ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2022

A1-A99:

  A1/2022 Απόφαση A2/2022 Απόφαση A3/2022 Απόφαση A4/2022 Απόφαση
A5/2022 Απόφαση A6/2022 Απόφαση A7/2022 Απόφαση A8/2022 Απόφαση A9/2022 Απόφαση
A10/2022 Απόφαση A11/2022 Απόφαση A12/2022 Απόφαση A13/2022 Απόφαση A14/2022 Απόφαση
A15/2022 Απόφαση A16/2022 Απόφαση A17/2022 Απόφαση A18/2022 Απόφαση A19/2022 Απόφαση
A20/2022 Απόφαση A21/2022 Απόφαση A22/2022 Απόφαση A23/2022 Απόφαση A24/2022 Απόφαση
A25/2022 Απόφαση A26/2022 Απόφαση A27/2022 Απόφαση A28/2022 Απόφαση A29/2022 Απόφαση
A30/2022 Απόφαση A31/2022 Απόφαση A32/2022 Απόφαση   A34/2022 Απόφαση
A35/2022 Απόφαση A36/2022 Απόφαση A37/2022 Απόφαση A38/2022 Απόφαση A39/2022 Απόφαση
A40/2022 Απόφαση A41/2022 Απόφαση A42/2022 Απόφαση A43/2022 Απόφαση A44/2022 Απόφαση
A45/2022 Απόφαση A46/2022 Απόφαση A47/2022 Απόφαση A48/2022 Απόφαση A49/2022 Απόφαση
A50/2022 Απόφαση A51/2022 Απόφαση A52/2022 Απόφαση A53/2022 Απόφαση A54/2022 Απόφαση
A55/2022 Απόφαση A56/2022 Απόφαση A57/2022 Απόφαση A58/2022 Απόφαση A59/2022 Απόφαση
A60/2022 Απόφαση A61/2022 Απόφαση A62/2022 Απόφαση A63/2022 Απόφαση A64/2022 Απόφαση
A65/2022 Απόφαση A66/2022 Απόφαση A67/2022 Απόφαση A68/2022 Απόφαση A69/2022 Απόφαση
A70/2022 Απόφαση A71/2022 Απόφαση A72/2022 Απόφαση A73/2022 Απόφαση A74/2022 Απόφαση
A75/2022 Απόφαση A76/2022 Απόφαση A77/2022 Απόφαση A78/2022 Απόφαση A79/2022 Απόφαση
A80/2022 Απόφαση A81/2022 Απόφαση A82/2022 Απόφαση A83/2022 Απόφαση A84/2022 Απόφαση
A85/2022 Απόφαση A86/2022 Απόφαση A87/2022 Απόφαση A88/2022 Απόφαση A89/2022 Απόφαση
A90/2022 Απόφαση A91/2022 Απόφαση A92/2022 Απόφαση A93/2022 Απόφαση A94/2022 Απόφαση
A95/2022 Απόφαση A96/2022 Απόφαση A97/2022 Απόφαση A98/2022 Απόφαση A99/2022 Απόφαση

A100-A199:

A100/2022 Απόφαση A101/2022 Απόφαση A102/2022 Απόφαση A103/2022 Απόφαση A104/2022 Απόφαση
A105/2022 Απόφαση A106/2022 Απόφαση A107/2022 Απόφαση A108/2022 Απόφαση A109/2022 Απόφαση
A110/2022 Απόφαση A111/2022 Απόφαση A112/2022 Απόφαση A113/2022 Απόφαση A114/2022 Απόφαση
A115/2022 Απόφαση A116/2022 Απόφαση A117/2022 Απόφαση A118/2022 Απόφαση A119/2022 Απόφαση
A120/2022 Απόφαση A121/2022 Απόφαση A122/2022 Απόφαση A123/2022 Απόφαση A124/2022 Απόφαση
A125/2022 Απόφαση A126/2022 Απόφαση A127/2022 Απόφαση A128/2022 Απόφαση A129/2022 Απόφαση
A130/2022 Απόφαση A131/2022 Απόφαση A132/2022 Απόφαση A133/2022 Απόφαση A134/2022 Απόφαση
A135/2022 Απόφαση A136/2022 Απόφαση A137/2022 Απόφαση A138/2022 Απόφαση A139/2022 Απόφαση
A140/2022 Απόφαση A141/2022 Απόφαση A142/2022 Απόφαση A143/2022 Απόφαση A144/2022 Απόφαση
A145/2022 Απόφαση A146/2022 Απόφαση A147/2022 Απόφαση A148/2022 Απόφαση A149/2022 Απόφαση
A150/2022 Απόφαση A151/2022 Απόφαση A152/2022 Απόφαση A153/2022 Απόφαση A154/2022 Απόφαση
A155/2022 Απόφαση A156/2022 Απόφαση A157/2022 Απόφαση A158/2022 Απόφαση A159/2022 Απόφαση
A160/2022 Απόφαση A161/2022 Απόφαση A162/2022 Απόφαση A163/2022 Απόφαση A164/2022 Απόφαση
A165/2022 Απόφαση A166/2022 Απόφαση A167/2022 Απόφαση A168/2022 Απόφαση A169/2022 Απόφαση
A170/2022 Απόφαση A171/2022 Απόφαση A172/2022 Απόφαση A173/2022 Απόφαση A174/2022 Απόφαση
A175/2022 Απόφαση A176/2022 Απόφαση A177/2022 Απόφαση A178/2022 Απόφαση A179/2022 Απόφαση
A180/2022 Απόφαση A181/2022 Απόφαση A182/2022 Απόφαση A183/2022 Απόφαση A184/2022 Απόφαση
A185/2022 Απόφαση A186/2022 Απόφαση A187/2022 Απόφαση A188/2022 Απόφαση A189/2022 Απόφαση
A190/2022 Απόφαση A191/2022 Απόφαση A192/2022 Απόφαση A193/2022 Απόφαση A194/2022 Απόφαση
A195/2022 Απόφαση A196/2022 Απόφαση A197/2022 Απόφαση A198/2022 Απόφαση A199/2022 Απόφαση

A200-A299:

A200/2022 Απόφαση A201/2022 Απόφαση A202/2022 Απόφαση A203/2022 Απόφαση A204/2022 Απόφαση
A205/2022 Απόφαση A206/2022 Απόφαση A207/2022 Απόφαση A208/2022 Απόφαση A209/2022 Απόφαση
A210/2022 Απόφαση A211/2022 Απόφαση A212/2022 Απόφαση A213/2022 Απόφαση A214/2022 Απόφαση
A215/2022 Απόφαση A216/2022 Απόφαση A217/2022 Απόφαση A218/2022 Απόφαση A219/2022 Απόφαση
A220/2022 Απόφαση A221/2022 Απόφαση A222/2022 Απόφαση A223/2022 Απόφαση A224/2022 Απόφαση
A225/2022 Απόφαση A226/2022 Απόφαση A227/2022 Απόφαση A228/2022 Απόφαση A229/2022 Απόφαση
A230/2022 Απόφαση A231/2022 Απόφαση A232/2022 Απόφαση   A234/2022 Απόφαση
A235/2022 Απόφαση A236/2022 Απόφαση A237/2022 Απόφαση A238/2022 Απόφαση A239/2022 Απόφαση
A240/2022 Απόφαση A241/2022 Απόφαση A242/2022 Απόφαση A243/2022 Απόφαση A244/2022 Απόφαση
A245/2022 Απόφαση A246/2022 Απόφαση A247/2022 Απόφαση A248/2022 Απόφαση A249/2022 Απόφαση
A250/2022 Απόφαση A251/2022 Απόφαση A252/2022 Απόφαση A253/2022 Απόφαση A254/2022 Απόφαση
A255/2022 Απόφαση A256/2022 Απόφαση A257/2022 Απόφαση A258/2022 Απόφαση A259/2022 Απόφαση
A260/2022 Απόφαση A261/2022 Απόφαση A262/2022 Απόφαση A263/2022 Απόφαση A264/2022 Απόφαση
A265/2022 Απόφαση A266/2022 Απόφαση A267/2022 Απόφαση A268/2022 Απόφαση A269/2022 Απόφαση
A270/2022 Απόφαση A271/2022 Απόφαση A272/2022 Απόφαση A273/2022 Απόφαση A274/2022 Απόφαση
A275/2022 Απόφαση A276/2022 Απόφαση A277/2022 Απόφαση A278/2022 Απόφαση A279/2022 Απόφαση
A280/2022 Απόφαση A281/2022 Απόφαση A282/2022 Απόφαση A283/2022 Απόφαση A284/2022 Απόφαση
A285/2022 Απόφαση A286/2022 Απόφαση A287/2022 Απόφαση A288/2022 Απόφαση A289/2022 Απόφαση
A290/2022 Απόφαση A291/2022 Απόφαση A292/2022 Απόφαση A293/2022 Απόφαση A294/2022 Απόφαση
A295/2022 Απόφαση A296/2022 Απόφαση A297/2022 Απόφαση   A299/2022 Απόφαση

A300-A399:

A300/2022 Απόφαση A301/2022 Απόφαση A302/2022 Απόφαση A303/2022 Απόφαση A304/2022 Απόφαση
A305/2022 Απόφαση A306/2022 Απόφαση A307/2022 Απόφαση A308/2022 Απόφαση A309/2022 Απόφαση
A310/2022 Απόφαση A311/2022 Απόφαση A312/2022 Απόφαση A313/2022 Απόφαση A314/2022 Απόφαση
A315/2022 Απόφαση A316/2022 Απόφαση A317/2022 Απόφαση A318/2022 Απόφαση A319/2022 Απόφαση
A320/2022 Απόφαση A321/2022 Απόφαση A322/2022 Απόφαση A323/2022 Απόφαση A324/2022 Απόφαση
A325/2022 Απόφαση A326/2022 Απόφαση A327/2022 Απόφαση A328/2022 Απόφαση A329/2022 Απόφαση
A330/2022 Απόφαση A331/2022 Απόφαση A332/2022 Απόφαση A333/2022 Απόφαση A334/2022 Απόφαση
A335/2022 Απόφαση A336/2022 Απόφαση A337/2022 Απόφαση A338/2022 Απόφαση A339/2022 Απόφαση
A340/2022 Απόφαση A341/2022 Απόφαση A342/2022 Απόφαση A343/2022 Απόφαση A344/2022 Απόφαση
A345/2022 Απόφαση A346/2022 Απόφαση A347/2022 Απόφαση A348/2022 Απόφαση A349/2022 Απόφαση
A350/2022 Απόφαση A351/2022 Απόφαση A352/2022 Απόφαση A353/2022 Απόφαση A354/2022 Απόφαση
A355/2022 Απόφαση A356/2022 Απόφαση A357/2022 Απόφαση A358/2022 Απόφαση A359/2022 Απόφαση
A360/2022 Απόφαση A361/2022 Απόφαση A362/2022 Απόφαση A363/2022 Απόφαση A364/2022 Απόφαση
A365/2022 Απόφαση A366/2022 Απόφαση A367/2022 Απόφαση A368/2022 Απόφαση A369/2022 Απόφαση
A370/2022 Απόφαση A371/2022 Απόφαση A372/2022 Απόφαση A373/2022 Απόφαση A374/2022 Απόφαση
A375/2022 Απόφαση A376/2022 Απόφαση A377/2022 Απόφαση A378/2022 Απόφαση A379/2022 Απόφαση
A380/2022 Απόφαση A381/2022 Απόφαση A382/2022 Απόφαση A383/2022 Απόφαση A384/2022 Απόφαση
A385/2022 Απόφαση A386/2022 Απόφαση A387/2022 Απόφαση A388/2022 Απόφαση A389/2022 Απόφαση
A390/2022 Απόφαση A391/2022 Απόφαση A392/2022 Απόφαση A393/2022 Απόφαση A394/2022 Απόφαση
A395/2022 Απόφαση A396/2022 Απόφαση A397/2022 Απόφαση A398/2022 Απόφαση A399/2022 Απόφαση

A400-A499:

A400/2022 Απόφαση A401/2022 Απόφαση A402/2022 Απόφαση A403/2022 Απόφαση A404/2022 Απόφαση
A405/2022 Απόφαση A406/2022 Απόφαση A407/2022 Απόφαση   A409/2022 Απόφαση
A410/2022 Απόφαση A411/2022 Απόφαση A412/2022 Απόφαση A413/2022 Απόφαση A414/2022 Απόφαση
A415/2022 Απόφαση A416/2022 Απόφαση A417/2022 Απόφαση A418/2022 Απόφαση A419/2022 Απόφαση
A420/2022 Απόφαση A421/2022 Απόφαση A422/2022 Απόφαση A423/2022 Απόφαση A424/2022 Απόφαση
A425/2022 Απόφαση A426/2022 Απόφαση A427/2022 Απόφαση A428/2022 Απόφαση A429/2022 Απόφαση
A430/2022 Απόφαση A431/2022 Απόφαση A432/2022 Απόφαση A433/2022 Απόφαση A434/2022 Απόφαση
A435/2022 Απόφαση A436/2022 Απόφαση A437/2022 Απόφαση A438/2022 Απόφαση A439/2022 Απόφαση
A440/2022 Απόφαση A441/2022 Απόφαση A442/2022 Απόφαση A443/2022 Απόφαση A444/2022 Απόφαση
A445/2022 Απόφαση A446/2022 Απόφαση A447/2022 Απόφαση A448/2022 Απόφαση A449/2022 Απόφαση
A450/2022 Απόφαση A451/2022 Απόφαση A452/2022 Απόφαση A453/2022 Απόφαση A454/2022 Απόφαση
A455/2022 Απόφαση A456/2022 Απόφαση A457/2022 Απόφαση A458/2022 Απόφαση A459/2022 Απόφαση
A460/2022 Απόφαση A461/2022 Απόφαση A462/2022 Απόφαση A463/2022 Απόφαση A464/2022 Απόφαση
A465/2022 Απόφαση A466/2022 Απόφαση A467/2022 Απόφαση A468/2022 Απόφαση A469/2022 Απόφαση
A470/2022 Απόφαση A471/2022 Απόφαση A472/2022 Απόφαση   A474/2022 Απόφαση
A475/2022 Απόφαση A476/2022 Απόφαση A477/2022 Απόφαση A478/2022 Απόφαση A479/2022 Απόφαση
A480/2022 Απόφαση A481/2022 Απόφαση A482/2022 Απόφαση A483/2022 Απόφαση A484/2022 Απόφαση
A485/2022 Απόφαση A486/2022 Απόφαση A487/2022 Απόφαση A488/2022 Απόφαση A489/2022 Απόφαση
A490/2022 Απόφαση A491/2022 Απόφαση A492/2022 Απόφαση A493/2022 Απόφαση A494/2022 Απόφαση
A495/2022 Απόφαση A496/2022 Απόφαση A497/2022 Απόφαση A498/2022 Απόφαση A499/2022 Απόφαση

A500-A599:

A500/2022 Απόφαση A501/2022 Απόφαση A502/2022 Απόφαση A503/2022 Απόφαση A504/2022 Απόφαση
A505/2022 Απόφαση A506/2022 Απόφαση A507/2022 Απόφαση A508/2022 Απόφαση A509/2022 Απόφαση
A510/2022 Απόφαση A511/2022 Απόφαση A512/2022 Απόφαση A513/2022 Απόφαση A514/2022 Απόφαση
  A516/2022 Απόφαση A517/2022 Απόφαση A518/2022 Απόφαση A519/2022 Απόφαση
A520/2022 Απόφαση A521/2022 Απόφαση      
        A529/2022 Απόφαση
A530/2022 Απόφαση A531/2022 Απόφαση A532/2022 Απόφαση A533/2022 Απόφαση  
  A536/2022 Απόφαση A537/2022 Απόφαση A538/2022 Απόφαση A539/2022 Απόφαση
A540/2022 Απόφαση A541/2022 Απόφαση A542/2022 Απόφαση A543/2022 Απόφαση A544/2022 Απόφαση
A545/2022 Απόφαση A546/2022 Απόφαση   A548/2022 Απόφαση A549/2022 Απόφαση
A550/2022 Απόφαση A551/2022 Απόφαση A552/2022 Απόφαση A553/2022 Απόφαση A554/2022 Απόφαση
A555/2022 Απόφαση A556/2022 Απόφαση A557/2022 Απόφαση A558/2022 Απόφαση A559/2022 Απόφαση
A560/2022 Απόφαση A561/2022 Απόφαση A562/2022 Απόφαση A563/2022 Απόφαση A564/2022 Απόφαση
A565/2022 Απόφαση A566/2022 Απόφαση A567/2022 Απόφαση A568/2022 Απόφαση A569/2022 Απόφαση
A570/2022 Απόφαση A571/2022 Απόφαση A572/2022 Απόφαση A573/2022 Απόφαση A574/2022 Απόφαση
A575/2022 Απόφαση A576/2022 Απόφαση A577/2022 Απόφαση A578/2022 Απόφαση A579/2022 Απόφαση
A580/2022 Απόφαση A581/2022 Απόφαση A582/2022 Απόφαση A583/2022 Απόφαση A584/2022 Απόφαση
A585/2022 Απόφαση A586/2022 Απόφαση A587/2022 Απόφαση A588/2022 Απόφαση A589/2022 Απόφαση
A590/2022 Απόφαση A591/2022 Απόφαση A592/2022 Απόφαση A593/2022 Απόφαση  
A595/2022 Απόφαση A596/2022 Απόφαση A597/2022 Απόφαση A598/2022 Απόφαση A599/2022 Απόφαση

A600-A699:

A600/2022 Απόφαση A601/2022 Απόφαση A602/2022 Απόφαση A603/2022 Απόφαση A604/2022 Απόφαση
A605/2022 Απόφαση A606/2022 Απόφαση A607/2022 Απόφαση A608/2022 Απόφαση  
A610/2022 Απόφαση A611/2022 Απόφαση A612/2022 Απόφαση A613/2022 Απόφαση A614/2022 Απόφαση
A615/2022 Απόφαση A616/2022 Απόφαση   A618/2022 Απόφαση A619/2022 Απόφαση
A620/2022 Απόφαση A621/2022 Απόφαση A622/2022 Απόφαση A623/2022 Απόφαση  
A625/2022 Απόφαση A626/2022 Απόφαση A627/2022 Απόφαση A628/2022 Απόφαση A629/2022 Απόφαση
A630/2022 Απόφαση A631/2022 Απόφαση A632/2022 Απόφαση A633/2022 Απόφαση A634/2022 Απόφαση
A635/2022 Απόφαση A636/2022 Απόφαση A637/2022 Απόφαση A638/2022 Απόφαση A639/2022 Απόφαση
A640/2022 Απόφαση A641/2022 Απόφαση A642/2022 Απόφαση A643/2022 Απόφαση A644/2022 Απόφαση
A645/2022 Απόφαση A646/2022 Απόφαση A647/2022 Απόφαση A648/2022 Απόφαση A649/2022 Απόφαση
A650/2022 Απόφαση   A652/2022 Απόφαση A653/2022 Απόφαση A654/2022 Απόφαση
A655/2022 Απόφαση A656/2022 Απόφαση A657/2022 Απόφαση A658/2022 Απόφαση A659/2022 Απόφαση
A660/2022 Απόφαση A661/2022 Απόφαση A662/2022 Απόφαση A663/2022 Απόφαση A664/2022 Απόφαση
A665/2022 Απόφαση A666/2022 Απόφαση A667/2022 Απόφαση A668/2022 Απόφαση A669/2022 Απόφαση
A670/2022 Απόφαση A671/2022 Απόφαση A672/2022 Απόφαση A673/2022 Απόφαση A674/2022 Απόφαση
A675/2022 Απόφαση A676/2022 Απόφαση A677/2022 Απόφαση A678/2022 Απόφαση A679/2022 Απόφαση
A680/2022 Απόφαση A681/2022 Απόφαση A682/2022 Απόφαση A683/2022 Απόφαση A684/2022 Απόφαση
A685/2022 Απόφαση A686/2022 Απόφαση A687/2022 Απόφαση A688/2022 Απόφαση A689/2022 Απόφαση
A690/2022 Απόφαση A691/2022 Απόφαση A692/2022 Απόφαση A693/2022 Απόφαση A694/2022 Απόφαση
A695/2022 Απόφαση A696/2022 Απόφαση A697/2022 Απόφαση A698/2022 Απόφαση A699/2022 Απόφαση

A700-A799:

         
    A707/2022 Απόφαση A708/2022 Απόφαση A709/2022 Απόφαση
A710/2022 Απόφαση A711/2022 Απόφαση A712/2022 Απόφαση A713/2022 Απόφαση A714/2022 Απόφαση
A715/2022 Απόφαση        
  A721/2022 Απόφαση A722/2022 Απόφαση A723/2022 Απόφαση  
      A728/2022 Απόφαση  
A730/2022 Απόφαση A731/2022 Απόφαση A732/2022 Απόφαση A733/2022 Απόφαση A734/2022 Απόφαση
    A737/2022 Απόφαση   A739/2022 Απόφαση
         
    A747/2022 Απόφαση    
         
A755/2022 Απόφαση A756/2022 Απόφαση      
  A761/2022 Απόφαση A762/2022 Απόφαση A763/2022 Απόφαση A764/2022 Απόφαση
A765/2022 Απόφαση        
  A771/2022 Απόφαση A772/2022 Απόφαση A773/2022 Απόφαση A774/2022 Απόφαση
    A777/2022 Απόφαση A778/2022 Απόφαση A779/2022 Απόφαση
A780/2022 Απόφαση A781/2022 Απόφαση   A783/2022 Απόφαση A784/2022 Απόφαση
A785/2022 Απόφαση        
      A793/2022 Απόφαση A794/2022 Απόφαση
A795/2022 Απόφαση A796/2022 Απόφαση      

A800-A899:

         
A805/2022 Απόφαση        
         
A815/2022 Απόφαση        
A820/2022 Απόφαση A821/2022 Απόφαση      
    A827/2022 Απόφαση A828/2022 Απόφαση A829/2022 Απόφαση
A830/2022 Απόφαση A831/2022 Απόφαση      
         
         
A845/2022 Απόφαση A846/2022 Απόφαση      
  A851/2022 Απόφαση     A854/2022 Απόφαση
A855/2022 Απόφαση   A857/2022 Απόφαση    
  A861/2022 Απόφαση     A864/2022 Απόφαση
A865/2022 Απόφαση        
        A874/2022 Απόφαση
A875/2022 Απόφαση     A878/2022 Απόφαση A879/2022 Απόφαση
A880/2022 Απόφαση   A882/2022 Απόφαση    
    A887/2022 Απόφαση A888/2022 Απόφαση  
        A894/2022 Απόφαση
         

A900-A999:

         
A905/2022 Απόφαση A906/2022 Απόφαση A907/2022 Απόφαση A908/2022 Απόφαση A909/2022 Απόφαση
A910/2022 Απόφαση        
         
      A923/2022 Απόφαση A924/2022 Απόφαση
A925/2022 Απόφαση        
    A932/2022 Απόφαση A933/2022 Απόφαση  
    A937/2022 Απόφαση    
A940/2022 Απόφαση A941/2022 Απόφαση A942/2022 Απόφαση A943/2022 Απόφαση A944/2022 Απόφαση
      A948/2022 Απόφαση  
         
  A956/2022 Απόφαση A957/2022 Απόφαση A958/2022 Απόφαση  
    A962/2022 Απόφαση    
A965/2022 Απόφαση A966/2022 Απόφαση A967/2022 Απόφαση    
      A973/2022 Απόφαση  
A975/2022 Απόφαση        
      A983/2022 Απόφαση A984/2022 Απόφαση
A985/2022 Απόφαση       A989/2022 Απόφαση
A990/2022 Απόφαση A991/2022 Απόφαση      
         

A1000-A1099:

A1000/2022 Απόφαση        
A1005/2022 Απόφαση   A1007/2022 Απόφαση    
      A1013/2022 Απόφαση A1014/2022 Απόφαση
      A1018/2022 Απόφαση  
         
A1025/2022 Απόφαση A1026/2022 Απόφαση      
         
  A1036/2022 Απόφαση A1037/2022 Απόφαση    
      A1043/2022 Απόφαση A1044/2022 Απόφαση
      A1048/2022 Απόφαση A1049/2022 Απόφαση
    A1052/2022 Απόφαση A1053/2022 Απόφαση A1054/2022 Απόφαση
        A1059/2022 Απόφαση
A1060/2022 Απόφαση        
  A1066/2022 Απόφαση A1067/2022 Απόφαση A1068/2022 Απόφαση A1069/2022 Απόφαση
A1070/2022 Απόφαση     A1073/2022 Απόφαση A1074/2022 Απόφαση
  A1076/2022 Απόφαση A1077/2022 Απόφαση