ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018

A1-A99:

 A1/2018 Απόφαση A2/2018 Απόφαση A3/2018 Απόφαση A4/2018 Απόφαση 
A5/2018 Απόφαση A6/2018 Απόφαση A7/2018 Απόφαση A8/2018 Απόφαση A9/2018 Απόφαση 
A10/2018 Απόφαση A11/2018 Απόφαση A12/2018 Απόφαση A13/2018 Απόφαση A14/2018 Απόφαση 
A15/2018 Απόφαση A16/2018 Απόφαση A17/2018 Απόφαση A18/2018 Απόφαση A19/2018 Απόφαση 
A20/2018 Απόφαση A21/2018 Απόφαση A22/2018 Απόφαση A23/2018 Απόφαση A24/2018 Απόφαση 
A25/2018 Απόφαση A26/2018 Απόφαση A27/2018 Απόφαση A28/2018 Απόφαση A29/2018 Απόφαση 
A30/2018 Απόφαση A31/2018 Απόφαση A32/2018 Απόφαση A33/2018 Απόφαση A34/2018 Απόφαση 
A35/2018 Απόφαση A36/2018 Απόφαση A37/2018 Απόφαση A38/2018 Απόφαση A39/2018 Απόφαση 
A40/2018 Απόφαση A41/2018 Απόφαση A42/2018 Απόφαση A43/2018 Απόφαση A44/2018 Απόφαση 
A45/2018 Απόφαση A46/2018 Απόφαση A47/2018 Απόφαση A48/2018 Απόφαση A49/2018 Απόφαση 
A50/2018 Απόφαση A51/2018 Απόφαση A52/2018 Απόφαση A53/2018 Απόφαση A54/2018 Απόφαση 
A55/2018 Απόφαση A56/2018 Απόφαση A57/2018 Απόφαση A58/2018 Απόφαση A59/2018 Απόφαση 
A60/2018 Απόφαση     
A65/2018 Απόφαση A66/2018 Απόφαση A67/2018 Απόφαση A68/2018 Απόφαση A69/2018 Απόφαση 
A70/2018 Απόφαση A71/2018 Απόφαση A72/2018 Απόφαση A73/2018 Απόφαση A74/2018 Απόφαση 
A75/2018 Απόφαση A76/2018 Απόφαση A77/2018 Απόφαση A78/2018 Απόφαση A79/2018 Απόφαση 
A80/2018 Απόφαση A81/2018 Απόφαση  A83/2018 Απόφαση A84/2018 Απόφαση 
A85/2018 Απόφαση A86/2018 Απόφαση A87/2018 Απόφαση A88/2018 Απόφαση A89/2018 Απόφαση 
A90/2018 Απόφαση A91/2018 Απόφαση  A93/2018 Απόφαση A94/2018 Απόφαση 
A95/2018 Απόφαση A96/2018 Απόφαση A97/2018 Απόφαση A98/2018 Απόφαση A99/2018 Απόφαση 

A100-A199:

A100/2018 Απόφαση A101/2018 Απόφαση A102/2018 Απόφαση A103/2018 Απόφαση A104/2018 Απόφαση 
A105/2018 Απόφαση A106/2018 Απόφαση  A108/2018 Απόφαση A109/2018 Απόφαση 
A110/2018 Απόφαση A111/2018 Απόφαση A112/2018 Απόφαση A113/2018 Απόφαση A114/2018 Απόφαση 
A115/2018 Απόφαση A116/2018 Απόφαση A117/2018 Απόφαση A118/2018 Απόφαση A119/2018 Απόφαση 
A120/2018 Απόφαση A121/2018 Απόφαση A122/2018 Απόφαση A123/2018 Απόφαση A124/2018 Απόφαση 
A125/2018 Απόφαση A126/2018 Απόφαση A127/2018 Απόφαση A128/2018 Απόφαση A129/2018 Απόφαση 
A130/2018 Απόφαση A131/2018 Απόφαση A132/2018 Απόφαση A133/2018 Απόφαση A134/2018 Απόφαση 
A135/2018 Απόφαση A136/2018 Απόφαση A137/2018 Απόφαση A138/2018 Απόφαση A139/2018 Απόφαση 
A140/2018 Απόφαση A141/2018 Απόφαση A142/2018 Απόφαση A143/2018 Απόφαση A144/2018 Απόφαση 
A145/2018 Απόφαση A146/2018 Απόφαση A147/2018 Απόφαση A148/2018 Απόφαση A149/2018 Απόφαση 
A150/2018 Απόφαση A151/2018 Απόφαση A152/2018 Απόφαση A153/2018 Απόφαση A154/2018 Απόφαση 
A155/2018 Απόφαση A156/2018 Απόφαση A157/2018 Απόφαση  A159/2018 Απόφαση 
A160/2018 Απόφαση A161/2018 Απόφαση A162/2018 Απόφαση A163/2018 Απόφαση A164/2018 Απόφαση 
A165/2018 Απόφαση  A167/2018 Απόφαση A168/2018 Απόφαση A169/2018 Απόφαση 
A170/2018 Απόφαση A171/2018 Απόφαση A172/2018 Απόφαση A173/2018 Απόφαση A174/2018 Απόφαση 
 A176/2018 Απόφαση A177/2018 Απόφαση A178/2018 Απόφαση A179/2018 Απόφαση 
A180/2018 Απόφαση A181/2018 Απόφαση A182/2018 Απόφαση A183/2018 Απόφαση A184/2018 Απόφαση 
A185/2018 Απόφαση A186/2018 Απόφαση A187/2018 Απόφαση A188/2018 Απόφαση A189/2018 Απόφαση 
A190/2018 Απόφαση A191/2018 Απόφαση A192/2018 Απόφαση A193/2018 Απόφαση A194/2018 Απόφαση 
A195/2018 Απόφαση A196/2018 Απόφαση A197/2018 Απόφαση A198/2018 Απόφαση A199/2018 Απόφαση 

A200-A299:

A200/2018 Απόφαση A201/2018 Απόφαση A202/2018 Απόφαση A203/2018 Απόφαση A204/2018 Απόφαση 
A205/2018 Απόφαση A206/2018 Απόφαση A207/2018 Απόφαση A208/2018 Απόφαση A209/2018 Απόφαση 
A210/2018 Απόφαση A211/2018 Απόφαση A212/2018 Απόφαση A213/2018 Απόφαση A214/2018 Απόφαση 
A215/2018 Απόφαση A216/2018 Απόφαση A217/2018 Απόφαση  A219/2018 Απόφαση 
A220/2018 Απόφαση A221/2018 Απόφαση A222/2018 Απόφαση A223/2018 Απόφαση A224/2018 Απόφαση 
A225/2018 Απόφαση A226/2018 Απόφαση   A229/2018 Απόφαση 
A230/2018 Απόφαση A231/2018 Απόφαση A232/2018 Απόφαση A233/2018 Απόφαση A234/2018 Απόφαση 
A235/2018 Απόφαση A236/2018 Απόφαση A237/2018 Απόφαση A238/2018 Απόφαση A239/2018 Απόφαση 
A240/2018 Απόφαση A241/2018 Απόφαση A242/2018 Απόφαση A243/2018 Απόφαση A244/2018 Απόφαση 
A245/2018 Απόφαση A246/2018 Απόφαση A247/2018 Απόφαση A248/2018 Απόφαση A249/2018 Απόφαση 
A250/2018 Απόφαση A251/2018 Απόφαση A252/2018 Απόφαση A253/2018 Απόφαση A254/2018 Απόφαση 
A255/2018 Απόφαση A256/2018 Απόφαση A257/2018 Απόφαση A258/2018 Απόφαση A259/2018 Απόφαση 
A260/2018 Απόφαση A261/2018 Απόφαση A262/2018 Απόφαση A263/2018 Απόφαση A264/2018 Απόφαση 
A265/2018 Απόφαση A266/2018 Απόφαση A267/2018 Απόφαση A268/2018 Απόφαση A269/2018 Απόφαση 
A270/2018 Απόφαση A271/2018 Απόφαση A272/2018 Απόφαση A273/2018 Απόφαση A274/2018 Απόφαση 
A275/2018 Απόφαση A276/2018 Απόφαση A277/2018 Απόφαση A278/2018 Απόφαση A279/2018 Απόφαση 
A280/2018 Απόφαση A281/2018 Απόφαση A282/2018 Απόφαση A283/2018 Απόφαση A284/2018 Απόφαση 
A285/2018 Απόφαση A286/2018 Απόφαση A287/2018 Απόφαση A288/2018 Απόφαση A289/2018 Απόφαση 
A290/2018 Απόφαση A291/2018 Απόφαση A292/2018 Απόφαση A293/2018 Απόφαση A294/2018 Απόφαση 
A295/2018 Απόφαση A296/2018 Απόφαση A297/2018 Απόφαση A298/2018 Απόφαση A299/2018 Απόφαση 

A300-A399:

A300/2018 Απόφαση A301/2018 Απόφαση A302/2018 Απόφαση A303/2018 Απόφαση A304/2018 Απόφαση 
A305/2018 Απόφαση A306/2018 Απόφαση A307/2018 Απόφαση A308/2018 Απόφαση A309/2018 Απόφαση 
A310/2018 Απόφαση A311/2018 Απόφαση A312/2018 Απόφαση A313/2018 Απόφαση A314/2018 Απόφαση 
A315/2018 Απόφαση  A317/2018 Απόφαση A318/2018 Απόφαση A319/2018 Απόφαση 
 A321/2018 Απόφαση A322/2018 Απόφαση A323/2018 Απόφαση A324/2018 Απόφαση 
A325/2018 Απόφαση A326/2018 Απόφαση A327/2018 Απόφαση A328/2018 Απόφαση  
A330/2018 Απόφαση A331/2018 Απόφαση A332/2018 Απόφαση A333/2018 Απόφαση A334/2018 Απόφαση 
A335/2018 Απόφαση A336/2018 Απόφαση A337/2018 Απόφαση A338/2018 Απόφαση A339/2018 Απόφαση 
A340/2018 Απόφαση A341/2018 Απόφαση A342/2018 Απόφαση A343/2018 Απόφαση A344/2018 Απόφαση 
A345/2018 Απόφαση A346/2018 Απόφαση A347/2018 Απόφαση A348/2018 Απόφαση A349/2018 Απόφαση 
A350/2018 Απόφαση A351/2018 Απόφαση A352/2018 Απόφαση A353/2018 Απόφαση A354/2018 Απόφαση 
A355/2018 Απόφαση A356/2018 Απόφαση A357/2018 Απόφαση A358/2018 Απόφαση A359/2018 Απόφαση 
A360/2018 Απόφαση A361/2018 Απόφαση A362/2018 Απόφαση A363/2018 Απόφαση A364/2018 Απόφαση 
A365/2018 Απόφαση A366/2018 Απόφαση A367/2018 Απόφαση A368/2018 Απόφαση A369/2018 Απόφαση 
A370/2018 Απόφαση A371/2018 Απόφαση A372/2018 Απόφαση A373/2018 Απόφαση A374/2018 Απόφαση 
A375/2018 Απόφαση A376/2018 Απόφαση A377/2018 Απόφαση A378/2018 Απόφαση A379/2018 Απόφαση 
A380/2018 Απόφαση A381/2018 Απόφαση A382/2018 Απόφαση A383/2018 Απόφαση A384/2018 Απόφαση 
A385/2018 Απόφαση A386/2018 Απόφαση A387/2018 Απόφαση A388/2018 Απόφαση A389/2018 Απόφαση 
A390/2018 Απόφαση A391/2018 Απόφαση A392/2018 Απόφαση A393/2018 Απόφαση A394/2018 Απόφαση 
A395/2018 Απόφαση A396/2018 Απόφαση A397/2018 Απόφαση A398/2018 Απόφαση A399/2018 Απόφαση 

A400-A499:

A400/2018 Απόφαση A401/2018 Απόφαση A402/2018 Απόφαση A403/2018 Απόφαση A404/2018 Απόφαση 
A405/2018 Απόφαση A406/2018 Απόφαση A407/2018 Απόφαση A408/2018 Απόφαση A409/2018 Απόφαση 
A410/2018 Απόφαση A411/2018 Απόφαση A412/2018 Απόφαση A413/2018 Απόφαση A414/2018 Απόφαση 
A415/2018 Απόφαση A416/2018 Απόφαση A417/2018 Απόφαση A418/2018 Απόφαση A419/2018 Απόφαση 
A420/2018 Απόφαση A421/2018 Απόφαση A422/2018 Απόφαση A423/2018 Απόφαση A424/2018 Απόφαση 
A425/2018 Απόφαση A426/2018 Απόφαση A427/2018 Απόφαση A428/2018 Απόφαση A429/2018 Απόφαση 
A430/2018 Απόφαση A431/2018 Απόφαση A432/2018 Απόφαση A433/2018 Απόφαση A434/2018 Απόφαση 
A435/2018 Απόφαση A436/2018 Απόφαση A437/2018 Απόφαση A438/2018 Απόφαση A439/2018 Απόφαση 
A440/2018 Απόφαση A441/2018 Απόφαση A442/2018 Απόφαση A443/2018 Απόφαση A444/2018 Απόφαση 
A445/2018 Απόφαση A446/2018 Απόφαση A447/2018 Απόφαση A448/2018 Απόφαση A449/2018 Απόφαση 
A450/2018 Απόφαση A451/2018 Απόφαση A452/2018 Απόφαση A453/2018 Απόφαση A454/2018 Απόφαση 
A455/2018 Απόφαση A456/2018 Απόφαση A457/2018 Απόφαση A458/2018 Απόφαση A459/2018 Απόφαση 
A460/2018 Απόφαση A461/2018 Απόφαση A462/2018 Απόφαση A463/2018 Απόφαση A464/2018 Απόφαση 
 A466/2018 Απόφαση A467/2018 Απόφαση A468/2018 Απόφαση A469/2018 Απόφαση 
A470/2018 Απόφαση A471/2018 Απόφαση A472/2018 Απόφαση A473/2018 Απόφαση A474/2018 Απόφαση 
A475/2018 Απόφαση A476/2018 Απόφαση A477/2018 Απόφαση A478/2018 Απόφαση A479/2018 Απόφαση 
A480/2018 Απόφαση A481/2018 Απόφαση A482/2018 Απόφαση A483/2018 Απόφαση A484/2018 Απόφαση 
A485/2018 Απόφαση A486/2018 Απόφαση A487/2018 Απόφαση A488/2018 Απόφαση A489/2018 Απόφαση 
A490/2018 Απόφαση A491/2018 Απόφαση A492/2018 Απόφαση A493/2018 Απόφαση A494/2018 Απόφαση 
A495/2018 Απόφαση A496/2018 Απόφαση A497/2018 Απόφαση A498/2018 Απόφαση A499/2018 Απόφαση 

A500-A599:

A500/2018 Απόφαση A501/2018 Απόφαση A502/2018 Απόφαση A503/2018 Απόφαση A504/2018 Απόφαση 
A505/2018 Απόφαση A506/2018 Απόφαση A507/2018 Απόφαση A508/2018 Απόφαση A509/2018 Απόφαση 
A510/2018 Απόφαση A511/2018 Απόφαση A512/2018 Απόφαση A513/2018 Απόφαση A514/2018 Απόφαση 
A515/2018 Απόφαση A516/2018 Απόφαση A517/2018 Απόφαση A518/2018 Απόφαση  
A520/2018 Απόφαση A521/2018 Απόφαση A522/2018 Απόφαση A523/2018 Απόφαση A524/2018 Απόφαση 
A525/2018 Απόφαση A526/2018 Απόφαση A527/2018 Απόφαση A528/2018 Απόφαση  
A530/2018 Απόφαση A531/2018 Απόφαση A532/2018 Απόφαση A533/2018 Απόφαση A534/2018 Απόφαση 
A535/2018 Απόφαση A536/2018 Απόφαση A537/2018 Απόφαση A538/2018 Απόφαση A539/2018 Απόφαση 
A540/2018 Απόφαση A541/2018 Απόφαση A542/2018 Απόφαση A543/2018 Απόφαση A544/2018 Απόφαση 
A545/2018 Απόφαση A546/2018 Απόφαση A547/2018 Απόφαση A548/2018 Απόφαση A549/2018 Απόφαση 
A550/2018 Απόφαση A551/2018 Απόφαση A552/2018 Απόφαση A553/2018 Απόφαση A554/2018 Απόφαση 
A555/2018 Απόφαση A556/2018 Απόφαση A557/2018 Απόφαση A558/2018 Απόφαση  
A560/2018 Απόφαση A561/2018 Απόφαση A562/2018 Απόφαση A563/2018 Απόφαση A564/2018 Απόφαση 
A565/2018 Απόφαση A566/2018 Απόφαση A567/2018 Απόφαση A568/2018 Απόφαση A569/2018 Απόφαση 
A570/2018 Απόφαση A571/2018 Απόφαση A572/2018 Απόφαση A573/2018 Απόφαση A574/2018 Απόφαση