Blue Flower

  1. Υφίσταται υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ για συμβάσεις κάτω των 2.500€;

Απάντηση:

Από τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, των άρθρων 2 περ. 5 και του άρθρου 130 του Ν.4270/2014 και το άρθρο 2 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) όντως προκύπτει υποχρέωση κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη έγγραφης σύμβασης.

 

  1. Ποιος είναι ο χρόνος έναρξης υποχρέωσης κράτησης και απόδοσης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ;

Απάντηση:

Από τις διατάξεις του άρθρου 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 7 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β’ 969),σε υποχρέωση κράτησης υπόκεινται πληρωμές που γίνονται σε εκτέλεση συμβάσεων, που συνάπτονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, μετά την 22η Μαρτίου 2017. 

  1. Εάν η διακήρυξη δεν αναφέρει την υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ υφίσταται τέτοια υποχρέωση;

Απάντηση:

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι η υποχρέωση κράτησης και πληρωμής του ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ προβλέπεται ρητώς από το Ν.4412/2016 κατά τα ανωτέρω, η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως των όρων της διακήρυξης.

 

  1. Η υποχρέωση κράτησης ποσοστού 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ αφορά μόνο τις συμβάσεις άνω των 60.000€;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 1 του Ν.4412/2016 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ. 1 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969), η υποχρέωση κράτησης καταλαμβάνει όλες τις συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού.