ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2023

1-99:

         
  5/2023 Απόφαση    7/2023 Απόφαση  8/2023 Απόφαση   9/2023 Απόφαση
  10/2023 Απόφαση  11/2023 Απόφαση  12/2023 Απόφαση  13/2023 Απόφαση  
         
         
         
     32/2023 Απόφαση  33/2023 Απόφαση  34/2023 Απόφαση
         
         
         
     52/2023 Απόφαση  53/2023 Απόφαση  54/2023 Απόφαση
  55/2023 Απόφαση  56/2023 Απόφαση  57/2023 Απόφαση  58/2023 Απόφαση  
         
   66/2023 Απόφαση    68/2023 Απόφαση  69/2023 Απόφαση 
         
   76/2023 Απόφαση      
      82/2023 Απόφαση    
         
         
          99/2023 Απόφαση

 

100-199:

  100/2023 Απόφαση          104/2023 Απόφαση
      107/2023 Απόφαση    108/2023 Απόφαση    109/2023 Απόφαση 
  110/2023 Απόφαση         
         
     121/2023 Απόφαση   122/2023 Απόφαση    
        128/2023 Απόφαση  
  130/2023 Απόφαση        
          139/2023 Απόφαση
  140/2023 Απόφαση    141/2023 Απόφαση      
        148/2023 Απόφαση   
         
  155/2023 Απόφαση        
    161/2023 Απόφαση     162/2023 Απόφαση    163/2023 Απόφαση    164/2023 Απόφαση 
  165/2023 Απόφαση        
         
         
       183/2023 Απόφαση  
  185/2023 Απόφαση        
         
         

 

200-299:

  200/2023 Απόφαση   201/2023 Απόφαση   202/2023 Απόφαση    
    206/2023 Απόφαση      
    211/2023 Απόφαση   212/2023 Απόφαση    
          219/2023 Απόφαση
      222/2023 Απόφαση    
  225/2023 Απόφαση        
  230/2023 Απόφαση   231/2023 Απόφαση   232/2023 Απόφαση    
      237/2023 Απόφαση    
         
         
         
  255/2023 Απόφαση   256/2023 Απόφαση     258/2023 Απόφαση  
         
         
          274/2023 Απόφαση
      277/2023 Απόφαση    
    281/2023 Απόφαση     283/2023 Απόφαση   284/2023 Απόφαση
         
          294/2023 Απόφαση
         

 

300-399:

         
    306/2023 Απόφαση     308/2023 Απόφαση   309/2023 Απόφαση
         
         
         
  325/2023 Απόφαση         
         
  335/2023 Απόφαση   336/2023 Απόφαση      
  340/2023 Απόφαση        
         
         
          359/2023 Απόφαση
      362/2023 Απόφαση   363/2023 Απόφαση   364/2023 Απόφαση
  365/2023 Απόφαση        
         
         
    381/2023 Απόφαση     383/2023 Απόφαση  
    386/2023 Απόφαση      
  390/2023 Απόφαση   391/2023 Απόφαση      
  395/2023 Απόφαση       398/2023 Απόφαση  

 

400-499: 

         
  405/2023 Απόφαση   406/2023 Απόφαση      
  410/2023 Απόφαση        
      417/2023 Απόφαση     419/2023 Απόφαση
  420/2023 Απόφαση   421/2023 Απόφαση     423/2023 Απόφαση  
      427/2023 Απόφαση    
        433/2023 Απόφαση  
         
         
        448/2023 Απόφαση  
      452/2023 Απόφαση   453/2023 Απόφαση  
          459/2023 Απόφαση
          464/2023 Απόφαση
         
         
         
         484/2023 Απόφαση
         489/2023 Απόφαση 
  490/2023 Απόφαση     492/2023 Απόφαση    493/2023 Απόφαση  
         

 

 500-599: 

         
  505/2023 Απόφαση        
          514/2023 Απόφαση
  515/2023 Απόφαση        
        523/2023 Απόφαση  
         
      532/2023 Απόφαση    
         
         
  545/2023 Απόφαση   546/2023 Απόφαση   547/2023 Απόφαση    
      552/2023 Απόφαση    
    556/2023 Απόφαση      
         
        568/2023 Απόφαση  
  570/2023 Απόφαση        
    576/2023 Απόφαση      
  580/2023 Απόφαση        
      587/2023 Απόφαση    
    591/2023 Απόφαση   592/2023 Απόφαση    
         

 

600-699: 

         
        608/2023 Απόφαση   609/2023 Απόφαση
      612/2023 Απόφαση    
         
    621/2023 Απόφαση   622/2023 Απόφαση   623/2023 Απόφαση  
         
    631/2023 Απόφαση       634/2023 Απόφαση
         
         
         
        653/2023 Απόφαση   654/2023 Απόφαση
         
  660/2023 Απόφαση         
         
         
          679/2023 Απόφαση
         
      687/2023 Απόφαση   688/2023 Απόφαση  
         
         

 

 700-799:

  700/2023 Απόφαση        
         
         
         
         
    726/2023 Απόφαση