ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019

1-99:

  1/2019 Απόφαση 2/2019 Απόφαση 3/2019 Απόφαση 4/2019 Απόφαση
5/2019 Απόφαση 6/2019 Απόφαση 7/2019 Απόφαση 8/2019 Απόφαση 9/2019 Απόφαση
10/2019 Απόφαση 11/2019 Απόφαση 12/2019 Απόφαση 13/2019 Απόφαση 14/2019 Απόφαση
15/2019 Απόφαση 16/2019 Απόφαση 17/2019 Απόφαση 18/2019 Απόφαση 19/2019 Απόφαση
20/2019 Απόφαση 21/2019 Απόφαση 22/2019 Απόφαση 23/2019 Απόφαση 24/2019 Απόφαση
25/2019 Απόφαση 26/2019 Απόφαση 27/2019 Απόφαση 28/2019 Απόφαση 29/2019 Απόφαση
30/2019 Απόφαση 31/2019 Απόφαση 32/2019 Απόφαση 33/2019 Απόφαση 34/2019 Απόφαση
35/2019 Απόφαση 36/2019 Απόφαση 37/2019 Απόφαση 38/2019 Απόφαση 39/2019 Απόφαση
  41/2019 Απόφαση 42/2019 Απόφαση 43/2019 Απόφαση  
45/2019 Απόφαση 46/2019 Απόφαση   48/2019 Απόφαση 49/2019 Απόφαση
50/2019 Απόφαση 51/2019 Απόφαση 52/2019 Απόφαση 53/2019 Απόφαση 54/2019 Απόφαση
55/2019 Απόφαση 56/2019 Απόφαση 57/2019 Απόφαση 58/2019 Απόφαση 59/2019 Απόφαση
60/2019 Απόφαση 61/2019 Απόφαση 62/2019 Απόφαση 63/2019 Απόφαση 64/2019 Απόφαση
65/2019 Απόφαση 66/2019 Απόφαση 67/2019 Απόφαση 68/2019 Απόφαση 69/2019 Απόφαση
70/2019 Απόφαση       74/2019 Απόφαση
75/2019 Απόφαση 76/2019 Απόφαση 77/2019 Απόφαση 78/2019 Απόφαση 79/2019 Απόφαση
80/2019 Απόφαση 81/2019 Απόφαση 82/2019 Απόφαση 83/2019 Απόφαση 84/2019 Απόφαση
85/2019 Απόφαση 86/2019 Απόφαση 87/2019 Απόφαση 88/2019 Απόφαση 89/2019 Απόφαση
90/2019 Απόφαση 91/2019 Απόφαση 92/2019 Απόφαση 93/2019 Απόφαση 94/2019 Απόφαση
95/2019 Απόφαση 96/2019 Απόφαση 97/2019 Απόφαση 98/2019 Απόφαση 99/2019 Απόφαση

100-199:

100/2019 Απόφαση 101/2019 Απόφαση 102/2019 Απόφαση 103/2019 Απόφαση  
105/2019 Απόφαση 106/2019 Απόφαση 107/2019 Απόφαση 108/2019 Απόφαση  
110/2019 Απόφαση 111/2019 Απόφαση   113/2019 Απόφαση 114/2019 Απόφαση
115/2019 Απόφαση 116/2019 Απόφαση 117/2019 Απόφαση 118/2019 Απόφαση 119/2019 Απόφαση
120/2019 Απόφαση 121/2019 Απόφαση 122/2019 Απόφαση 123/2019 Απόφαση 124/2019 Απόφαση
125/2019 Απόφαση 126/2019 Απόφαση 127/2019 Απόφαση   129/2019 Απόφαση
130/2019 Απόφαση 131/2019 Απόφαση 132/2019 Απόφαση 133/2019 Απόφαση 134/2019 Απόφαση
135/2019 Απόφαση 136/2019 Απόφαση 137/2019 Απόφαση 138/2019 Απόφαση 139/2019 Απόφαση
140/2019 Απόφαση 141/2019 Απόφαση 142/2019 Απόφαση 143/2019 Απόφαση 144/2019 Απόφαση
145/2019 Απόφαση 146/2019 Απόφαση 147/2019 Απόφαση 148/2019 Απόφαση 149/2019 Απόφαση
150/2019 Απόφαση 151/2019 Απόφαση 152/2019 Απόφαση 153/2019 Απόφαση 154/2019 Απόφαση
155/2019 Απόφαση 156/2019 Απόφαση 157/2019 Απόφαση 158/2019 Απόφαση 159/2019 Απόφαση
160/2019 Απόφαση 161/2019 Απόφαση 162/2019 Απόφαση 163/2019 Απόφαση 164/2019 Απόφαση
165/2019 Απόφαση 166/2019 Απόφαση 167/2019 Απόφαση 168/2019 Απόφαση 169/2019 Απόφαση
170/2019 Απόφαση 171/2019 Απόφαση 172/2019 Απόφαση 173/2019 Απόφαση 174/2019 Απόφαση
175/2019 Απόφαση 176/2019 Απόφαση 177/2019 Απόφαση 178/2019 Απόφαση 179/2019 Απόφαση
180/2019 Απόφαση 181/2019 Απόφαση 182/2019 Απόφαση 183/2019 Απόφαση 184/2019 Απόφαση
185/2019 Απόφαση 186/2019 Απόφαση 187/2019 Απόφαση 188/2019 Απόφαση 189/2019 Απόφαση
190/2019 Απόφαση 191/2019 Απόφαση 192/2019 Απόφαση 193/2019 Απόφαση 194/2019 Απόφαση
195/2019 Απόφαση 196/2019 Απόφαση   198/2019 Απόφαση 199/2019 Απόφαση

200-299:

200/2019 Απόφαση 201/2019 Απόφαση 202/2019 Απόφαση 203/2019 Απόφαση 204/2019 Απόφαση
205/2019 Απόφαση 206/2019 Απόφαση 207/2019 Απόφαση 208/2019 Απόφαση 209/2019 Απόφαση
210/2019 Απόφαση 211/2019 Απόφαση 212/2019 Απόφαση 213/2019 Απόφαση  
215/2019 Απόφαση 216/2019 Απόφαση 217/2019 Απόφαση 218/2019 Απόφαση 219/2019 Απόφαση
220/2019 Απόφαση 221/2019 Απόφαση 222/2019 Απόφαση 223/2019 Απόφαση 224/2019 Απόφαση
225/2019 Απόφαση 226/2019 Απόφαση 227/2019 Απόφαση 228/2019 Απόφαση 229/2019 Απόφαση
230/2019 Απόφαση 231/2019 Απόφαση 232/2019 Απόφαση 233/2019 Απόφαση 234/2019 Απόφαση
235/2019 Απόφαση 236/2019 Απόφαση 237/2019 Απόφαση 238/2019 Απόφαση 239/2019 Απόφαση
240/2019 Απόφαση 241/2019 Απόφαση 242/2019 Απόφαση 243/2019 Απόφαση 244/2019 Απόφαση
245/2019 Απόφαση 246/2019 Απόφαση   248/2019 Απόφαση 249/2019 Απόφαση
250/2019 Απόφαση 251/2019 Απόφαση 252/2019 Απόφαση 253/2019 Απόφαση 254/2019 Απόφαση
255/2019 Απόφαση 256/2019 Απόφαση 257/2019 Απόφαση 258/2019 Απόφαση 259/2019 Απόφαση
260/2019 Απόφαση 261/2019 Απόφαση 262/2019 Απόφαση 263/2019 Απόφαση 264/2019 Απόφαση
265/2019 Απόφαση 266/2019 Απόφαση 267/2019 Απόφαση 268/2019 Απόφαση 269/2019 Απόφαση
270/2019 Απόφαση 271/2019 Απόφαση 272/2019 Απόφαση 273/2019 Απόφαση 274/2019 Απόφαση
275/2019 Απόφαση 276/2019 Απόφαση 277/2019 Απόφαση 278/2019 Απόφαση 279/2019 Απόφαση
280/2019 Απόφαση 281/2019 Απόφαση 282/2019 Απόφαση 283/2019 Απόφαση 284/2019 Απόφαση
285/2019 Απόφαση 286/2019 Απόφαση 287/2019 Απόφαση 288/2019 Απόφαση 289/2019 Απόφαση
290/2019 Απόφαση 291/2019 Απόφαση 292/2019 Απόφαση 293/2019 Απόφαση 294/2019 Απόφαση
295/2019 Απόφαση 296/2019 Απόφαση 297/2019 Απόφαση 298/2019 Απόφαση 299/2019 Απόφαση

300-399:

300/2019 Απόφαση 301/2019 Απόφαση 302/2019 Απόφαση 303/2019 Απόφαση 304/2019 Απόφαση
305/2019 Απόφαση 306/2019 Απόφαση 307/2019 Απόφαση   309/2019 Απόφαση
310/2019 Απόφαση 311/2019 Απόφαση 312/2019 Απόφαση 313/2019 Απόφαση 314/2019 Απόφαση
315/2019 Απόφαση 316/2019 Απόφαση 317/2019 Απόφαση 318/2019 Απόφαση 319/2019 Απόφαση
320/2019 Απόφαση 321/2019 Απόφαση 322/2019 Απόφαση 323/2019 Απόφαση 324/2019 Απόφαση
325/2019 Απόφαση 326/2019 Απόφαση 327/2019 Απόφαση 328/2019 Απόφαση 329/2019 Απόφαση
330/2019 Απόφαση 331/2019 Απόφαση 332/2019 Απόφαση 333/2019 Απόφαση 334/2019 Απόφαση
335/2019 Απόφαση 336/2019 Απόφαση 337/2019 Απόφαση   339/2019 Απόφαση
340/2019 Απόφαση 341/2019 Απόφαση 342/2019 Απόφαση 343/2019 Απόφαση 344/2019 Απόφαση
345/2019 Απόφαση 346/2019 Απόφαση 347/2019 Απόφαση 348/2019 Απόφαση 349/2019 Απόφαση
350/2019 Απόφαση 351/2019 Απόφαση 352/2019 Απόφαση 353/2019 Απόφαση 354/2019 Απόφαση
355/2019 Απόφαση 356/2019 Απόφαση 357/2019 Απόφαση 358/2019 Απόφαση 359/2019 Απόφαση
360/2019 Απόφαση 361/2019 Απόφαση 362/2019 Απόφαση 363/2019 Απόφαση 364/2019 Απόφαση
365/2019 Απόφαση 366/2019 Απόφαση 367/2019 Απόφαση 368/2019 Απόφαση 369/2019 Απόφαση
370/2019 Απόφαση 371/2019 Απόφαση 372/2019 Απόφαση   374/2019 Απόφαση
375/2019 Απόφαση 376/2019 Απόφαση 377/2019 Απόφαση 378/2019 Απόφαση 379/2019 Απόφαση
380/2019 Απόφαση 381/2019 Απόφαση 382/2019 Απόφαση 383/2019 Απόφαση 384/2019 Απόφαση
385/2019 Απόφαση 386/2019 Απόφαση 387/2019 Απόφαση 388/2019 Απόφαση 389/2019 Απόφαση
390/2019 Απόφαση 391/2019 Απόφαση 392/2019 Απόφαση 393/2019 Απόφαση 394/2019 Απόφαση
395/2019 Απόφαση 396/2019 Απόφαση 397/2019 Απόφαση 398/2019 Απόφαση 399/2019 Απόφαση

400-499:

400/2019 Απόφαση 401/2019 Απόφαση 402/2019 Απόφαση 403/2019 Απόφαση 404/2019 Απόφαση
405/2019 Απόφαση 406/2019 Απόφαση 407/2019 Απόφαση 408/2019 Απόφαση 409/2019 Απόφαση
410/2019 Απόφαση 411/2019 Απόφαση 412/2019 Απόφαση 413/2019 Απόφαση 414/2019 Απόφαση
415/2019 Απόφαση 416/2019 Απόφαση 417/2019 Απόφαση 418/2019 Απόφαση 419/2019 Απόφαση
420/2019 Απόφαση 421/2019 Απόφαση 422/2019 Απόφαση 423/2019 Απόφαση 424/2019 Απόφαση
425/2019 Απόφαση 426/2019 Απόφαση 427/2019 Απόφαση 428/2019 Απόφαση 429/2019 Απόφαση
430/2019 Απόφαση 431/2019 Απόφαση 432/2019 Απόφαση 433/2019 Απόφαση 434/2019 Απόφαση
435/2019 Απόφαση 436/2019 Απόφαση 437/2019 Απόφαση 438/2019 Απόφαση 439/2019 Απόφαση
440/2019 Απόφαση 441/2019 Απόφαση 442/2019 Απόφαση 443/2019 Απόφαση 444/2019 Απόφαση
445/2019 Απόφαση 446/2019 Απόφαση 447/2019 Απόφαση 448/2019 Απόφαση 449/2019 Απόφαση
450/2019 Απόφαση 451/2019 Απόφαση 452/2019 Απόφαση 453/2019 Απόφαση 454/2019 Απόφαση
455/2019 Απόφαση 456/2019 Απόφαση 457/2019 Απόφαση 458/2019 Απόφαση 459/2019 Απόφαση
460/2019 Απόφαση 461/2019 Απόφαση 462/2019 Απόφαση 463/2019 Απόφαση 464/2019 Απόφαση
465/2019 Απόφαση 466/2019 Απόφαση 467/2019 Απόφαση 468/2019 Απόφαση 469/2019 Απόφαση
470/2019 Απόφαση 471/2019 Απόφαση 472/2019 Απόφαση 473/2019 Απόφαση 474/2019 Απόφαση
475/2019 Απόφαση 476/2019 Απόφαση 477/2019 Απόφαση 478/2019 Απόφαση 479/2019 Απόφαση
480/2019 Απόφαση 481/2019 Απόφαση 482/2019 Απόφαση 483/2019 Απόφαση 484/2019 Απόφαση
485/2019 Απόφαση 486/2019 Απόφαση 487/2019 Απόφαση 488/2019 Απόφαση 489/2019 Απόφαση
490/2019 Απόφαση   492/2019 Απόφαση 493/2019 Απόφαση 494/2019 Απόφαση
495/2019 Απόφαση 496/2019 Απόφαση 497/2019 Απόφαση 498/2019 Απόφαση 499/2019 Απόφαση

500-599:

500/2019 Απόφαση 501/2019 Απόφαση 502/2019 Απόφαση 503/2019 Απόφαση 504/2019 Απόφαση
505/2019 Απόφαση 506/2019 Απόφαση 507/2019 Απόφαση 508/2019 Απόφαση 509/2019 Απόφαση
510/2019 Απόφαση 511/2019 Απόφαση 512/2019 Απόφαση 513/2019 Απόφαση 514/2019 Απόφαση
515/2019 Απόφαση 516/2019 Απόφαση 517/2019 Απόφαση 518/2019 Απόφαση 519/2019 Απόφαση
520/2019 Απόφαση   522/2019 Απόφαση 523/2019 Απόφαση 524/2019 Απόφαση
525/2019 Απόφαση 526/2019 Απόφαση   528/2019 Απόφαση 529/2019 Απόφαση
530/2019 Απόφαση 531/2019 Απόφαση   533/2019 Απόφαση 534/2019 Απόφαση
535/2019 Απόφαση 536/2019 Απόφαση 537/2019 Απόφαση    
540/2019 Απόφαση 541/2019 Απόφαση 542/2019 Απόφαση 543/2019 Απόφαση 544/2019 Απόφαση
545/2019 Απόφαση 546/2019 Απόφαση 547/2019 Απόφαση 548/2019 Απόφαση 549/2019 Απόφαση
550/2019 Απόφαση 551/2019 Απόφαση 552/2019 Απόφαση 553/2019 Απόφαση 554/2019 Απόφαση
555/2019 Απόφαση 556/2019 Απόφαση 557/2019 Απόφαση 558/2019 Απόφαση 559/2019 Απόφαση
560/2019 Απόφαση 561/2019 Απόφαση 562/2019 Απόφαση 563/2019 Απόφαση 564/2019 Απόφαση
565/2019 Απόφαση 566/2019 Απόφαση 567/2019 Απόφαση 568/2019 Απόφαση 569/2019 Απόφαση
570/2019 Απόφαση 571/2019 Απόφαση 572/2019 Απόφαση 573/2019 Απόφαση 574/2019 Απόφαση
575/2019 Απόφαση 576/2019 Απόφαση 577/2019 Απόφαση 578/2019 Απόφαση 579/2019 Απόφαση
580/2019 Απόφαση   582/2019 Απόφαση 583/2019 Απόφαση 584/2019 Απόφαση
585/2019 Απόφαση 586/2019 Απόφαση 587/2019 Απόφαση   589/2019 Απόφαση
590/2019 Απόφαση 591/2019 Απόφαση 592/2019 Απόφαση 593/2019 Απόφαση 594/2019 Απόφαση
595/2019 Απόφαση 596/2019 Απόφαση 597/2019 Απόφαση 598/2019 Απόφαση 599/2019 Απόφαση

600-699:

600/2019 Απόφαση 601/2019 Απόφαση 602/2019 Απόφαση 603/2019 Απόφαση 604/2019 Απόφαση
605/2019 Απόφαση 606/2019 Απόφαση 607/2019 Απόφαση 608/2019 Απόφαση 609/2019 Απόφαση
610/2019 Απόφαση 611/2019 Απόφαση 612/2019 Απόφαση 613/2019 Απόφαση 614/2019 Απόφαση
615/2019 Απόφαση 616/2019 Απόφαση 617/2019 Απόφαση 618/2019 Απόφαση 619/2019 Απόφαση
620/2019 Απόφαση 621/2019 Απόφαση 622/2019 Απόφαση 623/2019 Απόφαση 624/2019 Απόφαση
625/2019 Απόφαση 626/2019 Απόφαση 627/2019 Απόφαση 628/2019 Απόφαση 629/2019 Απόφαση
630/2019 Απόφαση 631/2019 Απόφαση 632/2019 Απόφαση 633/2019 Απόφαση 634/2019 Απόφαση
635/2019 Απόφαση 636/2019 Απόφαση 637/2019 Απόφαση 638/2019 Απόφαση 639/2019 Απόφαση
640/2019 Απόφαση 641/2019 Απόφαση 642/2019 Απόφαση 643/2019 Απόφαση 644/2019 Απόφαση
645/2019 Απόφαση 646/2019 Απόφαση 647/2019 Απόφαση 648/2019 Απόφαση 649/2019 Απόφαση
650/2019 Απόφαση 651/2019 Απόφαση 652/2019 Απόφαση 653/2019 Απόφαση 654/2019 Απόφαση
655/2019 Απόφαση   657/2019 Απόφαση 658/2019 Απόφαση 659/2019 Απόφαση
660/2019 Απόφαση 661/2019 Απόφαση 662/2019 Απόφαση 663/2019 Απόφαση 664/2019 Απόφαση
665/2019 Απόφαση 666/2019 Απόφαση 667/2019 Απόφαση 668/2019 Απόφαση 669/2019 Απόφαση
670/2019 Απόφαση 671/2019 Απόφαση 672/2019 Απόφαση 673/2019 Απόφαση 674/2019 Απόφαση
675/2019 Απόφαση 676/2019 Απόφαση 677/2019 Απόφαση 678/2019 Απόφαση 679/2019 Απόφαση
680/2019 Απόφαση 681/2019 Απόφαση 682/2019 Απόφαση 683/2019 Απόφαση 684/2019 Απόφαση
685/2019 Απόφαση 686/2019 Απόφαση 687/2019 Απόφαση 688/2019 Απόφαση 689/2019 Απόφαση
690/2019 Απόφαση 691/2019 Απόφαση 692/2019 Απόφαση 693/2019 Απόφαση 694/2019 Απόφαση
695/2019 Απόφαση 696/2019 Απόφαση 697/2019 Απόφαση 698/2019 Απόφαση 699/2019 Απόφαση

700-799:

700/2019 Απόφαση 701/2019 Απόφαση 702/2019 Απόφαση 703/2019 Απόφαση 704/2019 Απόφαση
705/2019 Απόφαση 706/2019 Απόφαση 707/2019 Απόφαση 708/2019 Απόφαση 709/2019 Απόφαση
710/2019 Απόφαση 711/2019 Απόφαση 712/2019 Απόφαση 713/2019 Απόφαση 714/2019 Απόφαση
715/2019 Απόφαση 716/2019 Απόφαση 717/2019 Απόφαση 718/2019 Απόφαση 719/2019 Απόφαση
720/2019 Απόφαση 721/2019 Απόφαση 722/2019 Απόφαση 723/2019 Απόφαση 724/2019 Απόφαση
725/2019 Απόφαση 726/2019 Απόφαση 727/2019 Απόφαση 728/2019 Απόφαση 729/2019 Απόφαση
730/2019 Απόφαση 731/2019 Απόφαση 732/2019 Απόφαση 733/2019 Απόφαση 734/2019 Απόφαση
735/2019 Απόφαση 736/2019 Απόφαση 737/2019 Απόφαση 738/2019 Απόφαση 739/2019 Απόφαση
740/2019 Απόφαση 741/2019 Απόφαση 742/2019 Απόφαση 743/2019 Απόφαση 744/2019 Απόφαση
745/2019 Απόφαση 746/2019 Απόφαση 747/2019 Απόφαση 748/2019 Απόφαση 749/2019 Απόφαση
750/2019 Απόφαση 751/2019 Απόφαση 752/2019 Απόφαση 753/2019 Απόφαση 754/2019 Απόφαση
755/2019 Απόφαση 756/2019 Απόφαση 757/2019 Απόφαση 758/2019 Απόφαση 759/2019 Απόφαση
760/2019 Απόφαση 761/2019 Απόφαση 762/2019 Απόφαση 763/2019 Απόφαση 764/2019 Απόφαση
765/2019 Απόφαση 766/2019 Απόφαση 767/2019 Απόφαση 768/2019 Απόφαση 769/2019 Απόφαση
  771/2019 Απόφαση 772/2019 Απόφαση 773/2019 Απόφαση 774/2019 Απόφαση
775/2019 Απόφαση 776/2019 Απόφαση 777/2019 Απόφαση 778/2019 Απόφαση 779/2019 Απόφαση
780/2019 Απόφαση 781/2019 Απόφαση 782/2019 Απόφαση 783/2019 Απόφαση 784/2019 Απόφαση
785/2019 Απόφαση 786/2019 Απόφαση   788/2019 Απόφαση 789/2019 Απόφαση
790/2019 Απόφαση 791/2019 Απόφαση 792/2019 Απόφαση 793/2019 Απόφαση 794/2019 Απόφαση
795/2019 Απόφαση 796/2019 Απόφαση 797/2019 Απόφαση   799/2019 Απόφαση

800-899:

800/2019 Απόφαση 801/2019 Απόφαση 802/2019 Απόφαση    
805/2019 Απόφαση 806/2019 Απόφαση 807/2019 Απόφαση 808/2019 Απόφαση 809/2019 Απόφαση
810/2019 Απόφαση 811/2019 Απόφαση 812/2019 Απόφαση 813/2019 Απόφαση 814/2019 Απόφαση
815/2019 Απόφαση 816/2019 Απόφαση 817/2019 Απόφαση 818/2019 Απόφαση 819/2019 Απόφαση
820/2019 Απόφαση 821/2019 Απόφαση 822/2019 Απόφαση 823/2019 Απόφαση 824/2019 Απόφαση
825/2019 Απόφαση 826/2019 Απόφαση 827/2019 Απόφαση 828/2019 Απόφαση  
830/2019 Απόφαση 831/2019 Απόφαση 832/2019 Απόφαση 833/2019 Απόφαση 834/2019 Απόφαση
835/2019 Απόφαση 836/2019 Απόφαση   838/2019 Απόφαση 839/2019 Απόφαση
840/2019 Απόφαση 841/2019 Απόφαση 842/2019 Απόφαση 843/2019 Απόφαση 844/2019 Απόφαση
845/2019 Απόφαση 846/2019 Απόφαση 847/2019 Απόφαση 848/2019 Απόφαση 849/2019 Απόφαση
850/2019 Απόφαση 851/2019 Απόφαση 852/2019 Απόφαση 853/2019 Απόφαση 854/2019 Απόφαση
855/2019 Απόφαση 856/2019 Απόφαση 857/2019 Απόφαση 858/2019 Απόφαση 859/2019 Απόφαση
860/2019 Απόφαση 861/2019 Απόφαση 862/2019 Απόφαση 863/2019 Απόφαση 864/2019 Απόφαση
865/2019 Απόφαση 866/2019 Απόφαση 867/2019 Απόφαση   869/2019 Απόφαση
870/2019 Απόφαση 871/2019 Απόφαση 872/2019 Απόφαση 873/2019 Απόφαση 874/2019 Απόφαση
875/2019 Απόφαση 876/2019 Απόφαση 877/2019 Απόφαση 878/2019 Απόφαση 879/2019 Απόφαση
880/2019 Απόφαση 881/2019 Απόφαση 882/2019 Απόφαση 883/2019 Απόφαση 884/2019 Απόφαση
885/2019 Απόφαση 886/2019 Απόφαση 887/2019 Απόφαση 888/2019 Απόφαση 889/2019 Απόφαση
890/2019 Απόφαση 891/2019 Απόφαση 892/2019 Απόφαση 893/2019 Απόφαση 894/2019 Απόφαση
895/2019 Απόφαση 896/2019 Απόφαση 897/2019 Απόφαση 898/2019 Απόφαση 899/2019 Απόφαση

900-999:

900/2019 Απόφαση 901/2019 Απόφαση 902/2019 Απόφαση 903/2019 Απόφαση 904/2019 Απόφαση
905/2019 Απόφαση 906/2019 Απόφαση 907/2019 Απόφαση 908/2019 Απόφαση 909/2019 Απόφαση
910/2019 Απόφαση 911/2019 Απόφαση 912/2019 Απόφαση 913/2019 Απόφαση  
915/2019 Απόφαση 916/2019 Απόφαση 917/2019 Απόφαση 918/2019 Απόφαση  
920/2019 Απόφαση 921/2019 Απόφαση 922/2019 Απόφαση 923/2019 Απόφαση 924/2019 Απόφαση
925/2019 Απόφαση 926/2019 Απόφαση 927/2019 Απόφαση   929/2019 Απόφαση
930/2019 Απόφαση 931/2019 Απόφαση 932/2019 Απόφαση 933/2019 Απόφαση 934/2019 Απόφαση
935/2019 Απόφαση 936/2019 Απόφαση 937/2019 Απόφαση 938/2019 Απόφαση  
940/2019 Απόφαση 941/2019 Απόφαση 942/2019 Απόφαση 943/2019 Απόφαση 944/2019 Απόφαση
945/2019 Απόφαση 946/2019 Απόφαση 947/2019 Απόφαση 948/2019 Απόφαση 949/2019 Απόφαση
950/2019 Απόφαση 951/2019 Απόφαση 952/2019 Απόφαση 953/2019 Απόφαση 954/2019 Απόφαση
955/2019 Απόφαση 956/2019 Απόφαση 957/2019 Απόφαση 958/2019 Απόφαση 959/2019 Απόφαση
960/2019 Απόφαση 961/2019 Απόφαση 962/2019 Απόφαση 963/2019 Απόφαση 964/2019 Απόφαση
965/2019 Απόφαση 966/2019 Απόφαση 967/2019 Απόφαση 968/2019 Απόφαση 969/2019 Απόφαση
970/2019 Απόφαση   972/2019 Απόφαση 973/2019 Απόφαση 974/2019 Απόφαση
975/2019 Απόφαση 976/2019 Απόφαση 977/2019 Απόφαση 978/2019 Απόφαση 979/2019 Απόφαση
980/2019 Απόφαση 981/2019 Απόφαση 982/2019 Απόφαση 983/2019 Απόφαση 984/2019 Απόφαση
985/2019 Απόφαση 986/2019 Απόφαση 987/2019 Απόφαση 988/2019 Απόφαση 989/2019 Απόφαση
990/2019 Απόφαση 991/2019 Απόφαση 992/2019 Απόφαση 993/2019 Απόφαση 994/2019 Απόφαση
995/2019 Απόφαση 996/2019 Απόφαση 997/2019 Απόφαση 998/2019 Απόφαση 999/2019 Απόφαση

1000-1099:

1000/2019 Απόφαση 1001/2019 Απόφαση 1002/2019 Απόφαση 1003/2019 Απόφαση 1004/2019 Απόφαση
1005/2019 Απόφαση 1006/2019 Απόφαση 1007/2019 Απόφαση 1008/2019 Απόφαση 1009/2019 Απόφαση
1010/2019 Απόφαση 1011/2019 Απόφαση 1012/2019 Απόφαση 1013/2019 Απόφαση 1014/2019 Απόφαση
1015/2019 Απόφαση 1016/2019 Απόφαση 1017/2019 Απόφαση 1018/2019 Απόφαση 1019/2019 Απόφαση
1020/2019 Απόφαση 1021/2019 Απόφαση 1022/2019 Απόφαση 1023/2019 Απόφαση 1024/2019 Απόφαση
1025/2019 Απόφαση 1026/2019 Απόφαση 1027/2019 Απόφαση 1028/2019 Απόφαση 1029/2019 Απόφαση
1030/2019 Απόφαση 1031/2019 Απόφαση 1032/2019 Απόφαση 1033/2019 Απόφαση 1034/2019 Απόφαση
1035/2019 Απόφαση 1036/2019 Απόφαση 1037/2019 Απόφαση 1038/2019 Απόφαση 1039/2019 Απόφαση
1040/2019 Απόφαση 1041/2019 Απόφαση 1042/2019 Απόφαση 1043/2019 Απόφαση 1044/2019 Απόφαση
1045/2019 Απόφαση 1046/2019 Απόφαση 1047/2019 Απόφαση 1048/2019 Απόφαση 1049/2019 Απόφαση
1050/2019 Απόφαση 1051/2019 Απόφαση 1052/2019 Απόφαση 1053/2019 Απόφαση 1054/2019 Απόφαση
1055/2019 Απόφαση 1056/2019 Απόφαση 1057/2019 Απόφαση 1058/2019 Απόφαση 1059/2019 Απόφαση
1060/2019 Απόφαση 1061/2019 Απόφαση 1062/2019 Απόφαση 1063/2019 Απόφαση 1064/2019 Απόφαση
1065/2019 Απόφαση 1066/2019 Απόφαση 1067/2019 Απόφαση 1068/2019 Απόφαση 1069/2019 Απόφαση
1070/2019 Απόφαση 1071/2019 Απόφαση 1072/2019 Απόφαση 1073/2019 Απόφαση 1074/2019 Απόφαση
1075/2019 Απόφαση 1076/2019 Απόφαση 1077/2019 Απόφαση 1078/2019 Απόφαση  
1080/2019 Απόφαση 1081/2019 Απόφαση 1082/2019 Απόφαση 1083/2019 Απόφαση 1084/2019 Απόφαση
1085/2019 Απόφαση 1086/2019 Απόφαση 1087/2019 Απόφαση 1088/2019 Απόφαση 1089/2019 Απόφαση
1090/2019 Απόφαση 1091/2019 Απόφαση 1092/2019 Απόφαση 1093/2019 Απόφαση 1094/2019 Απόφαση
1095/2019 Απόφαση 1096/2019 Απόφαση 1097/2019 Απόφαση 1098/2019 Απόφαση 1099/2019 Απόφαση

1100-1199:

1100/2019 Απόφαση 1101/2019 Απόφαση 1102/2019 Απόφαση 1103/2019 Απόφαση 1104/2019 Απόφαση
1105/2019 Απόφαση 1106/2019 Απόφαση 1107/2019 Απόφαση 1108/2019 Απόφαση 1109/2019 Απόφαση
1110/2019 Απόφαση 1111/2019 Απόφαση 1112/2019 Απόφαση 1113/2019 Απόφαση 1114/2019 Απόφαση
1115/2019 Απόφαση 1116/2019 Απόφαση      
1120/2019 Απόφαση   1122/2019 Απόφαση 1123/2019 Απόφαση 1124/2019 Απόφαση
1125/2019 Απόφαση       1129/2019 Απόφαση
1130/2019 Απόφαση 1131/2019 Απόφαση 1132/2019 Απόφαση 1133/2019 Απόφαση 1134/2019 Απόφαση
1135/2019 Απόφαση 1136/2019 Απόφαση 1137/2019 Απόφαση 1138/2019 Απόφαση 1139/2019 Απόφαση
  1141/2019 Απόφαση   1143/2019 Απόφαση 1144/2019 Απόφαση
1145/2019 Απόφαση 1146/2019 Απόφαση 1147/2019 Απόφαση 1148/2019 Απόφαση 1149/2019 Απόφαση
1150/2019 Απόφαση   1152/2019 Απόφαση 1153/2019 Απόφαση 1154/2019 Απόφαση
1155/2019 Απόφαση 1156/2019 Απόφαση 1157/2019 Απόφαση 1158/2019 Απόφαση 1159/2019 Απόφαση
1160/2019 Απόφαση 1161/2019 Απόφαση 1162/2019 Απόφαση 1163/2019 Απόφαση 1164/2019 Απόφαση
1165/2019 Απόφαση 1166/2019 Απόφαση 1167/2019 Απόφαση 1168/2019 Απόφαση 1169/2019 Απόφαση
1170/2019 Απόφαση 1171/2019 Απόφαση 1172/2019 Απόφαση 1173/2019 Απόφαση 1174/2019 Απόφαση
1175/2019 Απόφαση 1176/2019 Απόφαση 1177/2019 Απόφαση 1178/2019 Απόφαση 1179/2019 Απόφαση
1180/2019 Απόφαση 1181/2019 Απόφαση 1182/2019 Απόφαση 1183/2019 Απόφαση 1184/2019 Απόφαση
1185/2019 Απόφαση 1186/2019 Απόφαση 1187/2019 Απόφαση 1188/2019 Απόφαση 1189/2019 Απόφαση
1190/2019 Απόφαση 1191/2019 Απόφαση 1192/2019 Απόφαση 1193/2019 Απόφαση 1194/2019 Απόφαση
1195/2019 Απόφαση 1196/2019 Απόφαση 1197/2019 Απόφαση 1198/2019 Απόφαση 1199/2019 Απόφαση

1200-1299:

1200/2019 Απόφαση 1201/2019 Απόφαση 1202/2019 Απόφαση 1203/2019 Απόφαση 1204/2019 Απόφαση
1205/2019 Απόφαση 1206/2019 Απόφαση 1207/2019 Απόφαση 1208/2019 Απόφαση 1209/2019 Απόφαση
1210/2019 Απόφαση 1211/2019 Απόφαση 1212/2019 Απόφαση 1213/2019 Απόφαση 1214/2019 Απόφαση
1215/2019 Απόφαση 1216/2019 Απόφαση 1217/2019 Απόφαση 1218/2019 Απόφαση 1219/2019 Απόφαση
1220/2019 Απόφαση 1221/2019 Απόφαση 1222/2019 Απόφαση 1223/2019 Απόφαση 1224/2019 Απόφαση
1225/2019 Απόφαση 1226/2019 Απόφαση 1227/2019 Απόφαση 1228/2019 Απόφαση 1229/2019 Απόφαση
1230/2019 Απόφαση 1231/2019 Απόφαση 1232/2019 Απόφαση 1233/2019 Απόφαση 1234/2019 Απόφαση
1235/2019 Απόφαση 1236/2019 Απόφαση 1237/2019 Απόφαση 1238/2019 Απόφαση 1239/2019 Απόφαση
1240/2019 Απόφαση 1241/2019 Απόφαση 1242/2019 Απόφαση 1243/2019 Απόφαση 1244/2019 Απόφαση
1245/2019 Απόφαση 1246/2019 Απόφαση 1247/2019 Απόφαση 1248/2019 Απόφαση 1249/2019 Απόφαση
1250/2019 Απόφαση 1251/2019 Απόφαση 1252/2019 Απόφαση 1253/2019 Απόφαση  
1255/2019 Απόφαση 1256/2019 Απόφαση 1257/2019 Απόφαση   1259/2019 Απόφαση
1260/2019 Απόφαση 1261/2019 Απόφαση 1262/2019 Απόφαση 1263/2019 Απόφαση 1264/2019 Απόφαση
1265/2019 Απόφαση 1266/2019 Απόφαση 1267/2019 Απόφαση 1268/2019 Απόφαση 1269/2019 Απόφαση
1270/2019 Απόφαση 1271/2019 Απόφαση 1272/2019 Απόφαση 1273/2019 Απόφαση 1274/2019 Απόφαση
1275/2019 Απόφαση 1276/2019 Απόφαση 1277/2019 Απόφαση 1278/2019 Απόφαση 1279/2019 Απόφαση
1280/2019 Απόφαση 1281/2019 Απόφαση 1282/2019 Απόφαση 1283/2019 Απόφαση 1284/2019 Απόφαση
1285/2019 Απόφαση 1286/2019 Απόφαση 1287/2019 Απόφαση 1288/2019 Απόφαση 1289/2019 Απόφαση
1290/2019 Απόφαση 1291/2019 Απόφαση 1292/2019 Απόφαση 1293/2019 Απόφαση 1294/2019 Απόφαση
1295/2019 Απόφαση 1296/2019 Απόφαση 1297/2019 Απόφαση    

1300-1399:

1300/2019 Απόφαση 1301/2019 Απόφαση 1302/2019 Απόφαση 1303/2019 Απόφαση 1304/2019 Απόφαση
1305/2019 Απόφαση 1306/2019 Απόφαση 1307/2019 Απόφαση 1308/2019 Απόφαση 1309/2019 Απόφαση
1310/2019 Απόφαση 1311/2019 Απόφαση 1312/2019 Απόφαση 1313/2019 Απόφαση 1314/2019 Απόφαση
1315/2019 Απόφαση 1316/2019 Απόφαση 1317/2019 Απόφαση 1318/2019 Απόφαση 1319/2019 Απόφαση
1320/2019 Απόφαση 1321/2019 Απόφαση 1322/2019 Απόφαση 1323/2019 Απόφαση 1324/2019 Απόφαση
1325/2019 Απόφαση 1326/2019 Απόφαση 1327/2019 Απόφαση 1328/2019 Απόφαση 1329/2019 Απόφαση
1330/2019 Απόφαση 1331/2019 Απόφαση 1332/2019 Απόφαση 1333/2019 Απόφαση 1334/2019 Απόφαση
1335/2019 Απόφαση 1336/2019 Απόφαση 1337/2019 Απόφαση 1338/2019 Απόφαση 1339/2019 Απόφαση
1340/2019 Απόφαση 1341/2019 Απόφαση 1342/2019 Απόφαση 1343/2019 Απόφαση 1344/2019 Απόφαση
1345/2019 Απόφαση 1346/2019 Απόφαση 1347/2019 Απόφαση 1348/2019 Απόφαση 1349/2019 Απόφαση
1350/2019 Απόφαση 1351/2019 Απόφαση 1352/2019 Απόφαση 1353/2019 Απόφαση 1354/2019 Απόφαση
1355/2019 Απόφαση 1356/2019 Απόφαση 1357/2019 Απόφαση 1358/2019 Απόφαση 1359/2019 Απόφαση
1360/2019 Απόφαση 1361/2019 Απόφαση 1362/2019 Απόφαση 1363/2019 Απόφαση 1364/2019 Απόφαση
1365/2019 Απόφαση 1366/2019 Απόφαση 1367/2019 Απόφαση 1368/2019 Απόφαση 1369/2019 Απόφαση
1370/2019 Απόφαση 1371/2019 Απόφαση 1372/2019 Απόφαση 1373/2019 Απόφαση 1374/2019 Απόφαση
1375/2019 Απόφαση 1376/2019 Απόφαση 1377/2019 Απόφαση 1378/2019 Απόφαση 1379/2019 Απόφαση
1380/2019 Απόφαση 1381/2019 Απόφαση 1382/2019 Απόφαση 1383/2019 Απόφαση 1384/2019 Απόφαση
1385/2019 Απόφαση 1386/2019 Απόφαση 1387/2019 Απόφαση 1388/2019 Απόφαση 1389/2019 Απόφαση
1390/2019 Απόφαση 1391/2019 Απόφαση 1392/2019 Απόφαση 1393/2019 Απόφαση 1394/2019 Απόφαση
1395/2019 Απόφαση 1396/2019 Απόφαση 1397/2019 Απόφαση 1398/2019 Απόφαση 1399/2019 Απόφαση

1400-1499:

1400/2019 Απόφαση 1401/2019 Απόφαση   1403/2019 Απόφαση 1404/2019 Απόφαση
1405/2019 Απόφαση       1409/2019 Απόφαση
1410/2019 Απόφαση 1411/2019 Απόφαση 1412/2019 Απόφαση 1413/2019 Απόφαση 1414/2019 Απόφαση
1415/2019 Απόφαση 1416/2019 Απόφαση 1417/2019 Απόφαση 1418/2019 Απόφαση 1419/2019 Απόφαση
1420/2019 Απόφαση 1421/2019 Απόφαση 1422/2019 Απόφαση 1423/2019 Απόφαση 1424/2019 Απόφαση
  1426/2019 Απόφαση 1427/2019 Απόφαση 1428/2019 Απόφαση 1429/2019 Απόφαση
1430/2019 Απόφαση 1431/2019 Απόφαση 1432/2019 Απόφαση 1433/2019 Απόφαση 1434/2019 Απόφαση
1435/2019 Απόφαση 1436/2019 Απόφαση 1437/2019 Απόφαση 1438/2019 Απόφαση 1439/2019 Απόφαση
1440/2019 Απόφαση 1441/2019 Απόφαση 1442/2019 Απόφαση 1443/2019 Απόφαση 1444/2019 Απόφαση
1445/2019 Απόφαση 1446/2019 Απόφαση 1447/2019 Απόφαση   1449/2019 Απόφαση
1450/2019 Απόφαση 1451/2019 Απόφαση 1452/2019 Απόφαση 1453/2019 Απόφαση 1454/2019 Απόφαση
  1456/2019 Απόφαση 1457/2019 Απόφαση 1458/2019 Απόφαση 1459/2019 Απόφαση
1460/2019 Απόφαση 1461/2019 Απόφαση 1462/2019 Απόφαση 1463/2019 Απόφαση 1464/2019 Απόφαση
1465/2019 Απόφαση 1466/2019 Απόφαση 1467/2019 Απόφαση 1468/2019 Απόφαση 1469/2019 Απόφαση
  1471/2019 Απόφαση 1472/2019 Απόφαση 1473/2019 Απόφαση 1474/2019 Απόφαση
1475/2019 Απόφαση 1476/2019 Απόφαση