ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2023

A1-A99:

         
    A6/2023 Απόφαση    A7/2023 Απόφαση    
         
         
         
       A27/2023 Απόφαση    A28/2023 Απόφαση   A29/2023 Απόφαση 
   A30/2023 Απόφαση   A31/2023 Απόφαση        Α34/2023 Απόφαση
   Α35/2023 Απόφαση   Α36/2023 Απόφαση       
         
         
    Α51/2023 Απόφαση      
         
         
    Α66/2023 Απόφαση      Α68/2023 Απόφαση  
    Α71/2023 Απόφαση      
         Α78/2023 Απόφαση  

   Α80/2023 Απόφαση  

  A81/2023 Απόφαση         A82/2023 Απόφαση    Α83/2023 Απόφαση  
           Α89/2023 Απόφαση
   Α90/2023 Απόφαση   Α91/2023 Απόφαση    Α92/2023 Απόφαση    
    Α96/2023 Απόφαση      

 

 Α100-Α199:

           Α104/2023 Απόφαση
   Α105/2023 Απόφαση        
         
       Α117/2023 Απόφαση      Α119/2023 Απόφαση
     Α121/2023 Απόφαση      
         Α128/2023 Απόφαση  
         
         
         
         
         
   Α155/2023 Απόφαση    Α156/2023 Απόφαση    Α157/2023 Απόφαση    
     Α161/2023 Απόφαση    Α162/2023 Απόφαση     Α163/2023 Απόφαση  
   Α165/2023 Απόφαση      Α167/2023 Απόφαση    
         
         
         
     Α186/2023 Απόφαση       
            Α194/2023 Απόφαση
    Α195/2023 Απόφαση           Α199/2023 Απόφαση

 

 Α200-Α299:

         
         
     Α211/2023 Απόφαση     Α213/2023 Απόφαση    
         
         
  A225/2023 Απόφαση        
         
       Α237/2023 Απόφαση    Α238/2023 Απόφαση    Α239/2023 Απόφαση
    Α241/2023 Απόφαση      Α243/2023 Απόφαση    Α244/2023 Απόφαση
  Α245/2023 Απόφαση        
       Α252/2023 Απόφαση    
         A258/2023 Απόφαση    Α259/2023 Απόφαση
         
         
         
  Α275/2023 Απόφαση          Α279/2023 Απόφαση
           Α284/2023 Απόφαση 
  Α285/2023 Απόφαση      Α287/2023 Απόφαση    
       Α292/2023 Απόφαση   A293/2023 Απόφαση   
         

 

 Α300-Α399:

          A304/2023 Απόφαση  
  A305/2023 Απόφαση    A306/2023 Απόφαση   A307/2023 Απόφαση   A308/2023 Απόφαση    
    A311/2023 Απόφαση       A314/2023 Απόφαση
    A316/2023 Απόφαση      
  Α320/2023 Απόφαση   A321/2023 Απόφαση      
  Α325/2023 Απόφαση   Α326/2023 Απόφαση       Α329/2023 Απόφαση
  Α330/2023 Απόφαση   Α331/2023 Απόφαση      
  Α335/2023 Απόφαση     Α337/2023 Απόφαση    
          
    Α346/2023 Απόφαση   Α347/2023 Απόφαση   Α348/2023 Απόφαση   Α349/2023 Απόφαση
  A350/2023 Απόφαση       Α353/2023 Απόφαση  
         
  Α360/2023 Απόφαση   Α361/2023 Απόφαση   Α362/2023 Απόφαση     Α364/2023 Απόφαση
  Α365/2023 Απόφαση   Α366/2023 Απόφαση   Α367/2023 Απόφαση   Α368/2023 Απόφαση  
         
         
      Α382/2023 Απόφαση   Α383/2023 Απόφαση  
        Α388/2023 Απόφαση  
         
      Α397/2023 Απόφαση   Α398/2023 Απόφαση   A399/2023 Απόφαση 

 

Α400-Α499: 

    Α401/2023 Απόφαση   Α402/2023 Απόφαση     Α404/2023 Απόφαση
         
    Α411/2023 Απόφαση      
        Α418/2023 Απόφαση  
         
           A429/2023 Απόφαση
  Α430/2023 Απόφαση     Α432/2023 Απόφαση    
  Α435/2023 Απόφαση   Α436/2023 Απόφαση      
    Α441/2023 Απόφαση   Α442/2023 Απόφαση   Α443/2023 Απόφαση   
  Α445/2023 Απόφαση         Α449/2023 Απόφαση
  Α450/2023 Απόφαση   Α451/2023 Απόφαση       Α454/2023 Απόφαση
        Α458/2023 Απόφαση   Α459/2023 Απόφαση