ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 2024

A1-A99:

Α1/2024 Απόφαση         
   Α7/2024 Απόφαση     Α10/2023 Απόφαση 
  Α12/2024 Απόφαση   Α13/2024 Απόφαση   Α15/2024 Απόφαση 
         
         
 Α26/2024 Απόφαση      Α29/2024 Απόφαση  
         
         Α40/2024 Απόφαση
 Α41/2024 Απόφαση        
         
 Α51/2024 Απόφαση Α52/2024 Απόφαση  Α53/2024 Απόφαση  Α54/2024 Απόφαση   
    Α58/2024 Απόφαση     
         
         
         
         
         
    A88/2024 Απόφαση     
         
      Α99/2024 Απόφαση   

A100-A199:

      Α103/2024 Απόφαση  Α104/2024 Απόφαση 
Α105/2024 Απόφαση         
         
         
Α120/2024 Απόφαση      Α123/2024 Απόφαση   
         
         
 Α135/2024 Απόφαση        Α139/2024 Απόφαση
 Α140/2024 Απόφαση     Α143/2024 Απόφαση   
        Α149/2024 Απόφαση 
         
    Α157/2024 Απόφαση     
        Α164/2024 Απόφαση 
         
 Α170/2024 Απόφαση Α171/2024 Απόφαση  Α172/2024 Απόφαση  Α173/2024 Απόφαση   
Α175/2024 Απόφαση         
         
        Α189/2024 Απόφαση  
Α190/2024 Απόφαση        Α193/2024 Απόφαση  Α194/2024 Απόφαση 
         

A200-A299: