ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2023

1-99:

         
5/2023 Απόφαση   7/2023 Απόφαση 8/2023 Απόφαση 9/2023 Απόφαση
10/2023 Απόφαση 11/2023 Απόφαση 12/2023 Απόφαση 13/2023 Απόφαση 14/2023 Απόφαση
      18/2023 Απόφαση 19/2023 Απόφαση 
    22/2023 Απόφαση  23/2023 Απόφαση   
25/2023 Απόφαση   27/2023 Απόφαση     
    32/2023 Απόφαση 33/2023 Απόφαση 34/2023 Απόφαση
    37/2023 Απόφαση     
        44/2023 Απόφαση 
 45/2023 Απόφαση        
    52/2023 Απόφαση 53/2023 Απόφαση 54/2023 Απόφαση
55/2023 Απόφαση 56/2023 Απόφαση 57/2023 Απόφαση 58/2023 Απόφαση  
  61/2023 Απόφαση  62/2023 Απόφαση     
65/2023 Απόφαση 66/2023 Απόφαση   68/2023 Απόφαση 69/2023 Απόφαση
70/2023 Απόφαση  71/2023 Απόφαση       
 75/2023 Απόφαση 76/2023 Απόφαση     79/2023 Απόφαση 
80/2023 Απόφαση    82/2023 Απόφαση 83/2023 Απόφαση   
         
90/2023 Απόφαση   91/2023 Απόφαση   93/2023 Απόφαση  94/2023 Απόφαση 
  96/2023 Απόφαση      99/2023 Απόφαση

100-199:

100/2023 Απόφαση       104/2023 Απόφαση
    107/2023 Απόφαση 108/2023 Απόφαση 109/2023 Απόφαση
110/2023 Απόφαση        
  116/2023 Απόφαση  117/2023 Απόφαση  118/2023 Απόφαση  119/2023 Απόφαση 
  121/2023 Απόφαση 122/2023 Απόφαση    
125/2023 Απόφαση      128/2023 Απόφαση  
130/2023 Απόφαση        
135/2023 Απόφαση  136/2023 Απόφαση    138/2023 Απόφαση  139/2023 Απόφαση
140/2023 Απόφαση 141/2023 Απόφαση      
145/2023 Απόφαση      148/2023 Απόφαση  
150/2023 Απόφαση       154/2023 Απόφαση 
155/2023 Απόφαση        
160/2023 Απόφαση  161/2023 Απόφαση 162/2023 Απόφαση 163/2023 Απόφαση 164/2023 Απόφαση
165/2023 Απόφαση 166/2023 Απόφαση 167/2023 Απόφαση 168/2023 Απόφαση 169/2023 Απόφαση
170/2023 Απόφαση        
175/2023 Απόφαση 176/2023 Απόφαση 177/2023 Απόφαση    
    182/2023 Απόφαση 183/2023 Απόφαση  
185/2023 Απόφαση        
        194/2023 Απόφαση 
 195/2023 Απόφαση 196/2023 Απόφαση    198/2023 Απόφαση 199/2023 Απόφαση 

200-299:

200/2023 Απόφαση 201/2023 Απόφαση 202/2023 Απόφαση 203/2023 Απόφαση  204/2023 Απόφαση 
  206/2023 Απόφαση      
  211/2023 Απόφαση 212/2023 Απόφαση    
  216/2023 Απόφαση     219/2023 Απόφαση
  221/2023 Απόφαση 222/2023 Απόφαση    
225/2023 Απόφαση        
230/2023 Απόφαση 231/2023 Απόφαση 232/2023 Απόφαση 233/2023 Απόφαση 234/2023 Απόφαση
    237/2023 Απόφαση    
         
245/2023 Απόφαση        
    252/2023 Απόφαση 253/2023 Απόφαση 254/2023 Απόφαση
255/2023 Απόφαση 256/2023 Απόφαση   258/2023 Απόφαση  
         
265/2023 Απόφαση 266/2023 Απόφαση 267/2023 Απόφαση    
        274/2023 Απόφαση
    277/2023 Απόφαση    
  281/2023 Απόφαση   283/2023 Απόφαση 284/2023 Απόφαση
        289/2023 Απόφαση
290/2023 Απόφαση 291/2023 Απόφαση     294/2023 Απόφαση
295/2023 Απόφαση        

300-399:

        304/2023 Απόφαση
  306/2023 Απόφαση  307/2023 Απόφαση 308/2023 Απόφαση 309/2023 Απόφαση
         
         
         
325/2023 Απόφαση 326/2023 Απόφαση 327/2023 Απόφαση 328/2023 Απόφαση  
  331/2023 Απόφαση 332/2023 Απόφαση    
335/2023 Απόφαση 336/2023 Απόφαση      
340/2023 Απόφαση        
    347/2023 Απόφαση 348/2023 Απόφαση  
         
        359/2023 Απόφαση
360/2023 Απόφαση  361/2023 Απόφαση  362/2023 Απόφαση 363/2023 Απόφαση 364/2023 Απόφαση
365/2023 Απόφαση   367/2023 Απόφαση  368/2023 Απόφαση   
  371/2023 Απόφαση      374/2023 Απόφαση
         
  381/2023 Απόφαση   383/2023 Απόφαση  
  386/2023 Απόφαση      
390/2023 Απόφαση 391/2023 Απόφαση      
395/2023 Απόφαση     398/2023 Απόφαση  

400-499:

  401/2023 Απόφαση  402/2023 Απόφαση  403/2023 Απόφαση  
405/2023 Απόφαση 406/2023 Απόφαση     409/2023 Απόφαση 
410/2023 Απόφαση     413/2023 Απόφαση  
415/2023 Απόφαση   417/2023 Απόφαση   419/2023 Απόφαση
420/2023 Απόφαση 421/2023 Απόφαση   423/2023 Απόφαση 424/2023 Απόφαση
    427/2023 Απόφαση    
430/2023 Απόφαση     433/2023 Απόφαση  
435/2023 Απόφαση   437/2023 Απόφαση    
         
      448/2023 Απόφαση  
    452/2023 Απόφαση 453/2023 Απόφαση 454/2023 Απόφαση
455/2023 Απόφαση 456/2023 Απόφαση     459/2023 Απόφαση
        464/2023 Απόφαση
    467/2023 Απόφαση    
         
         
  481/2023 Απόφαση     484/2023 Απόφαση
      488/2023 Απόφαση 489/2023 Απόφαση
490/2023 Απόφαση   492/2023 Απόφαση 493/2023 Απόφαση  
    497/2023 Απόφαση 498/2023 Απόφαση  499/2023 Απόφαση

500-599:

500/2023 Απόφαση        
505/2023 Απόφαση 506/2023 Απόφαση      
    512/2023 Απόφαση   514/2023 Απόφαση
515/2023 Απόφαση        
      523/2023 Απόφαση 524/2023 Απόφαση 
 525/2023 Απόφαση        
    532/2023 Απόφαση    
         
540/2023 Απόφαση      543/2023 Απόφαση   
545/2023 Απόφαση 546/2023 Απόφαση 547/2023 Απόφαση    
    552/2023 Απόφαση    
  556/2023 Απόφαση      
         
     567/2023 Απόφαση 568/2023 Απόφαση  
570/2023 Απόφαση 571/2023 Απόφαση  572/2023 Απόφαση  573/2023 Απόφαση  574/2023 Απόφαση 
  576/2023 Απόφαση      
580/2023 Απόφαση 581/2023 Απόφαση       
    587/2023 Απόφαση 588/2023 Απόφαση  589/2023 Απόφαση 
  591/2023 Απόφαση 592/2023 Απόφαση    
    597/2023 Απόφαση     

600-699:

        604/2023 Απόφαση 
      608/2023 Απόφαση 609/2023 Απόφαση
    612/2023 Απόφαση 613/2023 Απόφαση  614/2023 Απόφαση 
         
  621/2023 Απόφαση 622/2023 Απόφαση 623/2023 Απόφαση  
         
 630/2023 Απόφαση 631/2023 Απόφαση     634/2023 Απόφαση
         
  641/2023 Απόφαση 642/2023 Απόφαση    
      648/2023 Απόφαση  649/2023 Απόφαση 
      653/2023 Απόφαση 654/2023 Απόφαση
  656/2023 Απόφαση  657/2023 Απόφαση    659/2023 Απόφαση 
660/2023 Απόφαση   662/2023 Απόφαση     
 665/2023 Απόφαση 666/2023 Απόφαση       
    672/2023 Απόφαση    
       678/2023 Απόφαση 679/2023 Απόφαση
  681/2023 Απόφαση     683/2023 Απόφαση 684/2023 Απόφαση
    687/2023 Απόφαση 688/2023 Απόφαση  
         
695/2023 Απόφαση   697/2023 Απόφαση   699/2023 Απόφαση

700-799:

700/2023 Απόφαση        
         
    712/2023 Απόφαση 713/2023 Απόφαση 714/2023 Απόφαση
715/2023 Απόφαση 716/2023 Απόφαση      
720/2023 Απόφαση 721/2023 Απόφαση 722/2023 Απόφαση    
  726/2023 Απόφαση     729/2023 Απόφαση 
         
735/2023 Απόφαση   737/2023 Απόφαση     
         
    747/2023 Απόφαση 748/2023 Απόφαση 749/2023 Απόφαση
750/2023 Απόφαση 751/2023 Απόφαση      
      758/2023 Απόφαση 759/2023 Απόφαση
 760/2023 Απόφαση 761/2023 Απόφαση 762/2023 Απόφαση    
         
  771/2023 Απόφαση 772/2023 Απόφαση   774/2023 Απόφαση
  776/2023 Απόφαση      
780/2023 Απόφαση     783/2023 Απόφαση  
      788/2023 Απόφαση 789/2023 Απόφαση
         
    797/2023 Απόφαση 798/2023 Απόφαση  

800-899:

800/2023 Απόφαση     803/2023 Απόφαση  
        809/2023 Απόφαση
    812/2023 Απόφαση 813/2023 Απόφαση 814/2023 Απόφαση
815/2023 Απόφαση   817/2023 Απόφαση 818/2023 Απόφαση  
820/2023 Απόφαση  821/2023 Απόφαση 822/2023 Απόφαση    
         
         
    837/2023 Απόφαση 838/2023 Απόφαση  
 840/2023 Απόφαση   842/2023 Απόφαση   844/2023 Απόφαση
845/2023 Απόφαση  846/2023 Απόφαση      
  851/2023 Απόφαση 852/2023 Απόφαση    
      858/2023 Απόφαση  
      863/2023 Απόφαση 864/2023 Απόφαση
 865/2023 Απόφαση       869/2023 Απόφαση
        874/2023 Απόφαση
875/2023 Απόφαση        
880/2023 Απόφαση     883/2023 Απόφαση 884/2023 Απόφαση
         
    892/2023 Απόφαση    
        899/2023 Απόφαση

900-999:

 900/2023 Απόφαση 901/2023 Απόφαση   903/2023 Απόφαση  
        909/2023 Απόφαση
910/2023 Απόφαση  911/2023 Απόφαση      
         
920/2023 Απόφαση  921/2023 Απόφαση 922/2023 Απόφαση 923/2023 Απόφαση 924/2023 Απόφαση
925/2023 Απόφαση 926/2023 Απόφαση 927/2023 Απόφαση 928/2023 Απόφαση  929/2023 Απόφαση
   931/2023 Απόφαση      
    937/2023 Απόφαση    
    942/2023 Απόφαση  943/2023 Απόφαση 944/2023 Απόφαση
         
        954/2023 Απόφαση 
955/2023 Απόφαση  956/2023 Απόφαση       
960/2023 Απόφαση   962/2023 Απόφαση 963/2023 Απόφαση  
    967/2023 Απόφαση 968/2023 Απόφαση  969/2023 Απόφαση 
         
         
         
985/2023 Απόφαση 986/2023 Απόφαση      
      993/2023 Απόφαση  994/2023 Απόφαση
995/2023 Απόφαση  996/2023 Απόφαση  997/2023 Απόφαση  998/2023 Απόφαση   

1000-1099:

         
    1007/2023 Απόφαση    
1010/2023 Απόφαση   1012/2023 Απόφαση 1013/2023 Απόφαση  
1015/2023 Απόφαση        
    1022/2023 Απόφαση 1023/2023 Απόφαση  
  1026/2023 Απόφαση 1027/2023 Απόφαση 1028/2023 Απόφαση  
         
 1035/2023 Απόφαση 1036/2023 Απόφαση 1037/2023 Απόφαση    
    1042/2023 Απόφαση 1043/2023 Απόφαση  
        1049/2023 Απόφαση
1050/2023 Απόφαση        
         
         
      1068/2023 Απόφαση  1069/2023 Απόφαση 
 1070/2023 Απόφαση 1071/2023 Απόφαση  1072/2023 Απόφαση    
  1076/2023 Απόφαση   1078/2023 Απόφαση   
         
    1087/2023 Απόφαση     
1090/2023 Απόφαση       1094/2023 Απόφαση
1095/2023 Απόφαση  1096/2023 Απόφαση      

1100-1199:

  1101/2023 Απόφαση      
  1106/2023 Απόφαση 1107/2023 Απόφαση    
  1111/2023 Απόφαση  1112/2023 Απόφαση     
         
  1121/2023 Απόφαση  1122/2023 Απόφαση     
    1127/2023 Απόφαση     
     1132/2023 Απόφαση    
       1138/2023 Απόφαση 1139/2023 Απόφαση 
  1141/2023 Απόφαση   1143/2023 Απόφαση  1144/2023 Απόφαση 
         
 1150/2023 Απόφαση 1151/2023 Απόφαση 1152/2023 Απόφαση    
  1156/2023 Απόφαση  1157/2023 Απόφαση  1158/2023 Απόφαση  1159/2023 Απόφαση 
         
         
    1172/2023 Απόφαση 1173/2023 Απόφαση 1174/2023 Απόφαση
 1175/2023 Απόφαση        
  1181/2023 Απόφαση   1183/2023 Απόφαση  
  1186/2023 Απόφαση   1188/2023 Απόφαση 1189/2023 Απόφαση 
    1192/2023 Απόφαση  1193/2023 Απόφαση  1194/2023 Απόφαση 
   1196/2023 Απόφαση 1197/2023 Απόφαση  1198/2023 Απόφαση   

1200-1299:

        1204/2023 Απόφαση 
1205/2023 Απόφαση      1208/2023 Απόφαση   1209/2023 Απόφαση
1210/2023 Απόφαση  1211/2023 Απόφαση  1212/2023 Απόφαση  1213/2023 Απόφαση   
  1216/2023 Απόφαση  1217/2023 Απόφαση  1218/2023 Απόφαση   
    1222/2023 Απόφαση 1223/2023 Απόφαση  
         
1230/2023 Απόφαση  1231/2023 Απόφαση  1232/2023 Απόφαση     
         
         
 1245/2023 Απόφαση 1246/2023 Απόφαση       
         
  1256/2023 Απόφαση    1258/2023 Απόφαση   
         
         
         
         
      1283/2023 Απόφαση   
         
  1291/2023 Απόφαση  1292/2023 Απόφαση  1293/2023 Απόφαση  1294/2023 Απόφαση 
    1297/2023 Απόφαση  1298/2023 Απόφαση   

1300-1399:

         
    1307/2023 Απόφαση     
1310/2023 Απόφαση   1311/2023 Απόφαση 1312/2023 Απόφαση     
         
      1323/2023 Απόφαση   
         
         
         
 1340/2023 Απόφαση        
         
         
         
         
  1366/2023 Απόφαση    1368/2023 Απόφαση   
   1371/2023 Απόφαση      
     1377/2023 Απόφαση 1378/2023 Απόφαση  1379/2023 Απόφαση 
1380/2023 Απόφαση         
         
         
  1396/2023 Απόφαση   1397/2023 Απόφαση 1398/2023 Απόφαση   

1400-1499:

         
1405/2023 Απόφαση 1406/2023 Απόφαση      
 1410/2023 Απόφαση        
         
1420/2023 Απόφαση      1423/2023 Απόφαση  1424/2023 Απόφαση 
1425/2023 Απόφαση     1428/2023 Απόφαση  1429/2023 Απόφαση 
1430/2023 Απόφαση        
1435/2023 Απόφαση  1436/2023 Απόφαση       1439/2023 Απόφαση
1440/2023 Απόφαση 1441/2023 Απόφαση      
        1449/2023 Απόφαση
 1450/2023 Απόφαση 1451/2023 Απόφαση   1453/2023 Απόφαση   
  1456/2023 Απόφαση 1457/2023 Απόφαση    
    1462/2023 Απόφαση     
   1466/2023 Απόφαση      
    1472/2023 Απόφαση    
        1479/2023 Απόφαση 
  1481/2023 Απόφαση  1482/2023 Απόφαση     
1485/2023 Απόφαση  1486/2023 Απόφαση       
        1494/2023 Απόφαση 
 1495/2023 Απόφαση        

1500-1599:

   1501/2023 Απόφαση     1504/2023 Απόφαση 
       1508/2023 Απόφαση 1509/2023 Απόφαση 
         1514/2023 Απόφαση
 1515/2023 Απόφαση        
       1523/2023 Απόφαση  
      1528/2023 Απόφαση  1529/2023 Απόφαση 
 1530/2023 Απόφαση 1531/2023 Απόφαση       
         
    1542/2023 Απόφαση   1543/2023 Απόφαση 1544/2023 Απόφαση 
         
         
      1558/2023 Απόφαση   
   1561/2023 Απόφαση  1562/2023 Απόφαση  1563/2023 Απόφαση  1564/2023 Απόφαση
 1565/2023 Απόφαση  1566/2023 Απόφαση  1567/2023 Απόφαση  1568/2023 Απόφαση 1569/2023 Απόφαση 
 1570/2023 Απόφαση  1571/2023 Απόφαση  1572/2023 Απόφαση  1573/2023 Απόφαση   1574/2023 Απόφαση
 1575/2023 Απόφαση        
     1582/2023 Απόφαση    1584/2023 Απόφαση
1585/2023 Απόφαση   1586/2023 Απόφαση      
1590/2023 Απόφαση  1591/2023 Απόφαση       
       1598/2023 Απόφαση 1599/2023 Απόφαση 

1600-1699:

         
1605/2023 Απόφαση         
         
1615/2023 Απόφαση  1616/2023 Απόφαση       
  1621/2023 Απόφαση  1622/2023 Απόφαση   1623/2023 Απόφαση 1624/2023 Απόφαση 
 1625/2023 Απόφαση 1626/2023 Απόφαση       
         
   1636/2023 Απόφαση 1637/2023 Απόφαση  1638/2023 Απόφαση   
         
    1647/2023 Απόφαση     
         
         
         
         
     1672/2023 Απόφαση 1673/2023 Απόφαση   
         
      1683/2023 Απόφαση  1684/2023 Απόφαση