ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2022

1-99:

  1/2022 Απόφαση 2/2022 Απόφαση 3/2022 Απόφαση 4/2022 Απόφαση
  6/2022 Απόφαση 7/2022 Απόφαση 8/2022 Απόφαση 9/2022 Απόφαση
10/2022 Απόφαση 11/2022 Απόφαση 12/2022 Απόφαση 13/2022 Απόφαση 14/2022 Απόφαση
15/2022 Απόφαση 16/2022 Απόφαση 17/2022 Απόφαση 18/2022 Απόφαση 19/2022 Απόφαση
20/2022 Απόφαση 21/2022 Απόφαση 22/2022 Απόφαση 23/2022 Απόφαση 24/2022 Απόφαση
25/2022 Απόφαση 26/2022 Απόφαση 27/2022 Απόφαση 28/2022 Απόφαση 29/2022 Απόφαση
30/2022 Απόφαση 31/2022 Απόφαση 32/2022 Απόφαση 33/2022 Απόφαση 34/2022 Απόφαση
35/2022 Απόφαση 36/2022 Απόφαση 37/2022 Απόφαση 38/2022 Απόφαση 39/2022 Απόφαση
40/2022 Απόφαση 41/2022 Απόφαση 42/2022 Απόφαση 43/2022 Απόφαση 44/2022 Απόφαση
45/2022 Απόφαση 46/2022 Απόφαση 47/2022 Απόφαση 48/2022 Απόφαση 49/2022 Απόφαση
50/2022 Απόφαση 51/2022 Απόφαση 52/2022 Απόφαση 53/2022 Απόφαση 54/2022 Απόφαση
55/2022 Απόφαση 56/2022 Απόφαση 57/2022 Απόφαση 58/2022 Απόφαση 59/2022 Απόφαση
60/2022 Απόφαση 61/2022 Απόφαση 62/2022 Απόφαση 63/2022 Απόφαση 64/2022 Απόφαση
65/2022 Απόφαση 66/2022 Απόφαση 67/2022 Απόφαση 68/2022 Απόφαση 69/2022 Απόφαση
70/2022 Απόφαση   72/2022 Απόφαση 73/2022 Απόφαση 74/2022 Απόφαση
75/2022 Απόφαση 76/2022 Απόφαση 77/2022 Απόφαση 78/2022 Απόφαση 79/2022 Απόφαση
80/2022 Απόφαση 81/2022 Απόφαση 82/2022 Απόφαση 83/2022 Απόφαση 84/2022 Απόφαση
85/2022 Απόφαση 86/2022 Απόφαση 87/2022 Απόφαση 88/2022 Απόφαση 89/2022 Απόφαση
90/2022 Απόφαση 91/2022 Απόφαση 92/2022 Απόφαση 93/2022 Απόφαση 94/2022 Απόφαση
95/2022 Απόφαση 96/2022 Απόφαση 97/2022 Απόφαση 98/2022 Απόφαση 99/2022 Απόφαση

100-199:

100/2022 Απόφαση 101/2022 Απόφαση 102/2022 Απόφαση 103/2022 Απόφαση 104/2022 Απόφαση
105/2022 Απόφαση 106/2022 Απόφαση 107/2022 Απόφαση 108/2022 Απόφαση 109/2022 Απόφαση
110/2022 Απόφαση 111/2022 Απόφαση 112/2022 Απόφαση 113/2022 Απόφαση 114/2022 Απόφαση
115/2022 Απόφαση 116/2022 Απόφαση 117/2022 Απόφαση 118/2022 Απόφαση 119/2022 Απόφαση
120/2022 Απόφαση 121/2022 Απόφαση 122/2022 Απόφαση 123/2022 Απόφαση 124/2022 Απόφαση
125/2022 Απόφαση 126/2022 Απόφαση 127/2022 Απόφαση 128/2022 Απόφαση 129/2022 Απόφαση
130/2022 Απόφαση 131/2022 Απόφαση 132/2022 Απόφαση 133/2022 Απόφαση 134/2022 Απόφαση
135/2022 Απόφαση 136/2022 Απόφαση 137/2022 Απόφαση 138/2022 Απόφαση 139/2022 Απόφαση
140/2022 Απόφαση 141/2022 Απόφαση 142/2022 Απόφαση 143/2022 Απόφαση 144/2022 Απόφαση
145/2022 Απόφαση 146/2022 Απόφαση 147/2022 Απόφαση 148/2022 Απόφαση 149/2022 Απόφαση
150/2022 Απόφαση 151/2022 Απόφαση 152/2022 Απόφαση 153/2022 Απόφαση 154/2022 Απόφαση
155/2022 Απόφαση 156/2022 Απόφαση 157/2022 Απόφαση 158/2022 Απόφαση 159/2022 Απόφαση
160/2022 Απόφαση 161/2022 Απόφαση 162/2022 Απόφαση 163/2022 Απόφαση 164/2022 Απόφαση
165/2022 Απόφαση 166/2022 Απόφαση 167/2022 Απόφαση 168/2022 Απόφαση 169/2022 Απόφαση
  171/2022 Απόφαση 172/2022 Απόφαση 173/2022 Απόφαση 174/2022 Απόφαση
175/2022 Απόφαση 176/2022 Απόφαση 177/2022 Απόφαση 178/2022 Απόφαση 179/2022 Απόφαση
180/2022 Απόφαση 181/2022 Απόφαση 182/2022 Απόφαση 183/2022 Απόφαση 184/2022 Απόφαση
185/2022 Απόφαση 186/2022 Απόφαση 187/2022 Απόφαση 188/2022 Απόφαση 189/2022 Απόφαση
190/2022 Απόφαση 191/2022 Απόφαση 192/2022 Απόφαση 193/2022 Απόφαση 194/2022 Απόφαση
  196/2022 Απόφαση 197/2022 Απόφαση 198/2022 Απόφαση 199/2022 Απόφαση

200-299:

200/2022 Απόφαση 201/2022 Απόφαση 202/2022 Απόφαση 203/2022 Απόφαση 204/2022 Απόφαση
205/2022 Απόφαση 206/2022 Απόφαση 207/2022 Απόφαση 208/2022 Απόφαση 209/2022 Απόφαση
210/2022 Απόφαση 211/2022 Απόφαση 212/2022 Απόφαση 213/2022 Απόφαση 214/2022 Απόφαση
215/2022 Απόφαση 216/2022 Απόφαση 217/2022 Απόφαση 218/2022 Απόφαση 219/2022 Απόφαση
220/2022 Απόφαση 221/2022 Απόφαση 222/2022 Απόφαση 223/2022 Απόφαση 224/2022 Απόφαση
225/2022 Απόφαση 226/2022 Απόφαση 227/2022 Απόφαση 228/2022 Απόφαση 229/2022 Απόφαση
230/2022 Απόφαση 231/2022 Απόφαση 232/2022 Απόφαση 233/2022 Απόφαση 234/2022 Απόφαση
235/2022 Απόφαση 236/2022 Απόφαση 237/2022 Απόφαση 238/2022 Απόφαση 239/2022 Απόφαση
240/2022 Απόφαση 241/2022 Απόφαση 242/2022 Απόφαση 243/2022 Απόφαση 244/2022 Απόφαση
245/2022 Απόφαση 246/2022 Απόφαση 247/2022 Απόφαση 248/2022 Απόφαση 249/2022 Απόφαση
250/2022 Απόφαση 251/2022 Απόφαση 252/2022 Απόφαση 253/2022 Απόφαση 254/2022 Απόφαση
255/2022 Απόφαση 256/2022 Απόφαση 257/2022 Απόφαση 258/2022 Απόφαση 259/2022 Απόφαση
260/2022 Απόφαση 261/2022 Απόφαση 262/2022 Απόφαση 263/2022 Απόφαση 264/2022 Απόφαση
265/2022 Απόφαση 266/2022 Απόφαση 267/2022 Απόφαση 268/2022 Απόφαση 269/2022 Απόφαση
270/2022 Απόφαση 271/2022 Απόφαση 272/2022 Απόφαση 273/2022 Απόφαση 274/2022 Απόφαση
275/2022 Απόφαση 276/2022 Απόφαση 277/2022 Απόφαση 278/2022 Απόφαση 279/2022 Απόφαση
280/2022 Απόφαση 281/2022 Απόφαση 282/2022 Απόφαση 283/2022 Απόφαση 284/2022 Απόφαση
285/2022 Απόφαση 286/2022 Απόφαση 287/2022 Απόφαση 288/2022 Απόφαση 289/2022 Απόφαση
290/2022 Απόφαση 291/2022 Απόφαση   293/2022 Απόφαση 294/2022 Απόφαση
295/2022 Απόφαση 296/2022 Απόφαση 297/2022 Απόφαση 298/2022 Απόφαση 299/2022 Απόφαση

300-399:

300/2022 Απόφαση 301/2022 Απόφαση 302/2022 Απόφαση 303/2022 Απόφαση 304/2022 Απόφαση
305/2022 Απόφαση 306/2022 Απόφαση 307/2022 Απόφαση 308/2022 Απόφαση 309/2022 Απόφαση
310/2022 Απόφαση 311/2022 Απόφαση 312/2022 Απόφαση 313/2022 Απόφαση 314/2022 Απόφαση
315/2022 Απόφαση 316/2022 Απόφαση 317/2022 Απόφαση 318/2022 Απόφαση 319/2022 Απόφαση
320/2022 Απόφαση 321/2022 Απόφαση 322/2022 Απόφαση 323/2022 Απόφαση 324/2022 Απόφαση
325/2022 Απόφαση 326/2022 Απόφαση 327/2022 Απόφαση 328/2022 Απόφαση 329/2022 Απόφαση
330/2022 Απόφαση 331/2022 Απόφαση 332/2022 Απόφαση 333/2022 Απόφαση 334/2022 Απόφαση
335/2022 Απόφαση 336/2022 Απόφαση 337/2022 Απόφαση 338/2022 Απόφαση  
340/2022 Απόφαση 341/2022 Απόφαση   343/2022 Απόφαση 344/2022 Απόφαση
345/2022 Απόφαση 346/2022 Απόφαση 347/2022 Απόφαση 348/2022 Απόφαση 349/2022 Απόφαση
350/2022 Απόφαση   352/2022 Απόφαση 353/2022 Απόφαση 354/2022 Απόφαση
355/2022 Απόφαση 356/2022 Απόφαση 357/2022 Απόφαση 358/2022 Απόφαση 359/2022 Απόφαση
360/2022 Απόφαση 361/2022 Απόφαση 362/2022 Απόφαση 363/2022 Απόφαση 364/2022 Απόφαση
365/2022 Απόφαση 366/2022 Απόφαση 367/2022 Απόφαση 368/2022 Απόφαση 369/2022 Απόφαση
370/2022 Απόφαση 371/2022 Απόφαση 372/2022 Απόφαση 373/2022 Απόφαση 374/2022 Απόφαση
375/2022 Απόφαση 376/2022 Απόφαση 377/2022 Απόφαση 378/2022 Απόφαση 379/2022 Απόφαση
380/2022 Απόφαση 381/2022 Απόφαση 382/2022 Απόφαση 383/2022 Απόφαση 384/2022 Απόφαση
385/2022 Απόφαση 386/2022 Απόφαση 387/2022 Απόφαση 388/2022 Απόφαση 389/2022 Απόφαση
390/2022 Απόφαση 391/2022 Απόφαση 392/2022 Απόφαση 393/2022 Απόφαση 394/2022 Απόφαση
395/2022 Απόφαση 396/2022 Απόφαση 397/2022 Απόφαση 398/2022 Απόφαση 399/2022 Απόφαση

400-499:

400/2022 Απόφαση 401/2022 Απόφαση   403/2022 Απόφαση  
405/2022 Απόφαση 406/2022 Απόφαση 407/2022 Απόφαση 408/2022 Απόφαση 409/2022 Απόφαση
410/2022 Απόφαση 411/2022 Απόφαση 412/2022 Απόφαση 413/2022 Απόφαση 414/2022 Απόφαση
415/2022 Απόφαση 416/2022 Απόφαση 417/2022 Απόφαση 418/2022 Απόφαση 419/2022 Απόφαση
420/2022 Απόφαση 421/2022 Απόφαση 422/2022 Απόφαση 423/2022 Απόφαση 424/2022 Απόφαση
425/2022 Απόφαση 426/2022 Απόφαση 427/2022 Απόφαση 428/2022 Απόφαση 429/2022 Απόφαση
430/2022 Απόφαση 431/2022 Απόφαση 432/2022 Απόφαση 433/2022 Απόφαση 434/2022 Απόφαση
435/2022 Απόφαση 436/2022 Απόφαση 437/2022 Απόφαση 438/2022 Απόφαση 439/2022 Απόφαση
440/2022 Απόφαση 441/2022 Απόφαση 442/2022 Απόφαση 443/2022 Απόφαση 444/2022 Απόφαση
445/2022 Απόφαση 446/2022 Απόφαση 447/2022 Απόφαση 448/2022 Απόφαση  
450/2022 Απόφαση 451/2022 Απόφαση 452/2022 Απόφαση 453/2022 Απόφαση 454/2022 Απόφαση
455/2022 Απόφαση 456/2022 Απόφαση 457/2022 Απόφαση 458/2022 Απόφαση 459/2022 Απόφαση
460/2022 Απόφαση 461/2022 Απόφαση 462/2022 Απόφαση 463/2022 Απόφαση 464/2022 Απόφαση
465/2022 Απόφαση 466/2022 Απόφαση 467/2022 Απόφαση 468/2022 Απόφαση 469/2022 Απόφαση
470/2022 Απόφαση 471/2022 Απόφαση 472/2022 Απόφαση 473/2022 Απόφαση 474/2022 Απόφαση
475/2022 Απόφαση 476/2022 Απόφαση 477/2022 Απόφαση 478/2022 Απόφαση 479/2022 Απόφαση
480/2022 Απόφαση 481/2022 Απόφαση 482/2022 Απόφαση 483/2022 Απόφαση 484/2022 Απόφαση
485/2022 Απόφαση 486/2022 Απόφαση 487/2022 Απόφαση 488/2022 Απόφαση 489/2022 Απόφαση
490/2022 Απόφαση 491/2022 Απόφαση 492/2022 Απόφαση 493/2022 Απόφαση 494/2022 Απόφαση
495/2022 Απόφαση 496/2022 Απόφαση 497/2022 Απόφαση 498/2022 Απόφαση 499/2022 Απόφαση

500-599:

500/2022 Απόφαση 501/2022 Απόφαση 502/2022 Απόφαση 503/2022 Απόφαση 504/2022 Απόφαση
505/2022 Απόφαση 506/2022 Απόφαση 507/2022 Απόφαση 508/2022 Απόφαση 509/2022 Απόφαση
510/2022 Απόφαση 511/2022 Απόφαση 512/2022 Απόφαση 513/2022 Απόφαση 514/2022 Απόφαση
515/2022 Απόφαση 516/2022 Απόφαση 517/2022 Απόφαση 518/2022 Απόφαση 519/2022 Απόφαση
520/2022 Απόφαση 521/2022 Απόφαση     524/2022 Απόφαση
525/2022 Απόφαση 526/2022 Απόφαση 527/2022 Απόφαση 528/2022 Απόφαση 529/2022 Απόφαση
530/2022 Απόφαση 531/2022 Απόφαση 532/2022 Απόφαση 533/2022 Απόφαση 534/2022 Απόφαση
535/2022 Απόφαση 536/2022 Απόφαση 537/2022 Απόφαση 538/2022 Απόφαση 539/2022 Απόφαση
540/2022 Απόφαση 541/2022 Απόφαση 542/2022 Απόφαση 543/2022 Απόφαση 544/2022 Απόφαση
545/2022 Απόφαση   547/2022 Απόφαση 548/2022 Απόφαση 549/2022 Απόφαση
550/2022 Απόφαση 551/2022 Απόφαση   553/2022 Απόφαση 554/2022 Απόφαση
555/2022 Απόφαση 556/2022 Απόφαση 557/2022 Απόφαση 558/2022 Απόφαση 559/2022 Απόφαση
  561/2022 Απόφαση 562/2022 Απόφαση 563/2022 Απόφαση 564/2022 Απόφαση
565/2022 Απόφαση 566/2022 Απόφαση 567/2022 Απόφαση 568/2022 Απόφαση 569/2022 Απόφαση
570/2022 Απόφαση 571/2022 Απόφαση 572/2022 Απόφαση 573/2022 Απόφαση 574/2022 Απόφαση
575/2022 Απόφαση 576/2022 Απόφαση 577/2022 Απόφαση 578/2022 Απόφαση 579/2022 Απόφαση
580/2022 Απόφαση 581/2022 Απόφαση 582/2022 Απόφαση 583/2022 Απόφαση 584/2022 Απόφαση
585/2022 Απόφαση 586/2022 Απόφαση 587/2022 Απόφαση 588/2022 Απόφαση 589/2022 Απόφαση
590/2022 Απόφαση 591/2022 Απόφαση 592/2022 Απόφαση 593/2022 Απόφαση 594/2022 Απόφαση
595/2022 Απόφαση 596/2022 Απόφαση 597/2022 Απόφαση 598/2022 Απόφαση 599/2022 Απόφαση

600-699:

600/2022 Απόφαση 601/2022 Απόφαση 602/2022 Απόφαση 603/2022 Απόφαση 604/2022 Απόφαση
605/2022 Απόφαση 606/2022 Απόφαση 607/2022 Απόφαση 608/2022 Απόφαση  
610/2022 Απόφαση 611/2022 Απόφαση 612/2022 Απόφαση 613/2022 Απόφαση 614/2022 Απόφαση
615/2022 Απόφαση 616/2022 Απόφαση 617/2022 Απόφαση 618/2022 Απόφαση 619/2022 Απόφαση
620/2022 Απόφαση 621/2022 Απόφαση 622/2022 Απόφαση 623/2022 Απόφαση 624/2022 Απόφαση
625/2022 Απόφαση 626/2022 Απόφαση 627/2022 Απόφαση 628/2022 Απόφαση 629/2022 Απόφαση
630/2022 Απόφαση       634/2022 Απόφαση
635/2022 Απόφαση 636/2022 Απόφαση 637/2022 Απόφαση 638/2022 Απόφαση 639/2022 Απόφαση
640/2022 Απόφαση       644/2022 Απόφαση
645/2022 Απόφαση 646/2022 Απόφαση 647/2022 Απόφαση 648/2022 Απόφαση 649/2022 Απόφαση
650/2022 Απόφαση 651/2022 Απόφαση 652/2022 Απόφαση 653/2022 Απόφαση 654/2022 Απόφαση
655/2022 Απόφαση 656/2022 Απόφαση 657/2022 Απόφαση 658/2022 Απόφαση 659/2022 Απόφαση
660/2022 Απόφαση 661/2022 Απόφαση 662/2022 Απόφαση   664/2022 Απόφαση
665/2022 Απόφαση     668/2022 Απόφαση 669/2022 Απόφαση
  671/2022 Απόφαση 672/2022 Απόφαση    
675/2022 Απόφαση   677/2022 Απόφαση   679/2022 Απόφαση
680/2022 Απόφαση     683/2022 Απόφαση 684/2022 Απόφαση
685/2022 Απόφαση 686/2022 Απόφαση 687/2022 Απόφαση 688/2022 Απόφαση  
690/2022 Απόφαση   692/2022 Απόφαση   694/2022 Απόφαση
      698/2022 Απόφαση 699/2022 Απόφαση

700-799:

700/2022 Απόφαση 701/2022 Απόφαση 702/2022 Απόφαση   704/2022 Απόφαση
705/2022 Απόφαση 706/2022 Απόφαση     709/2022 Απόφαση
      713/2022 Απόφαση 714/2022 Απόφαση
715/2022 Απόφαση 716/2022 Απόφαση   718/2022 Απόφαση 719/2022 Απόφαση
720/2022 Απόφαση 721/2022 Απόφαση 722/2022 Απόφαση 723/2022 Απόφαση 724/2022 Απόφαση
725/2022 Απόφαση 726/2022 Απόφαση 727/2022 Απόφαση 728/2022 Απόφαση 729/2022 Απόφαση
730/2022 Απόφαση        
  736/2022 Απόφαση 737/2022 Απόφαση 738/2022 Απόφαση  
  741/2022 Απόφαση 742/2022 Απόφαση 743/2022 Απόφαση 744/2022 Απόφαση
        749/2022 Απόφαση
  751/2022 Απόφαση 752/2022 Απόφαση    
755/2022 Απόφαση 756/2022 Απόφαση     759/2022 Απόφαση
      763/2022 Απόφαση 764/2022 Απόφαση
765/2022 Απόφαση 766/2022 Απόφαση 767/2022 Απόφαση 768/2022 Απόφαση 769/2022 Απόφαση
770/2022 Απόφαση 771/2022 Απόφαση 772/2022 Απόφαση 773/2022 Απόφαση 774/2022 Απόφαση
  776/2022 Απόφαση 777/2022 Απόφαση 778/2022 Απόφαση 779/2022 Απόφαση
780/2022 Απόφαση 781/2022 Απόφαση   783/2022 Απόφαση 784/2022 Απόφαση
785/2022 Απόφαση   787/2022 Απόφαση 788/2022 Απόφαση 789/2022 Απόφαση
  791/2022 Απόφαση 792/2022 Απόφαση    
795/2022 Απόφαση 796/2022 Απόφαση 797/2022 Απόφαση 798/2022 Απόφαση  

800-899:

    802/2022 Απόφαση 803/2022 Απόφαση 804/2022 Απόφαση
  806/2022 Απόφαση     809/2022 Απόφαση
      813/2022 Απόφαση  
      818/2022 Απόφαση  
820/2022 Απόφαση     823/2022 Απόφαση  
825/2022 Απόφαση        
    832/2022 Απόφαση    
  836/2022 Απόφαση      
      843/2022 Απόφαση 844/2022 Απόφαση
         
  851/2022 Απόφαση 852/2022 Απόφαση   854/2022 Απόφαση
         
  861/2022 Απόφαση     864/2022 Απόφαση
865/2022 Απόφαση        
         
         
880/2022 Απόφαση 881/2022 Απόφαση 882/2022 Απόφαση   884/2022 Απόφαση
         
         
        899/2022 Απόφαση

900-999:

    902/2022 Απόφαση 903/2022 Απόφαση  
         
    912/2022 Απόφαση   914/2022 Απόφαση
         
         
         
930/2022 Απόφαση        
         
940/2022 Απόφαση 941/2022 Απόφαση 942/2022 Απόφαση 943/2022 Απόφαση  
         
      953/2022 Απόφαση 954/2022 Απόφαση