ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2018

 1. Απόφαση 5/2018
 2. Απόφαση 6/2018
 3. Απόφαση 1/2018
 4. Απόφαση 4/2018
 5. Απόφαση A1/2018
 6. Απόφαση A10/2018
 7. Απόφαση 8/2018
 8. Απόφαση 11/2018
 9. Απόφαση A11/2018
 10. Απόφαση A3/2018
 11. Απόφαση A5/2018
 12. Απόφαση 19/2018
 13. Απόφαση 20/2018
 14. Απόφαση 22/2018
 15. Απόφαση 21/2018
 16. Απόφαση 25/2018
 17. Απόφαση A16/2018
 18. Απόφαση 9/2018
 19. Απόφαση A12/2018
 20. Απόφαση 7/2018
 21. Απόφαση 2/2018
 22. Απόφαση 3/2018
 23. Απόφαση 16/2018
 24. Απόφαση A14/2018
 25. Απόφαση 31/2018
 26. Απόφαση 34/2018
 27. Απόφαση 35/2018
 28. Απόφαση 15/2018
 29. Απόφαση 17/2018
 30. Απόφαση A15/2018
 31. Απόφαση A25/2018
 32. Απόφαση 36/2018
 33. Απόφαση 10/2018
 34. Απόφαση 13/2018
 35. Απόφαση A19/2018
 36. Απόφαση A6/2018
 37. Απόφαση A22/2018
 38. Απόφαση 24/2018
 39. Απόφαση 26/2018
 40. Απόφαση 14/2018
 41. Απόφαση 37/2018
 42. Απόφαση 39/2018
 43. Απόφαση 40/2018
 44. Απόφαση A24/2018
 45. Απόφαση A28/2018
 46. Απόφαση 28/2018
 47. Απόφαση 29/2018
 48. Απόφαση 45/2018
 49. Απόφαση 50/2018
 50. Απόφαση 51/2018
 51. Απόφαση 52/2018
 52. Απόφαση 53/2018
 53. Απόφαση 32/2018
 54. Απόφαση 57/2018
 55. Απόφαση 59/2018
 56. Απόφαση 64/2018
 57. Απόφαση A36/2018
 58. Απόφαση 67/2018
 59. Απόφαση 68/2018
 60. Απόφαση A29/2018
 61. Απόφαση 73_74_75_76/2018
 62. Απόφαση 43/2018
 63. Απόφαση 60/2018
 64. Απόφαση 61/2018
 65. Απόφαση A37/2018
 66. Απόφαση 63/2018
 67. Απόφαση 77/2018
 68. Απόφαση A41/2018
 69. Απόφαση 55/2018
 70. Απόφαση A38/2018
 71. Απόφαση 72/2018
 72. Απόφαση 78/2018
 73. Απόφαση 90/2018
 74. Απόφαση 91/2018
 75. Απόφαση 79/2018
 76. Απόφαση 80/2018
 77. Απόφαση 81/2018
 78. Απόφαση 87/2018
 79. Απόφαση 82/2018
 80. Απόφαση 99/2018
 81. Απόφαση A8/2018
 82. Απόφαση 92/2018
 83. Απόφαση 93/2018
 84. Απόφαση 94/2018
 85. Απόφαση 97/2018
 86. Απόφαση 98/2018
 87. Απόφαση 95/2018
 88. Απόφαση 104/2018
 89. Απόφαση 105/2018
 90. Απόφαση 106/2018
 91. Απόφαση A46/2018
 92. Απόφαση 84/2018
 93. Απόφαση 100/2018
 94. Απόφαση 101/2018
 95. Απόφαση 102/2018
 96. Απόφαση A42/2018
 97. Απόφαση 109/2018
 98. Απόφαση 103/2018
 99. Απόφαση 41/2018
 100. Απόφαση 46/2018
 101. Απόφαση 83/2018
 102. Απόφαση 106/2018
 103. Απόφαση 113/2018
 104. Απόφαση A65/2018
 105. Απόφαση A67/2018
 106. Απόφαση A68/2018
 107. Απόφαση 108/2018
 108. Απόφαση 111/2018
 109. Απόφαση 114/2018
 110. Απόφαση A49/2018
 111. Απόφαση A66/2018
 112. Απόφαση A76/2018
 113. Απόφαση A60/2018
 114. Απόφαση 130/2018
 115. Απόφαση A69/2018
 116. Απόφαση 127/2018
 117. Απόφαση A78/2018
 118. Απόφαση A87/2018
 119. Απόφαση 131/2018
 120. Απόφαση 128/2018
 121. Απόφαση 129/2018
 122. Απόφαση 116/2018
 123. Απόφαση 117/2018
 124. Απόφαση A85/2018
 125. Απόφαση A35/2018
 126. Απόφαση 119/2018
 127. Απόφαση A56/2018
 128. Απόφαση 62/2018
 129. Απόφαση 88/2018
 130. Απόφαση A93/2018
 131. Απόφαση A94/2018
 132. Απόφαση A98/2018
 133. Απόφαση 110/2018
 134. Απόφαση 122/2018
 135. Απόφαση 140/2018
 136. Απόφαση 134/2018
 137. Απόφαση A81/2018
 138. Απόφαση 132/2018
 139. Απόφαση 136/2018
 140. Απόφαση 141/2018
 141. Απόφαση 133/2018
 142. Απόφαση 118/2018
 143. Απόφαση 142/2018
 144. Απόφαση A70/2018
 145. Απόφαση 143/2018
 146. Απόφαση 172/2018
 147. Απόφαση 135/2018
 148. Απόφαση 96/2018
 149. Απόφαση 121/2018
 150. Απόφαση 123/2018
 151. Απόφαση 139/2018
 152. Απόφαση A80/2018
 153. Απόφαση A95/2018
 154. Απόφαση A108/2018
 155. Απόφαση 18/2018
 156. Απόφαση 49/2018
 157. Απόφαση 150/2018
 158. Απόφαση 149/2018
 159. Απόφαση 190/2018
 160. Απόφαση 191/2018
 161. Απόφαση 146/2018
 162. Απόφαση 147/2018
 163. Απόφαση 148/2018
 164. Απόφαση 153/2018
 165. Απόφαση A114/2018
 166. Απόφαση 107/2018
 167. Απόφαση 144/2018
 168. Απόφαση 152/2018
 169. Απόφαση 178/2018
 170. Απόφαση A107/2018
 171. Απόφαση 27/2018
 172. Απόφαση 30/2018
 173. Απόφαση 48/2018
 174. Απόφαση 69/2018
 175. Απόφαση 70/2018
 176. Απόφαση 71/2018
 177. Απόφαση 115/2018
 178. Απόφαση 145_177/2018
 179. Απόφαση 167/2018
 180. Απόφαση 168/2018
 181. Απόφαση 169/2018
 182. Απόφαση 170/2018
 183. Απόφαση 171/2018
 184. Απόφαση 174/2018
 185. Απόφαση 175/2018
 186. Απόφαση 176/2018
 187. Απόφαση 188/2018
 188. Απόφαση A88/2018
 189. Απόφαση A111/2018
 190. Απόφαση 156/2018
 191. Απόφαση 47/2018
 192. Απόφαση A7/2018
 193. Απόφαση A17/2018
 194. Απόφαση A21/2018
 195. Απόφαση A51/2018
 196. Απόφαση A53/2018
 197. Απόφαση A54/2018
 198. Απόφαση A55/2018
 199. Απόφαση A58/2018
 200. Απόφαση A71/2018
 201. Απόφαση A72/2018
 202. Απόφαση A73/2018
 203. Απόφαση A74/2018
 204. Απόφαση A77/2018
 205. Απόφαση A82/2018
 206. Απόφαση A86/2018
 207. Απόφαση A90/2018
 208. Απόφαση A91/2018
 209. Απόφαση A96/2018
 210. Απόφαση A105/2018
 211. Απόφαση 183_184/2018
 212. Απόφαση 181/2018
 213. Απόφαση 193/2018
 214. Απόφαση 194/2018
 215. Απόφαση 195/2018
 216. Απόφαση 54/2018
 217. Απόφαση 112/2018
 218. Απόφαση 137/2018
 219. Απόφαση 200/2018
 220. Απόφαση 158/2018
 221. Απόφαση 154/2018
 222. Απόφαση 198/2018
 223. Απόφαση 203/2018
 224. Απόφαση 204/2018
 225. Απόφαση A118/2018
 226. Απόφαση A122/2018
 227. Απόφαση A138/2018
 228. Απόφαση 215/2018
 229. Απόφαση 199/2018
 230. Απόφαση 201/2018
 231. Απόφαση A106/2018
 232. Απόφαση A133/2018
 233. Απόφαση A134/2018
 234. Απόφαση A135/2018
 235. Απόφαση 162/2018
 236. Απόφαση 164/2018
 237. Απόφαση 209/2018
 238. Απόφαση 163/2018
 239. Απόφαση 218/2018
 240. Απόφαση A144/2018
 241. Απόφαση A145/2018
 242. Απόφαση 126/2018
 243. Απόφαση 155/2018
 244. Απόφαση 160/2018
 245. Απόφαση 202/2018
 246. Απόφαση A125/2018
 247. Απόφαση A126/2018
 248. Απόφαση 219/2018
 249. Απόφαση 206/2018
 250. Απόφαση 229/2018
 251. Απόφαση 12/2018
 252. Απόφαση 225/2018
 253. Απόφαση 206/2018
 254. Απόφαση 222/2018
 255. Απόφαση 228/2018
 256. Απόφαση A136/2018
 257. Απόφαση 232/2018
 258. Απόφαση A147/2018
 259. Απόφαση 248/2018
 260. Απόφαση 249/2018
 261. Απόφαση 250/2018
 262. Απόφαση 253/2018
 263. Απόφαση 254/2018
 264. Απόφαση A158/2018
 265. Απόφαση 257/2018
 266. Απόφαση A165/2018
 267. Απόφαση 159/2018
 268. Απόφαση 196/2018
 269. Απόφαση 214/2018
 270. Απόφαση 235/2018
 271. Απόφαση 246/2018
 272. Απόφαση A113/2018
 273. Απόφαση A139/2018
 274. Απόφαση A155/2018
 275. Απόφαση 251/2018
 276. Απόφαση 165/2018
 277. Απόφαση 223/2018
 278. Απόφαση 238/2018
 279. Απόφαση A146/2018
 280. Απόφαση A150/2018
 281. Απόφαση A151/2018
 282. Απόφαση A162/2018
 283. Απόφαση 255/2018
 284. Απόφαση 256/2018
 285. Απόφαση 258/2018
 286. Απόφαση 260/2018
 287. Απόφαση 262/2018
 288. Απόφαση 265/2018
 289. Απόφαση 280/2018
 290. Απόφαση 252/2018
 291. Απόφαση 264/2018
 292. Απόφαση 273/2018
 293. Απόφαση 263/2018
 294. Απόφαση A153/2018
 295. Απόφαση A168/2018
 296. Απόφαση 186/2018
 297. Απόφαση 294/2018
 298. Απόφαση A185/2018
 299. Απόφαση 303/2018
 300. Απόφαση 305/2018
 301. Απόφαση 306/2018
 302. Απόφαση 304/2018
 303. Απόφαση 197/2018
 304. Απόφαση 226/2018
 305. Απόφαση 227/2018
 306. Απόφαση 65/2018
 307. Απόφαση 85/2018
 308. Απόφαση 66/2018
 309. Απόφαση 124/2018
 310. Απόφαση 125/2018
 311. Απόφαση 276/2018
 312. Απόφαση 182/2018
 313. Απόφαση 208/2018
 314. Απόφαση 212/2018
 315. Απόφαση 263/2018
 316. Απόφαση 288/2018
 317. Απόφαση A171/2018
 318. Απόφαση 285_286_287/2018
 319. Απόφαση 300/2018
 320. Απόφαση A190/2018
 321. Απόφαση 216/2018
 322. Απόφαση 217/2018
 323. Απόφαση 244/2018
 324. Απόφαση 236/2018
 325. Απόφαση 245/2018
 326. Απόφαση 310/2018
 327. Απόφαση A130/2018
 328. Απόφαση A132/2018
 329. Απόφαση 247/2018
 330. Απόφαση A140/2018
 331. Απόφαση 234/2018
 332. Απόφαση A156/2018
 333. Απόφαση A179/2018
 334. Απόφαση A181/2018
 335. Απόφαση A192/2018
 336. Απόφαση 304/2018
 337. Απόφαση 277/2018
 338. Απόφαση 231/2018
 339. Απόφαση A57/2018
 340. Απόφαση A157/2018
 341. Απόφαση A131/2018
 342. Απόφαση A119/2018
 343. Απόφαση A97/2018
 344. Απόφαση A75/2018
 345. Απόφαση A79/2018
 346. Απόφαση A148/2018
 347. Απόφαση 311/2018
 348. Απόφαση 272/2018
 349. Απόφαση 289/2018
 350. Απόφαση 292/2018
 351. Απόφαση 293/2018
 352. Απόφαση 315/2018
 353. Απόφαση 319/2018
 354. Απόφαση 38/2018
 355. Απόφαση A109/2018
 356. Απόφαση A159_A160/2018
 357. Απόφαση 237/2018
 358. Απόφαση 271/2018
 359. Απόφαση 274/2018
 360. Απόφαση 279/2018
 361. Απόφαση 282/2018
 362. Απόφαση 283/2018
 363. Απόφαση 316/2018
 364. Απόφαση 317/2018
 365. Απόφαση A169/2018
 366. Απόφαση A174/2018
 367. Απόφαση A178/2018
 368. Απόφαση A184/2018
 369. Απόφαση A189/2018
 370. Απόφαση 324/2018
 371. Απόφαση 297/2018
 372. Απόφαση 309/2018
 373. Απόφαση A197/2018
 374. Απόφαση A198/2018
 375. Απόφαση A59/2018
 376. Απόφαση A164/2018
 377. Απόφαση A45/2018
 378. Απόφαση 205/2018
 379. Απόφαση 334/2018
 380. Απόφαση 341/2018
 381. Απόφαση 340/2018
 382. Απόφαση 347/2018
 383. Απόφαση 278/2018
 384. Απόφαση 299/2018
 385. Απόφαση 329/2018
 386. Απόφαση 333/2018
 387. Απόφαση 342/2018
 388. Απόφαση 343/2018
 389. Απόφαση 352/2018
 390. Απόφαση A180/2018
 391. Απόφαση A195/2018
 392. Απόφαση 354_355/2018
 393. Απόφαση A207/2018
 394. Απόφαση A208/2018
 395. Απόφαση A209/2018
 396. Απόφαση 345/2018
 397. Απόφαση 307/2018
 398. Απόφαση 325/2018
 399. Απόφαση 326/2018
 400. Απόφαση 339/2018
 401. Απόφαση A196/2018
 402. Απόφαση 348/2018
 403. Απόφαση 376/2018
 404. Απόφαση 275/2018
 405. Απόφαση 360/2018
 406. Απόφαση 330/2018
 407. Απόφαση 338/2018
 408. Απόφαση A228/2018
 409. Απόφαση 335/2018
 410. Απόφαση 336/2018
 411. Απόφαση 363/2018
 412. Απόφαση 365/2018
 413. Απόφαση 366/2018
 414. Απόφαση 374/2018
 415. Απόφαση 382/2018
 416. Απόφαση 388/2018
 417. Απόφαση A221/2018
 418. Απόφαση 356/2018
 419. Απόφαση 358/2018
 420. Απόφαση 380/2018
 421. Απόφαση 381/2018
 422. Απόφαση 295/2018
 423. Απόφαση 320/2018
 424. Απόφαση 349/2018
 425. Απόφαση 393/2018
 426. Απόφαση A201/2018
 427. Απόφαση 394/2018
 428. Απόφαση 385/2018
 429. Απόφαση 386/2018
 430. Απόφαση 402/2018
 431. Απόφαση 408/2018
 432. Απόφαση A204/2018
 433. Απόφαση 353/2018
 434. Απόφαση A220/2018
 435. Απόφαση 370/2018
 436. Απόφαση 405/2018
 437. Απόφαση 419/2018
 438. Απόφαση 410/2018
 439. Απόφαση 417/2018
 440. Απόφαση 420/2018
 441. Απόφαση 421/2018
 442. Απόφαση 425/2018
 443. Απόφαση A230/2018
 444. Απόφαση A244/2018
 445. Απόφαση 416/2018
 446. Απόφαση 370/2018
 447. Απόφαση A234/2018
 448. Απόφαση 403/2018
 449. Απόφαση A248/2018
 450. Απόφαση 405/2018
 451. Απόφαση A247/2018
 452. Απόφαση 412/2018
 453. Απόφαση 431/2018
 454. Απόφαση A215/2018
 455. Απόφαση A226/2018
 456. Απόφαση A243/2018
 457. Απόφαση A246/2018
 458. Απόφαση A252/2018
 459. Απόφαση 400/2018
 460. Απόφαση 418/2018
 461. Απόφαση A236_237/2018
 462. Απόφαση 432/2018
 463. Απόφαση 428/2018
 464. Απόφαση 441/2018
 465. Απόφαση 442/2018
 466. Απόφαση 439/2018
 467. Απόφαση 440/2018
 468. Απόφαση 407/2018
 469. Απόφαση 411/2018
 470. Απόφαση 404/2018
 471. Απόφαση 138/2018
 472. Απόφαση 157/2018
 473. Απόφαση 211/2018
 474. Απόφαση 213/2018
 475. Απόφαση 239_240_241/2018
 476. Απόφαση 301/2018
 477. Απόφαση 323/2018
 478. Απόφαση A273/2018
 479. Απόφαση 451/2018
 480. Απόφαση A219/2018
 481. Απόφαση A240/2018
 482. Απόφαση A254/2018
 483. Απόφαση 322/2018
 484. Απόφαση 362/2018
 485. Απόφαση 375/2018
 486. Απόφαση 423/2018
 487. Απόφαση 437/2018
 488. Απόφαση 377/2018
 489. Απόφαση 406/2018
 490. Απόφαση 391/2018
 491. Απόφαση 415/2018
 492. Απόφαση 337/2018
 493. Απόφαση 427/2018
 494. Απόφαση 331/2018
 495. Απόφαση A277/2018
 496. Απόφαση 454/2018
 497. Απόφαση 467/2018
 498. Απόφαση 231/2018
 499. Απόφαση A238/2018
 500. Απόφαση A275/2018
 501. Απόφαση 480/2018
 502. Απόφαση 314/2018
 503. Απόφαση 456/2018
 504. Απόφαση 468/2018
 505. Απόφαση 469/2018
 506. Απόφαση A276/2018
 507. Απόφαση 492/2018
 508. Απόφαση 493/2018
 509. Απόφαση 494/2018
 510. Απόφαση 387/2018
 511. Απόφαση 399/2018
 512. Απόφαση 438/2018
 513. Απόφαση 449/2018
 514. Απόφαση 459/2018
 515. Απόφαση 471/2018
 516. Απόφαση 483/2018
 517. Απόφαση 490/2018
 518. Απόφαση 497/2018
 519. Απόφαση 498/2018
 520. Απόφαση 499/2018
 521. Απόφαση 500/2018
 522. Απόφαση A262/2018
 523. Απόφαση 443/2018
 524. Απόφαση 444/2018
 525. Απόφαση 460/2018
 526. Απόφαση 475/2018
 527. Απόφαση 488/2018
 528. Απόφαση 496/2018
 529. Απόφαση A260/2018
 530. Απόφαση A261/2018
 531. Απόφαση A268/2018
 532. Απόφαση A274/2018
 533. Απόφαση A284/2018
 534. Απόφαση A285/2018
 535. Απόφαση A286/2018
 536. Απόφαση A288/2018
 537. Απόφαση 364/2018
 538. Απόφαση 444/2018
 539. Απόφαση 457/2018
 540. Απόφαση 464/2018
 541. Απόφαση 478/2018
 542. Απόφαση 517/2018
 543. Απόφαση A281/2018
 544. Απόφαση 484/2018
 545. Απόφαση 495/2018
 546. Απόφαση A292/2018
 547. Απόφαση 510/2018
 548. Απόφαση 511/2018
 549. Απόφαση A302/2018
 550. Απόφαση A305/2018
 551. Απόφαση A306/2018
 552. Απόφαση A307/2018
 553. Απόφαση 524/2018
 554. Απόφαση 487/2018
 555. Απόφαση 481_482/2018
 556. Απόφαση 266_267/2018
 557. Απόφαση 308/2018
 558. Απόφαση 327/2018
 559. Απόφαση 368/2018
 560. Απόφαση 378/2018
 561. Απόφαση 413/2018
 562. Απόφαση 473/2018
 563. Απόφαση 485/2018
 564. Απόφαση 542/2018
 565. Απόφαση 434/2018
 566. Απόφαση 446/2018
 567. Απόφαση 463/2018
 568. Απόφαση 505/2018
 569. Απόφαση 547/2018
 570. Απόφαση 552/2018
 571. Απόφαση 553/2018
 572. Απόφαση 509/2018
 573. Απόφαση 512/2018
 574. Απόφαση 514/2018
 575. Απόφαση 518/2018
 576. Απόφαση 538/2018
 577. Απόφαση 556/2018
 578. Απόφαση 549_550_551/2018
 579. Απόφαση 506/2018
 580. Απόφαση 502/2018
 581. Απόφαση 503/2018
 582. Απόφαση 489/2018
 583. Απόφαση 474/2018
 584. Απόφαση 515/2018
 585. Απόφαση 516/2018
 586. Απόφαση 530/2018
 587. Απόφαση 544/2018
 588. Απόφαση 557/2018
 589. Απόφαση 567/2018
 590. Απόφαση 575/2018
 591. Απόφαση 577/2018
 592. Απόφαση 574/2018
 593. Απόφαση 346/2018
 594. Απόφαση 383/2018
 595. Απόφαση 384/2018
 596. Απόφαση 435/2018
 597. Απόφαση 448/2018
 598. Απόφαση 477/2018
 599. Απόφαση 526/2018
 600. Απόφαση 527/2018
 601. Απόφαση 559/2018
 602. Απόφαση 568/2018
 603. Απόφαση 569/2018
 604. Απόφαση 584/2018
 605. Απόφαση A179/2018
 606. Απόφαση A181/2018
 607. Απόφαση A192/2018
 608. Απόφαση A206/2018
 609. Απόφαση A239/2018
 610. Απόφαση A258/2018
 611. Απόφαση A282/2018
 612. Απόφαση A283/2018
 613. Απόφαση A296/2018
 614. Απόφαση 560/2018
 615. Απόφαση 596/2018
 616. Απόφαση A298/2018
 617. Απόφαση A310/2018
 618. Απόφαση A329/2018
 619. Απόφαση A339_340/2018
 620. Απόφαση 507/2018
 621. Απόφαση 543/2018
 622. Απόφαση 558/2018
 623. Απόφαση 578/2018
 624. Απόφαση 602/2018
 625. Απόφαση A300/2018
 626. Απόφαση A335/2018
 627. Απόφαση 548/2018
 628. Απόφαση 525/2018
 629. Απόφαση 535/2018
 630. Απόφαση 536/2018
 631. Απόφαση A343/2018
 632. Απόφαση A346/2018
 633. Απόφαση 531/2018
 634. Απόφαση 534/2018
 635. Απόφαση 545/2018
 636. Απόφαση 546/2018
 637. Απόφαση 555/2018
 638. Απόφαση A348/2018
 639. Απόφαση A315/2018
 640. Απόφαση A318/2018
 641. Απόφαση A325/2018
 642. Απόφαση A336/2018
 643. Απόφαση A342/2018
 644. Απόφαση 606/2018
 645. Απόφαση 614/2018
 646. Απόφαση 450/2018
 647. Απόφαση 452/2018
 648. Απόφαση 504/2018
 649. Απόφαση 508/2018
 650. Απόφαση 528/2018
 651. Απόφαση 539/2018
 652. Απόφαση 540/2018
 653. Απόφαση 570/2018
 654. Απόφαση 585/2018
 655. Απόφαση A290/2018
 656. Απόφαση A297/2018
 657. Απόφαση A301/2018
 658. Απόφαση A317/2018
 659. Απόφαση A323_324/2018
 660. Απόφαση A341/2018
 661. Απόφαση 563/2018
 662. Απόφαση 594/2018
 663. Απόφαση 595/2018
 664. Απόφαση 597_598/2018
 665. Απόφαση 600/2018
 666. Απόφαση 601/2018
 667. Απόφαση A294/2018
 668. Απόφαση A344/2018
 669. Απόφαση A293/2018
 670. Απόφαση A326/2018
 671. Απόφαση A328/2018
 672. Απόφαση 361/2018
 673. Απόφαση 364/2018
 674. Απόφαση 424/2018
 675. Απόφαση 444/2018
 676. Απόφαση 453/2018
 677. Απόφαση 457/2018
 678. Απόφαση 464/2018
 679. Απόφαση 466/2018
 680. Απόφαση 478/2018
 681. Απόφαση 517/2018
 682. Απόφαση 522/2018
 683. Απόφαση 532/2018
 684. Απόφαση 537/2018
 685. Απόφαση 572/2018
 686. Απόφαση 573/2018
 687. Απόφαση 578/2018
 688. Απόφαση A281/2018
 689. Απόφαση 645/2018
 690. Απόφαση 646/2018
 691. Απόφαση 657/2018
 692. Απόφαση 583/2018
 693. Απόφαση 604/2018
 694. Απόφαση 636/2018
 695. Απόφαση 639/2018
 696. Απόφαση 640/2018
 697. Απόφαση 622/2018
 698. Απόφαση 653/2018
 699. Απόφαση A364/2018
 700. Απόφαση A371/2018
 701. Απόφαση A383/2018
 702. Απόφαση A384/2018
 703. Απόφαση 610/2018
 704. Απόφαση 655/2018
 705. Απόφαση 666/2018
 706. Απόφαση 663/2018
 707. Απόφαση 635/2018
 708. Απόφαση A388/2018
 709. Απόφαση 678/2018
 710. Απόφαση 679/2018
 711. Απόφαση 681/2018
 712. Απόφαση A390/2018
 713. Απόφαση A375/2018
 714. Απόφαση 677/2018
 715. Απόφαση 688/2018
 716. Απόφαση 613/2018
 717. Απόφαση 659/2018
 718. Απόφαση 687/2018
 719. Απόφαση 692_693_694/2018
 720. Απόφαση A367/2018
 721. Απόφαση 710_711/2018
 722. Απόφαση 700/2018
 723. Απόφαση 701/2018
 724. Απόφαση 702/2018
 725. Απόφαση 732/2018
 726. Απόφαση 695/2018
 727. Απόφαση 705_706/2018
 728. Απόφαση 714/2018
 729. Απόφαση A399_A400/2018
 730. Απόφαση A392/2018
 731. Απόφαση 730/2018
 732. Απόφαση 737/2018
 733. Απόφαση 709/2018
 734. Απόφαση 690/2018
 735. Απόφαση 741/2018
 736. Απόφαση 715_716/2018
 737. Απόφαση 729/2018
 738. Απόφαση 747/2018
 739. Απόφαση 740/2018
 740. Απόφαση 753/2018
 741. Απόφαση 762/2018
 742. Απόφαση 685_686/2018
 743. Απόφαση 634/2018
 744. Απόφαση 671/2018
 745. Απόφαση 750_751/2018
 746. Απόφαση 670/2018
 747. Απόφαση 624/2018
 748. Απόφαση A409/2018
 749. Απόφαση 739/2018
 750. Απόφαση 717/2018
 751. Απόφαση 696/2018
 752. Απόφαση A414/2018
 753. Απόφαση 674/2018
 754. Απόφαση 486/2018
 755. Απόφαση 561/2018
 756. Απόφαση 733/2018
 757. Απόφαση 743/2018
 758. Απόφαση 748/2018
 759. Απόφαση A415/2018
 760. Απόφαση 587/2018
 761. Απόφαση 611/2018
 762. Απόφαση 619/2018
 763. Απόφαση 626/2018
 764. Απόφαση 627/2018
 765. Απόφαση 664/2018
 766. Απόφαση A352/2018
 767. Απόφαση A386/2018
 768. Απόφαση A387/2018
 769. Απόφαση 618/2018
 770. Απόφαση 779/2018
 771. Απόφαση 780/2018
 772. Απόφαση 761/2018
 773. Απόφαση 783_784/2018
 774. Απόφαση 785_786/2018
 775. Απόφαση 766/2018
 776. Απόφαση 767/2018
 777. Απόφαση 781/2018
 778. Απόφαση 599/2018
 779. Απόφαση 661/2018
 780. Απόφαση 664/2018
 781. Απόφαση 672/2018
 782. Απόφαση 718/2018
 783. Απόφαση 725/2018
 784. Απόφαση A350/2018
 785. Απόφαση A377/2018
 786. Απόφαση A381/2018
 787. Απόφαση 720/2018
 788. Απόφαση 721/2018
 789. Απόφαση 726/2018
 790. Απόφαση 727/2018
 791. Απόφαση 731/2018
 792. Απόφαση 757/2018
 793. Απόφαση 759/2018
 794. Απόφαση 774/2018
 795. Απόφαση A395/2018
 796. Απόφαση A402/2018
 797. Απόφαση 805/2018
 798. Απόφαση 796/2018
 799. Απόφαση 811/2018
 800. Απόφαση 816/2018
 801. Απόφαση 817/2018
 802. Απόφαση 829/2018
 803. Απόφαση 822_823/2018
 804. Απόφαση 754/2018
 805. Απόφαση A459/2018
 806. Απόφαση 869/2018