόφαση 624/2022 Απόφαση
625/2022 Απόφαση 626/2022 Απόφαση 627/2022 Απόφαση 628/2022 Απόφαση 629/2022 Απόφαση
630/2022 Απόφαση 631/2022 Απόφαση 632/2022 Απόφαση 633/2022 Απόφαση 634/2022 Απόφαση
635/2022 Απόφαση 636/2022 Απόφαση 637/2022 Απόφαση 638/2022 Απόφαση 639/2022 Απόφαση
640/2022 Απόφαση 641/2022 Απόφαση 642/2022 Απόφαση 643/2022 Απόφαση 644/2022 Απόφαση
645/2022 Απόφαση 646/2022 Απόφαση 647/2022 Απόφαση 648/2022 Απόφαση 649/2022 Απόφαση
650/2022 Απόφαση 651/2022 Απόφαση 652/2022 Απόφαση 653/2022 Απόφαση 654/2022 Απόφαση
655/2022 Απόφαση 656/2022 Απόφαση 657/2022 Απόφαση 658/2022 Απόφαση 659/2022 Απόφαση
660/2022 Απόφαση 661/2022 Απόφαση 662/2022 Απόφαση 663/2022 Απόφαση 664/2022 Απόφαση
665/2022 Απόφαση 666/2022 Απόφαση 667/2022 Απόφαση 668/2022 Απόφαση 669/2022 Απόφαση
670/2022 Απόφαση 671/2022 Απόφαση 672/2022 Απόφαση 673/2022 Απόφαση 674/2022 Απόφαση
675/2022 Απόφαση 676/2022 Απόφαση 677/2022 Απόφαση 678/2022 Απόφαση 679/2022 Απόφαση
680/2022 Απόφαση 681/2022 Απόφαση 682/2022 Απόφαση 683/2022 Απόφαση 684/2022 Απόφαση
685/2022 Απόφαση 686/2022 Απόφαση 687/2022 Απόφαση 688/2022 Απόφαση 689/2022 Απόφαση
690/2022 Απόφαση 691/2022 Απόφαση 692/2022 Απόφαση 693/2022 Απόφαση 694/2022 Απόφαση
695/2022 Απόφαση 696/2022 Απόφαση 697/2022 Απόφαση 698/2022 Απόφαση 699/2022 Απόφαση

700-799:

700/2022 Απόφαση 701/2022 Απόφαση 702/2022 Απόφαση 703/2022 Απόφαση 704/2022 Απόφαση
705/2022 Απόφαση 706/2022 Απόφαση 707/2022 Απόφαση 708/2022 Απόφαση 709/2022 Απόφαση
710/2022 Απόφαση 711/2022 Απόφαση 712/2022 Απόφαση 713/2022 Απόφαση 714/2022 Απόφαση
715/2022 Απόφαση 716/2022 Απόφαση 717/2022 Απόφαση 718/2022 Απόφαση 719/2022 Απόφαση
720/2022 Απόφαση 721/2022 Απόφαση 722/2022 Απόφαση 723/2022 Απόφαση 724/2022 Απόφαση
725/2022 Απόφαση 726/2022 Απόφαση 727/2022 Απόφαση 728/2022 Απόφαση 729/2022 Απόφαση
730/2022 Απόφαση 731/2022 Απόφαση 732/2022 Απόφαση 733/2022 Απόφαση 734/2022 Απόφαση
735/2022 Απόφαση 736/2022 Απόφαση 737/2022 Απόφαση 738/2022 Απόφαση 739/2022 Απόφαση
740/2022 Απόφαση 741/2022 Απόφαση 742/2022 Απόφαση 743/2022 Απόφαση 744/2022 Απόφαση
745/2022 Απόφαση 746/2022 Απόφαση 747/2022 Απόφαση 748/2022 Απόφαση 749/2022 Απόφαση
750/2022 Απόφαση 751/2022 Απόφαση 752/2022 Απόφαση 753/2022 Απόφαση 754/2022 Απόφαση
755/2022 Απόφαση 756/2022 Απόφαση 757/2022 Απόφαση 758/2022 Απόφαση 759/2022 Απόφαση
760/2022 Απόφαση 761/2022 Απόφαση 762/2022 Απόφαση 763/2022 Απόφαση 764/2022 Απόφαση
765/2022 Απόφαση 766/2022 Απόφαση 767/2022 Απόφαση 768/2022 Απόφαση 769/2022 Απόφαση
770/2022 Απόφαση 771/2022 Απόφαση 772/2022 Απόφαση 773/2022 Απόφαση 774/2022 Απόφαση
775/2022 Απόφαση 776/2022 Απόφαση 777/2022 Απόφαση 778/2022 Απόφαση 779/2022 Απόφαση
780/2022 Απόφαση 781/2022 Απόφαση 782/2022 Απόφαση 783/2022 Απόφαση 784/2022 Απόφαση
785/2022 Απόφαση 786/2022 Απόφαση 787/2022 Απόφαση 788/2022 Απόφαση 789/2022 Απόφαση
790/2022 Απόφαση 791/2022 Απόφαση 792/2022 Απόφαση 793/2022 Απόφαση 794/2022 Απόφαση
795/2022 Απόφαση 796/2022 Απόφαση 797/2022 Απόφαση 798/2022 Απόφαση 799/2022 Απόφαση

800-899:

800/2022 Απόφαση 801/2022 Απόφαση 802/2022 Απόφαση 803/2022 Απόφαση 804/2022 Απόφαση
805/2022 Απόφαση 806/2022 Απόφαση 807/2022 Απόφαση 808/2022 Απόφαση 809/2022 Απόφαση
810/2022 Απόφαση 811/2022 Απόφαση 812/2022 Απόφαση 813/2022 Απόφαση 814/2022 Απόφαση
815/2022 Απόφαση 816/2022 Απόφαση 817/2022 Απόφαση 818/2022 Απόφαση 819/2022 Απόφαση
820/2022 Απόφαση 821/2022 Απόφαση 822/2022 Απόφαση 823/2022 Απόφαση 824/2022 Απόφαση
825/2022 Απόφαση 826/2022 Απόφαση 827/2022 Απόφαση 828/2022 Απόφαση  
830/2022 Απόφαση 831/2022 Απόφαση 832/2022 Απόφαση 833/2022 Απόφαση 834/2022 Απόφαση
835/2022 Απόφαση 836/2022 Απόφαση 837/2022 Απόφαση 838/2022 Απόφαση 839/2022 Απόφαση
840/2022 Απόφαση 841/2022 Απόφαση 842/2022 Απόφαση 843/2022 Απόφαση 844/2022 Απόφαση
845/2022 Απόφαση 846/2022 Απόφαση 847/2022 Απόφαση 848/2022 Απόφαση 849/2022 Απόφαση
850/2022 Απόφαση 851/2022 Απόφαση 852/2022 Απόφαση 853/2022 Απόφαση 854/2022 Απόφαση
855/2022 Απόφαση 856/2022 Απόφαση 857/2022 Απόφαση 858/2022 Απόφαση 859/2022 Απόφαση
860/2022 Απόφαση 861/2022 Απόφαση 862/2022 Απόφαση 863/2022 Απόφαση 864/2022 Απόφαση
865/2022 Απόφαση 866/2022 Απόφαση 867/2022 Απόφαση 868/2022 Απόφαση 869/2022 Απόφαση
870/2022 Απόφαση     873/2022 Απόφαση 874/2022 Απόφαση
875/2022 Απόφαση 876/2022 Απόφαση 877/2022 Απόφαση 878/2022 Απόφαση 879/2022 Απόφαση
880/2022 Απόφαση 881/2022 Απόφαση 882/2022 Απόφαση 883/2022 Απόφαση 884/2022 Απόφαση
885/2022 Απόφαση   887/2022 Απόφαση 888/2022 Απόφαση 889/2022 Απόφαση
890/2022 Απόφαση   892/2022 Απόφαση 893/2022 Απόφαση 894/2022 Απόφαση
895/2022 Απόφαση 896/2022 Απόφαση 897/2022 Απόφαση 898/2022 Απόφαση 899/2022 Απόφαση

900-999:

900/2022 Απόφαση 901/2022 Απόφαση 902/2022 Απόφαση 903/2022 Απόφαση 904/2022 Απόφαση
905/2022 Απόφαση 906/2022 Απόφαση 907/2022 Απόφαση 908/2022 Απόφαση 909/2022 Απόφαση
910/2022 Απόφαση 911/2022 Απόφαση 912/2022 Απόφαση 913/2022 Απόφαση 914/2022 Απόφαση
915/2022 Απόφαση 916/2022 Απόφαση 917/2022 Απόφαση 918/2022 Απόφαση 919/2022 Απόφαση
920/2022 Απόφαση 921/2022 Απόφαση 922/2022 Απόφαση 923/2022 Απόφαση 924/2022 Απόφαση
925/2022 Απόφαση 926/2022 Απόφαση 927/2022 Απόφαση 928/2022 Απόφαση 929/2022 Απόφαση
930/2022 Απόφαση 931/2022 Απόφαση   933/2022 Απόφαση 934/2022 Απόφαση
935/2022 Απόφαση 936/2022 Απόφαση 937/2022 Απόφαση 938/2022 Απόφαση 939/2022 Απόφαση
940/2022 Απόφαση 941/2022 Απόφαση 942/2022 Απόφαση 943/2022 Απόφαση 944/2022 Απόφαση
945/2022 Απόφαση 946/2022 Απόφαση 947/2022 Απόφαση 948/2022 Απόφαση 949/2022 Απόφαση
950/2022 Απόφαση 951/2022 Απόφαση 952/2022 Απόφαση 953/2022 Απόφαση 954/2022 Απόφαση
955/2022 Απόφαση 956/2022 Απόφαση 957/2022 Απόφαση 958/2022 Απόφαση 959/2022 Απόφαση
960/2022 Απόφαση 961/2022 Απόφαση 962/2022 Απόφαση 963/2022 Απόφαση 964/2022 Απόφαση
965/2022 Απόφαση 966/2022 Απόφαση 967/2022 Απόφαση 968/2022 Απόφαση 969/2022 Απόφαση
970/2022 Απόφαση 971/2022 Απόφαση 972/2022 Απόφαση 973/2022 Απόφαση 974/2022 Απόφαση
975/2022 Απόφαση 976/2022 Απόφαση 977/2022 Απόφαση 978/2022 Απόφαση 979/2022 Απόφαση
980/2022 Απόφαση 981/2022 Απόφαση 982/2022 Απόφαση 983/2022 Απόφαση 984/2022 Απόφαση
985/2022 Απόφαση 986/2022 Απόφαση 987/2022 Απόφαση 988/2022 Απόφαση 989/2022 Απόφαση
990/2022 Απόφαση 991/2022 Απόφαση 992/2022 Απόφαση 993/2022 Απόφαση 994/2022 Απόφαση
995/2022 Απόφαση 996/2022 Απόφαση   998/2022 Απόφαση 999/2022 Απόφαση

1000-1099:

1000/2022 Απόφαση 1001/2022 Απόφαση 1002/2022 Απόφαση 1003/2022 Απόφαση 1004/2022 Απόφαση
1005/2022 Απόφαση 1006/2022 Απόφαση 1007/2022 Απόφαση 1008/2022 Απόφαση 1009/2022 Απόφαση
1010/2022 Απόφαση 1011/2022 Απόφαση 1012/2022 Απόφαση 1013/2022 Απόφαση 1014/2022 Απόφαση
1015/2022 Απόφαση 1016/2022 Απόφαση 1017/2022 Απόφαση 1018/2022 Απόφαση 1019/2022 Απόφαση
1020/2022 Απόφαση 1021/2022 Απόφαση 1022/2022 Απόφαση   1024/2022 Απόφαση
1025/2022 Απόφαση 1026/2022 Απόφαση 1027/2022 Απόφαση 1028/2022 Απόφαση 1029/2022 Απόφαση
1030/2022 Απόφαση 1031/2022 Απόφαση 1032/2022 Απόφαση 1033/2022 Απόφαση 1034/2022 Απόφαση
1035/2022 Απόφαση 1036/2022 Απόφαση 1037/2022 Απόφαση 1038/2022 Απόφαση 1039/2022 Απόφαση
1040/2022 Απόφαση 1041/2022 Απόφαση 1042/2022 Απόφαση 1043/2022 Απόφαση 1044/2022 Απόφαση
1045/2022 Απόφαση 1046/2022 Απόφαση 1047/2022 Απόφαση 1048/2022 Απόφαση 1049/2022 Απόφαση
1050/2022 Απόφαση 1051/2022 Απόφαση 1052/2022 Απόφαση 1053/2022 Απόφαση 1054/2022 Απόφαση
1055/2022 Απόφαση 1056/2022 Απόφαση 1057/2022 Απόφαση 1058/2022 Απόφαση 1059/2022 Απόφαση
1060/2022 Απόφαση 1061/2022 Απόφαση 1062/2022 Απόφαση   1064/2022 Απόφαση
1065/2022 Απόφαση 1066/2022 Απόφαση 1067/2022 Απόφαση 1068/2022 Απόφαση 1069/2022 Απόφαση
1070/2022 Απόφαση 1071/2022 Απόφαση 1072/2022 Απόφαση 1073/2022 Απόφαση 1074/2022 Απόφαση
1075/2022 Απόφαση 1076/2022 Απόφαση 1077/2022 Απόφαση 1078/2022 Απόφαση 1079/2022 Απόφαση
1080/2022 Απόφαση 1081/2022 Απόφαση 1082/2022 Απόφαση 1083/2022 Απόφαση 1084/2022 Απόφαση
1085/2022 Απόφαση 1086/2022 Απόφαση 1087/2022 Απόφαση 1088/2022 Απόφαση 1089/2022 Απόφαση
1090/2022 Απόφαση 1091/2022 Απόφαση   1093/2022 Απόφαση 1094/2022 Απόφαση
1095/2022 Απόφαση 1096/2022 Απόφαση 1097/2022 Απόφαση 1098/2022 Απόφαση 1099/2022 Απόφαση

1100-1199:

1100/2022 Απόφαση 1101/2022 Απόφαση 1102/2022 Απόφαση 1103/2022 Απόφαση 1104/2022 Απόφαση
1105/2022 Απόφαση 1106/2022 Απόφαση 1107/2022 Απόφαση 1108/2022 Απόφαση 1109/2022 Απόφαση
1110/2022 Απόφαση 1111/2022 Απόφαση 1112/2022 Απόφαση 1113/2022 Απόφαση 1114/2022 Απόφαση
1115/2022 Απόφαση 1116/2022 Απόφαση 1117/2022 Απόφαση 1118/2022 Απόφαση 1119/2022 Απόφαση
1120/2022 Απόφαση 1121/2022 Απόφαση 1122/2022 Απόφαση 1123/2022 Απόφαση 1124/2022 Απόφαση
1125/2022 Απόφαση 1126/2022 Απόφαση 1127/2022 Απόφαση 1128/2022 Απόφαση 1129/2022 Απόφαση
1130/2022 Απόφαση 1131/2022 Απόφαση 1132/2022 Απόφαση 1133/2022 Απόφαση 1134/2022 Απόφαση
1135/2022 Απόφαση 1136/2022 Απόφαση 1137/2022 Απόφαση 1138/2022 Απόφαση 1139/2022 Απόφαση
1140/2022 Απόφαση 1141/2022 Απόφαση 1142/2022 Απόφαση 1143/2022 Απόφαση 1144/2022 Απόφαση
1145/2022 Απόφαση 1146/2022 Απόφαση   1148/2022 Απόφαση 1149/2022 Απόφαση
1150/2022 Απόφαση 1151/2022 Απόφαση 1152/2022 Απόφαση 1153/2022 Απόφαση 1154/2022 Απόφαση
1155/2022 Απόφαση 1156/2022 Απόφαση 1157/2022 Απόφαση 1158/2022 Απόφαση 1159/2022 Απόφαση
1160/2022 Απόφαση 1161/2022 Απόφαση 1162/2022 Απόφαση 1163/2022 Απόφαση 1164/2022 Απόφαση
1165/2022 Απόφαση 1166/2022 Απόφαση 1167/2022 Απόφαση 1168/2022 Απόφαση 1169/2022 Απόφαση
1170/2022 Απόφαση 1171/2022 Απόφαση 1172/2022 Απόφαση 1173/2022 Απόφαση 1174/2022 Απόφαση
1175/2022 Απόφαση 1176/2022 Απόφαση 1177/2022 Απόφαση 1178/2022 Απόφαση 1179/2022 Απόφαση
1180/2022 Απόφαση 1181/2022 Απόφαση 1182/2022 Απόφαση 1183/2022 Απόφαση 1184/2022 Απόφαση
1185/2022 Απόφαση 1186/2022 Απόφαση 1187/2022 Απόφαση 1188/2022 Απόφαση 1189/2022 Απόφαση
1190/2022 Απόφαση 1191/2022 Απόφαση 1192/2022 Απόφαση 1193/2022 Απόφαση 1194/2022 Απόφαση
1195/2022 Απόφαση 1196/2022 Απόφαση 1197/2022 Απόφαση 1198/2022 Απόφαση 1199/2022 Απόφαση

1200-1299:

1200/2022 Απόφαση 1201/2022 Απόφαση 1202/2022 Απόφαση 1203/2022 Απόφαση 1204/2022 Απόφαση
1205/2022 Απόφαση 1206/2022 Απόφαση 1207/2022 Απόφαση 1208/2022 Απόφαση 1209/2022 Απόφαση
1210/2022 Απόφαση   1212/2022 Απόφαση 1213/2022 Απόφαση 1214/2022 Απόφαση
1215/2022 Απόφαση 1216/2022 Απόφαση 1217/2022 Απόφαση 1218/2022 Απόφαση 1219/2022 Απόφαση
1220/2022 Απόφαση 1221/2022 Απόφαση 1222/2022 Απόφαση 1223/2022 Απόφαση 1224/2022 Απόφαση
  1226/2022 Απόφαση 1227/2022 Απόφαση 1228/2022 Απόφαση 1229/2022 Απόφαση
  1231/2022 Απόφαση 1232/2022 Απόφαση 1233/2022 Απόφαση  
1235/2022 Απόφαση 1236/2022 Απόφαση 1237/2022 Απόφαση 1238/2022 Απόφαση 1239/2022 Απόφαση
1240/2022 Απόφαση 1241/2022 Απόφαση 1242/2022 Απόφαση 1243/2022 Απόφαση 1244/2022 Απόφαση
1245/2022 Απόφαση 1246/2022 Απόφαση 1247/2022 Απόφαση 1248/2022 Απόφαση  
1250/2022 Απόφαση 1251/2022 Απόφαση 1252/2022 Απόφαση 1253/2022 Απόφαση 1254/2022 Απόφαση
1255/2022 Απόφαση 1256/2022 Απόφαση 1257/2022 Απόφαση 1258/2022 Απόφαση 1259/2022 Απόφαση
1260/2022 Απόφαση 1261/2022 Απόφαση 1262/2022 Απόφαση 1263/2022 Απόφαση 1264/2022 Απόφαση
1265/2022 Απόφαση 1266/2022 Απόφαση 1267/2022 Απόφαση 1268/2022 Απόφαση 1269/2022 Απόφαση
1270/2022 Απόφαση 1271/2022 Απόφαση 1272/2022 Απόφαση 1273/2022 Απόφαση 1274/2022 Απόφαση
1275/2022 Απόφαση 1276/2022 Απόφαση 1277/2022 Απόφαση 1278/2022 Απόφαση 1279/2022 Απόφαση
1280/2022 Απόφαση 1281/2022 Απόφαση 1282/2022 Απόφαση 1283/2022 Απόφαση 1284/2022 Απόφαση
1285/2022 Απόφαση 1286/2022 Απόφαση 1287/2022 Απόφαση 1288/2022 Απόφαση 1289/2022 Απόφαση
1290/2022 Απόφαση 1291/2022 Απόφαση   1293/2022 Απόφαση 1294/2022 Απόφαση
1295/2022 Απόφαση 1296/2022 Απόφαση 1297/2022 Απόφαση 1298/2022 Απόφαση 1299/2022 Απόφαση

1300-1399:

1300/2022 Απόφαση 1301/2022 Απόφαση 1302/2022 Απόφαση 1303/2022 Απόφαση 1304/2022 Απόφαση
  1306/2022 Απόφαση 1307/2022 Απόφαση 1308/2022 Απόφαση 1309/2022 Απόφαση
  1311/2022 Απόφαση 1312/2022 Απόφαση 1313/2022 Απόφαση 1314/2022 Απόφαση
1315/2022 Απόφαση 1316/2022 Απόφαση 1317/2022 Απόφαση 1318/2022 Απόφαση 1319/2022 Απόφαση
1320/2022 Απόφαση 1321/2022 Απόφαση 1322/2022 Απόφαση 1323/2022 Απόφαση 1324/2022 Απόφαση
1325/2022 Απόφαση 1326/2022 Απόφαση 1327/2022 Απόφαση 1328/2022 Απόφαση 1329/2022 Απόφαση
1330/2022 Απόφαση 1331/2022 Απόφαση 1332/2022 Απόφαση 1333/2022 Απόφαση 1334/2022 Απόφαση
1335/2022 Απόφαση 1336/2022 Απόφαση 1337/2022 Απόφαση 1338/2022 Απόφαση 1339/2022 Απόφαση
1340/2022 Απόφαση 1341/2022 Απόφαση 1342/2022 Απόφαση 1343/2022 Απόφαση 1344/2022 Απόφαση
1345/2022 Απόφαση 1346/2022 Απόφαση 1347/2022 Απόφαση 1348/2022 Απόφαση 1349/2022 Απόφαση
1350/2022 Απόφαση 1351/2022 Απόφαση 1352/2022 Απόφαση 1353/2022 Απόφαση 1354/2022 Απόφαση
1355/2022 Απόφαση 1356/2022 Απόφαση 1357/2022 Απόφαση 1358/2022 Απόφαση 1359/2022 Απόφαση
1360/2022 Απόφαση 1361/2022 Απόφαση 1362/2022 Απόφαση 1363/2022 Απόφαση 1364/2022 Απόφαση
1365/2022 Απόφαση 1366/2022 Απόφαση 1367/2022 Απόφαση 1368/2022 Απόφαση  
1370/2022 Απόφαση 1371/2022 Απόφαση 1372/2022 Απόφαση 1373/2022 Απόφαση 1374/2022 Απόφαση
1375/2022 Απόφαση 1376/2022 Απόφαση 1377/2022 Απόφαση 1378/2022 Απόφαση 1379/2022 Απόφαση
1380/2022 Απόφαση 1381/2022 Απόφαση 1382/2022 Απόφαση 1383/2022 Απόφαση 1384/2022 Απόφαση
1385/2022 Απόφαση 1386/2022 Απόφαση 1387/2022 Απόφαση 1388/2022 Απόφαση 1389/2022 Απόφαση
1390/2022 Απόφαση 1391/2022 Απόφαση 1392/2022 Απόφαση 1393/2022 Απόφαση 1394/2022 Απόφαση
1395/2022 Απόφαση 1396/2022 Απόφαση 1397/2022 Απόφαση 1398/2022 Απόφαση 1399/2022 Απόφαση

1400-1499:

1400/2022 Απόφαση 1401/2022 Απόφαση 1402/2022 Απόφαση 1403/2022 Απόφαση 1404/2022 Απόφαση
1405/2022 Απόφαση 1406/2022 Απόφαση 1407/2022 Απόφαση 1408/2022 Απόφαση 1409/2022 Απόφαση
1410/2022 Απόφαση 1411/2022 Απόφαση 1412/2022 Απόφαση 1413/2022 Απόφαση 1414/2022 Απόφαση
1415/2022 Απόφαση 1416/2022 Απόφαση 1417/2022 Απόφαση 1418/2022 Απόφαση 1419/2022 Απόφαση
1420/2022 Απόφαση 1421/2022 Απόφαση 1422/2022 Απόφαση 1423/2022 Απόφαση 1424/2022 Απόφαση
1425/2022 Απόφαση 1426/2022 Απόφαση 1427/2022 Απόφαση 1428/2022 Απόφαση 1429/2022 Απόφαση
1430/2022 Απόφαση 1431/2022 Απόφαση 1432/2022 Απόφαση 1433/2022 Απόφαση 1434/2022 Απόφαση
1435/2022 Απόφαση 1436/2022 Απόφαση 1437/2022 Απόφαση 1438/2022 Απόφαση 1439/2022 Απόφαση
1440/2022 Απόφαση 1441/2022 Απόφαση 1442/2022 Απόφαση 1443/2022 Απόφαση 1444/2022 Απόφαση
  1446/2022 Απόφαση 1447/2022 Απόφαση 1448/2022 Απόφαση 1449/2022 Απόφαση
1450/2022 Απόφαση 1451/2022 Απόφαση 1452/2022 Απόφαση 1453/2022 Απόφαση 1454/2022 Απόφαση
1455/2022 Απόφαση 1456/2022 Απόφαση 1457/2022 Απόφαση 1458/2022 Απόφαση 1459/2022 Απόφαση
1460/2022 Απόφαση 1461/2022 Απόφαση 1462/2022 Απόφαση 1463/2022 Απόφαση 1464/2022 Απόφαση
1465/2022 Απόφαση 1466/2022 Απόφαση 1467/2022 Απόφαση 1468/2022 Απόφαση 1469/2022 Απόφαση
1470/2022 Απόφαση 1471/2022 Απόφαση 1472/2022 Απόφαση 1473/2022 Απόφαση 1474/2022 Απόφαση
1475/2022 Απόφαση 1476/2022 Απόφαση 1477/2022 Απόφαση 1478/2022 Απόφαση 1479/2022 Απόφαση
1480/2022 Απόφαση 1481/2022 Απόφαση 1482/2022 Απόφαση 1483/2022 Απόφαση 1484/2022 Απόφαση
1485/2022 Απόφαση 1486/2022 Απόφαση 1487/2022 Απόφαση 1488/2022 Απόφαση 1489/2022 Απόφαση
1490/2022 Απόφαση 1491/2022 Απόφαση 1492/2022 Απόφαση 1493/2022 Απόφαση 1494/2022 Απόφαση
1495/2022 Απόφαση 1496/2022 Απόφαση 1497/2022 Απόφαση 1498/2022 Απόφαση 1499/2022 Απόφαση

1500-1599:

1500/2022 Απόφαση 1501/2022 Απόφαση 1502/2022 Απόφαση 1503/2022 Απόφαση 1504/2022 Απόφαση
1505/2022 Απόφαση 1506/2022 Απόφαση 1507/2022 Απόφαση 1508/2022 Απόφαση 1509/2022 Απόφαση
1510/2022 Απόφαση 1511/2022 Απόφαση 1512/2022 Απόφαση 1513/2022 Απόφαση 1514/2022 Απόφαση
1515/2022 Απόφαση 1516/2022 Απόφαση 1517/2022 Απόφαση 1518/2022 Απόφαση 1519/2022 Απόφαση
1520/2022 Απόφαση 1521/2022 Απόφαση 1522/2022 Απόφαση 1523/2022 Απόφαση 1524/2022 Απόφαση
1525/2022 Απόφαση 1526/2022 Απόφαση 1527/2022 Απόφαση 1528/2022 Απόφαση 1529/2022 Απόφαση
1530/2022 Απόφαση 1531/2022 Απόφαση 1532/2022 Απόφαση 1533/2022 Απόφαση 1534/2022 Απόφαση
1535/2022 Απόφαση 1536/2022 Απόφαση 1537/2022 Απόφαση 1538/2022 Απόφαση  
        1544/2022 Απόφαση
  1546/2022 Απόφαση 1547/2022 Απόφαση 1548/2022 Απόφαση 1549/2022 Απόφαση
1550/2022 Απόφαση 1551/2022 Απόφαση      
1555/2022 Απόφαση 1556/2022 Απόφαση 1557/2022 Απόφαση 1558/2022 Απόφαση 1559/2022 Απόφαση
1560/2022 Απόφαση 1561/2022 Απόφαση 1562/2022 Απόφαση   1564/2022 Απόφαση
1565/2022 Απόφαση 1566/2022 Απόφαση 1567/2022 Απόφαση 1568/2022 Απόφαση 1569/2022 Απόφαση
1570/2022 Απόφαση 1571/2022 Απόφαση 1572/2022 Απόφαση 1573/2022 Απόφαση 1574/2022 Απόφαση
1575/2022 Απόφαση 1576/2022 Απόφαση 1577/2022 Απόφαση 1578/2022 Απόφαση 1579/2022 Απόφαση
1580/2022 Απόφαση 1581/2022 Απόφαση 1582/2022 Απόφαση 1583/2022 Απόφαση 1584/2022 Απόφαση
1585/2022 Απόφαση 1586/2022 Απόφαση 1587/2022 Απόφαση 1588/2022 Απόφαση 1589/2022 Απόφαση
1590/2022 Απόφαση 1591/2022 Απόφαση 1592/2022 Απόφαση 1593/2022 Απόφαση 1594/2022 Απόφαση
1595/2022 Απόφαση 1596/2022 Απόφαση 1597/2022 Απόφαση 1598/2022 Απόφαση 1599/2022 Απόφαση

1600-1699:

1600/2022 Απόφαση 1601/2022 Απόφαση 1602/2022 Απόφαση 1603/2022 Απόφαση 1604/2022 Απόφαση
1605/2022 Απόφαση 1606/2022 Απόφαση 1607/2022 Απόφαση 1608/2022 Απόφαση 1609/2022 Απόφαση
1610/2022 Απόφαση 1611/2022 Απόφαση 1612/2022 Απόφαση 1613/2022 Απόφαση 1614/2022 Απόφαση
1615/2022 Απόφαση 1616/2022 Απόφαση 1617/2022 Απόφαση 1618/2022 Απόφαση 1619/2022 Απόφαση
1620/2022 Απόφαση   1622/2022 Απόφαση 1623/2022 Απόφαση 1624/2022 Απόφαση
1625/2022 Απόφαση 1626/2022 Απόφαση 1627/2022 Απόφαση 1628/2022 Απόφαση  
1630/2022 Απόφαση 1631/2022 Απόφαση 1632/2022 Απόφαση 1633/2022 Απόφαση 1634/2022 Απόφαση
1635/2022 Απόφαση 1636/2022 Απόφαση 1637/2022 Απόφαση 1638/2022 Απόφαση 1639/2022 Απόφαση
1640/2022 Απόφαση 1641/2022 Απόφαση   1643/2022 Απόφαση 1644/2022 Απόφαση
1645/2022 Απόφαση 1646/2022 Απόφαση 1647/2022 Απόφαση 1648/2022 Απόφαση 1649/2022 Απόφαση
1650/2022 Απόφαση 1651/2022 Απόφαση 1652/2022 Απόφαση 1653/2022 Απόφαση 1654/2022 Απόφαση
1655/2022 Απόφαση 1656/2022 Απόφαση 1657/2022 Απόφαση   1659/2022 Απόφαση
1660/2022 Απόφαση 1661/2022 Απόφαση 1662/2022 Απόφαση 1663/2022 Απόφαση 1664/2022 Απόφαση
1665/2022 Απόφαση 1666/2022 Απόφαση 1667/2022 Απόφαση 1668/2022 Απόφαση 1669/2022 Απόφαση
1670/2022 Απόφαση 1671/2022 Απόφαση 1672/2022 Απόφαση 1673/2022 Απόφαση 1674/2022 Απόφαση
1675/2022 Απόφαση 1676/2022 Απόφαση 1677/2022 Απόφαση 1678/2022 Απόφαση 1679/2022 Απόφαση
1680/2022 Απόφαση 1681/2022 Απόφαση 1682/2022 Απόφαση 1683/2022 Απόφαση 1684/2022 Απόφαση
1685/2022 Απόφαση 1686/2022 Απόφαση 1687/2022 Απόφαση 1688/2022 Απόφαση 1689/2022 Απόφαση
1690/2022 Απόφαση   1692/2022 Απόφαση 1693/2022 Απόφαση 1694/2022 Απόφαση
1695/2022 Απόφαση 1696/2022 Απόφαση 1697/2022 Απόφαση 1698/2022 Απόφαση 1699/2022 Απόφαση

1700-1799:

1700/2022 Απόφαση 1701/2022 Απόφαση 1702/2022 Απόφαση 1703/2022 Απόφαση 1704/2022 Απόφαση
1705/2022 Απόφαση 1706/2022 Απόφαση 1707/2022 Απόφαση 1708/2022 Απόφαση 1709/2022 Απόφαση
1710/2022 Απόφαση 1711/2022 Απόφαση 1712/2022 Απόφαση 1713/2022 Απόφαση 1714/2022 Απόφαση
1715/2022 Απόφαση 1716/2022 Απόφαση 1717/2022 Απόφαση 1718/2022 Απόφαση 1719/2022 Απόφαση
1720/2022 Απόφαση 1721/2022 Απόφαση 1722/2022 Απόφαση 1723/2022 Απόφαση 1724/2022 Απόφαση
1725/2022 Απόφαση 1726/2022 Απόφαση 1727/2022 Απόφαση 1728/2022 Απόφαση 1729/2022 Απόφαση
1730/2022 Απόφαση 1731/2022 Απόφαση 1732/2022 Απόφαση 1733/2022 Απόφαση 1734/2022 Απόφαση
1735/2022 Απόφαση 1736/2022 Απόφαση 1737/2022 Απόφαση 1738/2022 Απόφαση 1739/2022 Απόφαση
1740/2022 Απόφαση 1741/2022 Απόφαση 1742/2022 Απόφαση 1743/2022 Απόφαση  
1745/2022 Απόφαση 1746/2022 Απόφαση 1747/2022 Απόφαση 1748/2022 Απόφαση 1749/2022 Απόφαση
1750/2022 Απόφαση 1751/2022 Απόφαση 1752/2022 Απόφαση 1753/2022 Απόφαση 1754/2022 Απόφαση
1755/2022 Απόφαση 1756/2022 Απόφαση 1757/2022 Απόφαση 1758/2022 Απόφαση 1759/2022 Απόφαση
1760/2022 Απόφαση 1761/2022 Απόφαση 1762/2022 Απόφαση 1763/2022 Απόφαση 1764/2022 Απόφαση
1765/2022 Απόφαση 1766/2022 Απόφαση 1767/2022 Απόφαση 1768/2022 Απόφαση 1769/2022 Απόφαση
1770/2022 Απόφαση 1771/2022 Απόφαση 1772/2022 Απόφαση 1773/2022 Απόφαση 1774/2022 Απόφαση
1775/2022 Απόφαση 1776/2022 Απόφαση 1777/2022 Απόφαση 1778/2022 Απόφαση 1779/2022 Απόφαση
1780/2022 Απόφαση 1781/2022 Απόφαση 1782/2022 Απόφαση 1783/2022 Απόφαση 1784/2022 Απόφαση
1785/2022 Απόφαση 1786/2022 Απόφαση 1787/2022 Απόφαση 1788/2022 Απόφαση 1789/2022 Απόφαση
1790/2022 Απόφαση 1791/2022 Απόφαση 1792/2022 Απόφαση 1793/2022 Απόφαση 1794/2022 Απόφαση
1795/2022 Απόφαση 1796/2022 Απόφαση   1798/2022 Απόφαση 1799/2022 Απόφαση

1800-1899:

1800/2022 Απόφαση     1803/2022 Απόφαση 1804/2022 Απόφαση
1805/2022 Απόφαση   1807/2022 Απόφαση 1808/2022 Απόφαση 1809/2022 Απόφαση
1810/2022 Απόφαση 1811/2022 Απόφαση 1812/2022 Απόφαση 1813/2022 Απόφαση 1814/2022 Απόφαση
1815/2022 Απόφαση 1816/2022 Απόφαση 1817/2022 Απόφαση 1818/2022 Απόφαση 1819/2022 Απόφαση
1820/2022 Απόφαση 1821/2022 Απόφαση 1822/2022 Απόφαση 1823/2022 Απόφαση 1824/2022 Απόφαση
1825/2022 Απόφαση 1826/2022 Απόφαση 1827/2022 Απόφαση 1828/2022 Απόφαση 1829/2022 Απόφαση
1830/2022 Απόφαση 1831/2022 Απόφαση 1832/2022 Απόφαση 1833/2022 Απόφαση 1834/2022 Απόφαση
1835/2022 Απόφαση 1836/2022 Απόφαση 1837/2022 Απόφαση 1838/2022 Απόφαση