ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2019

1-99:

  1/2019 Απόφαση  2/2019 Απόφαση  3/2019 Απόφαση  4/2019 Απόφαση 
5/2019 Απόφαση  6/2019 Απόφαση  7/2019 Απόφαση  8/2019 Απόφαση  9/2019 Απόφαση 
10/2019 Απόφαση  11/2019 Απόφαση  12/2019 Απόφαση  13/2019 Απόφαση  14/2019 Απόφαση 
15/2019 Απόφαση  16/2019 Απόφαση  17/2019 Απόφαση  18/2019 Απόφαση  19/2019 Απόφαση 
20/2019 Απόφαση  21/2019 Απόφαση  22/2019 Απόφαση  23/2019 Απόφαση  24/2019 Απόφαση 
25/2019 Απόφαση  26/2019 Απόφαση  27/2019 Απόφαση  28/2019 Απόφαση  29/2019 Απόφαση 
30/2019 Απόφαση  31/2019 Απόφαση  32/2019 Απόφαση  33/2019 Απόφαση  34/2019 Απόφαση 
35/2019 Απόφαση  36/2019 Απόφαση  37/2019 Απόφαση  38/2019 Απόφαση  39/2019 Απόφαση 
  41/2019 Απόφαση  42/2019 Απόφαση  43/2019 Απόφαση   
45/2019 Απόφαση  46/2019 Απόφαση    48/2019 Απόφαση  49/2019 Απόφαση 
50/2019 Απόφαση  51/2019 Απόφαση  52/2019 Απόφαση  53/2019 Απόφαση  54/2019 Απόφαση 
55/2019 Απόφαση  56/2019 Απόφαση  57/2019 Απόφαση  58/2019 Απόφαση  59/2019 Απόφαση 
60/2019 Απόφαση  61/2019 Απόφαση  62/2019 Απόφαση  63/2019 Απόφαση  64/2019 Απόφαση 
65/2019 Απόφαση  66/2019 Απόφαση  67/2019 Απόφαση  68/2019 Απόφαση  69/2019 Απόφαση 
70/2019 Απόφαση        74/2019 Απόφαση 
75/2019 Απόφαση  76/2019 Απόφαση  77/2019 Απόφαση  78/2019 Απόφαση  79/2019 Απόφαση 
80/2019 Απόφαση  81/2019 Απόφαση  82/2019 Απόφαση  83/2019 Απόφαση  84/2019 Απόφαση 
85/2019 Απόφαση  86/2019 Απόφαση  87/2019 Απόφαση  88/2019 Απόφαση  89/2019 Απόφαση 
90/2019 Απόφαση  91/2019 Απόφαση  92/2019 Απόφαση  93/2019 Απόφαση  94/2019 Απόφαση 
95/2019 Απόφαση  96/2019 Απόφαση  97/2019 Απόφαση  98/2019 Απόφαση  99/2019 Απόφαση 

100-199:

100/2019 Απόφαση  101/2019 Απόφαση  102/2019 Απόφαση  103/2019 Απόφαση   
105/2019 Απόφαση  106/2019 Απόφαση  107/2019 Απόφαση  108/2019 Απόφαση   
110/2019 Απόφαση  111/2019 Απόφαση    113/2019 Απόφαση  114/2019 Απόφαση 
115/2019 Απόφαση  116/2019 Απόφαση  117/2019 Απόφαση  118/2019 Απόφαση  119/2019 Απόφαση 
120/2019 Απόφαση  121/2019 Απόφαση  122/2019 Απόφαση  123/2019 Απόφαση  124/2019 Απόφαση 
125/2019 Απόφαση  126/2019 Απόφαση  127/2019 Απόφαση    129/2019 Απόφαση 
130/2019 Απόφαση  131/2019 Απόφαση  132/2019 Απόφαση  133/2019 Απόφαση  134/2019 Απόφαση 
135/2019 Απόφαση  136/2019 Απόφαση  137/2019 Απόφαση  138/2019 Απόφαση  139/2019 Απόφαση 
140/2019 Απόφαση  141/2019 Απόφαση  142/2019 Απόφαση  143/2019 Απόφαση  144/2019 Απόφαση 
145/2019 Απόφαση  146/2019 Απόφαση  147/2019 Απόφαση  148/2019 Απόφαση  149/2019 Απόφαση 
150/2019 Απόφαση  151/2019 Απόφαση  152/2019 Απόφαση  153/2019 Απόφαση  154/2019 Απόφαση 
155/2019 Απόφαση  156/2019 Απόφαση  157/2019 Απόφαση  158/2019 Απόφαση  159/2019 Απόφαση 
160/2019 Απόφαση  161/2019 Απόφαση  162/2019 Απόφαση  163/2019 Απόφαση  164/2019 Απόφαση 
165/2019 Απόφαση  166/2019 Απόφαση  167/2019 Απόφαση  168/2019 Απόφαση  169/2019 Απόφαση 
170/2019 Απόφαση  171/2019 Απόφαση  172/2019 Απόφαση  173/2019 Απόφαση  174/2019 Απόφαση 
175/2019 Απόφαση  176/2019 Απόφαση  177/2019 Απόφαση  178/2019 Απόφαση  179/2019 Απόφαση 
180/2019 Απόφαση  181/2019 Απόφαση  182/2019 Απόφαση  183/2019 Απόφαση  184/2019 Απόφαση 
185/2019 Απόφαση  186/2019 Απόφαση  187/2019 Απόφαση  188/2019 Απόφαση  189/2019 Απόφαση 
190/2019 Απόφαση  191/2019 Απόφαση  192/2019 Απόφαση  193/2019 Απόφαση  194/2019 Απόφαση 
195/2019 Απόφαση  196/2019 Απόφαση    198/2019 Απόφαση  199/2019 Απόφαση 

200-299:

200/2019 Απόφαση  201/2019 Απόφαση  202/2019 Απόφαση  203/2019 Απόφαση  204/2019 Απόφαση 
205/2019 Απόφαση  206/2019 Απόφαση  207/2019 Απόφαση  208/2019 Απόφαση  209/2019 Απόφαση 
210/2019 Απόφαση  211/2019 Απόφαση  212/2019 Απόφαση  213/2019 Απόφαση   
215/2019 Απόφαση  216/2019 Απόφαση  217/2019 Απόφαση  218/2019 Απόφαση  219/2019 Απόφαση 
220/2019 Απόφαση  221/2019 Απόφαση  222/2019 Απόφαση  223/2019 Απόφαση  224/2019 Απόφαση 
225/2019 Απόφαση  226/2019 Απόφαση  227/2019 Απόφαση  228/2019 Απόφαση  229/2019 Απόφαση 
230/2019 Απόφαση  231/2019 Απόφαση  232/2019 Απόφαση  233/2019 Απόφαση  234/2019 Απόφαση 
  236/2019 Απόφαση  237/2019 Απόφαση  238/2019 Απόφαση  239/2019 Απόφαση 
240/2019 Απόφαση  241/2019 Απόφαση  242/2019 Απόφαση  243/2019 Απόφαση  244/2019 Απόφαση 
245/2019 Απόφαση  246/2019 Απόφαση    248/2019 Απόφαση  249/2019 Απόφαση 
250/2019 Απόφαση  251/2019 Απόφαση  252/2019 Απόφαση  253/2019 Απόφαση  254/2019 Απόφαση 
255/2019 Απόφαση  256/2019 Απόφαση  257/2019 Απόφαση  258/2019 Απόφαση  259/2019 Απόφαση 
260/2019 Απόφαση  261/2019 Απόφαση  262/2019 Απόφαση  263/2019 Απόφαση  264/2019 Απόφαση 
265/2019 Απόφαση  266/2019 Απόφαση  267/2019 Απόφαση  268/2019 Απόφαση  269/2019 Απόφαση 
270/2019 Απόφαση  271/2019 Απόφαση  272/2019 Απόφαση  273/2019 Απόφαση  274/2019 Απόφαση 
275/2019 Απόφαση  276/2019 Απόφαση      279/2019 Απόφαση 
280/2019 Απόφαση         
    287/2019 Απόφαση    289/2019 Απόφαση 
         
295/2019 Απόφαση    297/2019 Απόφαση    299/2019 Απόφαση 

300-399:

300/2019 Απόφαση  301/2019 Απόφαση      304/2019 Απόφαση 
305/2019 Απόφαση  306/2019 Απόφαση  307/2019 Απόφαση    309/2019 Απόφαση 
310/2019 Απόφαση  311/2019 Απόφαση  312/2019 Απόφαση  313/2019 Απόφαση  314/2019 Απόφαση 
315/2019 Απόφαση  316/2019 Απόφαση  317/2019 Απόφαση  318/2019 Απόφαση  319/2019 Απόφαση 
320/2019 Απόφαση  321/2019 Απόφαση  322/2019 Απόφαση  323/2019 Απόφαση  324/2019 Απόφαση 
325/2019 Απόφαση  326/2019 Απόφαση  327/2019 Απόφαση  328/2019 Απόφαση  329/2019 Απόφαση 
330/2019 Απόφαση  331/2019 Απόφαση  332/2019 Απόφαση  333/2019 Απόφαση  334/2019 Απόφαση 
335/2019 Απόφαση  336/2019 Απόφαση  337/2019 Απόφαση     
340/2019 Απόφαση  341/2019 Απόφαση  342/2019 Απόφαση  343/2019 Απόφαση  344/2019 Απόφαση 
345/2019 Απόφαση  346/2019 Απόφαση  347/2019 Απόφαση  348/2019 Απόφαση  349/2019 Απόφαση 
350/2019 Απόφαση  351/2019 Απόφαση  352/2019 Απόφαση  353/2019 Απόφαση  354/2019 Απόφαση 
355/2019 Απόφαση  356/2019 Απόφαση  357/2019 Απόφαση  358/2019 Απόφαση  359/2019 Απόφαση 
360/2019 Απόφαση  361/2019 Απόφαση  362/2019 Απόφαση  363/2019 Απόφαση  364/2019 Απόφαση 
365/2019 Απόφαση  366/2019 Απόφαση  367/2019 Απόφαση  368/2019 Απόφαση  369/2019 Απόφαση 
370/2019 Απόφαση  371/2019 Απόφαση  372/2019 Απόφαση    374/2019 Απόφαση 
375/2019 Απόφαση  376/2019 Απόφαση  377/2019 Απόφαση  378/2019 Απόφαση  379/2019 Απόφαση 
380/2019 Απόφαση  381/2019 Απόφαση  382/2019 Απόφαση  383/2019 Απόφαση  384/2019 Απόφαση 
385/2019 Απόφαση  386/2019 Απόφαση  387/2019 Απόφαση  388/2019 Απόφαση  389/2019 Απόφαση 
390/2019 Απόφαση  391/2019 Απόφαση  392/2019 Απόφαση  393/2019 Απόφαση  394/2019 Απόφαση 
395/2019 Απόφαση  396/2019 Απόφαση  397/2019 Απόφαση  398/2019 Απόφαση  399/2019 Απόφαση 

400-499:

400/2019 Απόφαση  401/2019 Απόφαση  402/2019 Απόφαση  403/2019 Απόφαση  404/2019 Απόφαση 
405/2019 Απόφαση  406/2019 Απόφαση  407/2019 Απόφαση  408/2019 Απόφαση  409/2019 Απόφαση 
410/2019 Απόφαση  411/2019 Απόφαση  412/2019 Απόφαση  413/2019 Απόφαση  414/2019 Απόφαση 
415/2019 Απόφαση  416/2019 Απόφαση  417/2019 Απόφαση  418/2019 Απόφαση  419/2019 Απόφαση 
420/2019 Απόφαση  421/2019 Απόφαση  422/2019 Απόφαση  423/2019 Απόφαση  424/2019 Απόφαση 
425/2019 Απόφαση  426/2019 Απόφαση  427/2019 Απόφαση  428/2019 Απόφαση  429/2019 Απόφαση 
430/2019 Απόφαση  431/2019 Απόφαση  432/2019 Απόφαση  433/2019 Απόφαση  434/2019 Απόφαση 
435/2019 Απόφαση  436/2019 Απόφαση  437/2019 Απόφαση  438/2019 Απόφαση  439/2019 Απόφαση 
440/2019 Απόφαση  441/2019 Απόφαση  442/2019 Απόφαση  443/2019 Απόφαση  444/2019 Απόφαση 
445/2019 Απόφαση  446/2019 Απόφαση  447/2019 Απόφαση  448/2019 Απόφαση  449/2019 Απόφαση 
450/2019 Απόφαση  451/2019 Απόφαση  452/2019 Απόφαση  453/2019 Απόφαση  454/2019 Απόφαση 
455/2019 Απόφαση  456/2019 Απόφαση  457/2019 Απόφαση  458/2019 Απόφαση  459/2019 Απόφαση 
460/2019 Απόφαση  461/2019 Απόφαση  462/2019 Απόφαση  463/2019 Απόφαση  464/2019 Απόφαση 
465/2019 Απόφαση  466/2019 Απόφαση  467/2019 Απόφαση  468/2019 Απόφαση  469/2019 Απόφαση 
470/2019 Απόφαση  471/2019 Απόφαση  472/2019 Απόφαση  473/2019 Απόφαση  474/2019 Απόφαση 
475/2019 Απόφαση  476/2019 Απόφαση  477/2019 Απόφαση  478/2019 Απόφαση  479/2019 Απόφαση 
480/2019 Απόφαση  481/2019 Απόφαση  482/2019 Απόφαση  483/2019 Απόφαση  484/2019 Απόφαση 
485/2019 Απόφαση  486/2019 Απόφαση  487/2019 Απόφαση  488/2019 Απόφαση  489/2019 Απόφαση 
490/2019 Απόφαση     492/2019 Απόφαση  493/2019 Απόφαση 494/2019 Απόφαση 
495/2019 Απόφαση  496/2019 Απόφαση  497/2019 Απόφαση  498/2019 Απόφαση  499/2019 Απόφαση 

500-599:

 500/2019 Απόφαση 501/2019 Απόφαση  502/2019 Απόφαση  503/2019 Απόφαση  504/2019 Απόφαση 
 505/2019 Απόφαση 506/2019 Απόφαση 507/2019 Απόφαση  508/2019 Απόφαση   
510/2019 Απόφαση  511/2019 Απόφαση  512/2019 Απόφαση  513/2019 Απόφαση  514/2019 Απόφαση 
515/2019 Απόφαση    517/2019 Απόφαση  518/2019 Απόφαση   
520/2019 Απόφαση    522/2019 Απόφαση    524/2019 Απόφαση 
525/2019 Απόφαση 526/2019 Απόφαση      529/2019 Απόφαση 
530/2019 Απόφαση  531/2019 Απόφαση    533/2019 Απόφαση  534/2019 Απόφαση 
535/2019 Απόφαση         
  541/2019 Απόφαση  542/2019 Απόφαση  543/2019 Απόφαση  544/2019 Απόφαση 
545/2019 Απόφαση    547/2019 Απόφαση 548/2019 Απόφαση  549/2019 Απόφαση 
550/2019 Απόφαση  551/2019 Απόφαση  552/2019 Απόφαση    554/2019 Απόφαση 
555/2019 Απόφαση    557/2019 Απόφαση  558/2019 Απόφαση  559/2019 Απόφαση 
    562/2019 Απόφαση  563/2019 Απόφαση   
  566/2019 Απόφαση    568/2019 Απόφαση  569/2019 Απόφαση 
570/2019 Απόφαση  571/2019 Απόφαση  572/2019 Απόφαση     
575/2019 Απόφαση  576/2019 Απόφαση      579/2019 Απόφαση 
580/2019 Απόφαση         
  586/2019 Απόφαση  587/2019 Απόφαση    589/2019 Απόφαση 
590/2019 Απόφαση  591/2019 Απόφαση  592/2019 Απόφαση  593/2019 Απόφαση  594/2019 Απόφαση 
595/2019 Απόφαση 596/2019 Απόφαση 597/2019 Απόφαση  598/2019 Απόφαση  599/2019 Απόφαση 

600-699:

600/2019 Απόφαση  601/2019 Απόφαση  602/2019 Απόφαση  603/2019 Απόφαση  604/2019 Απόφαση 
605/2019 Απόφαση  606/2019 Απόφαση  607/2019 Απόφαση  608/2019 Απόφαση  609/2019 Απόφαση 
610/2019 Απόφαση  611/2019 Απόφαση  612/2019 Απόφαση  613/2019 Απόφαση  614/2019 Απόφαση 
615/2019 Απόφαση  616/2019 Απόφαση  617/2019 Απόφαση  618/2019 Απόφαση  619/2019 Απόφαση 
620/2019 Απόφαση  621/2019 Απόφαση  622/2019 Απόφαση  623/2019 Απόφαση  624/2019 Απόφαση 
625/2019 Απόφαση  626/2019 Απόφαση  627/2019 Απόφαση  628/2019 Απόφαση  629/2019 Απόφαση 
630/2019 Απόφαση  631/2019 Απόφαση  632/2019 Απόφαση  633/2019 Απόφαση  634/2019 Απόφαση 
635/2019 Απόφαση  636/2019 Απόφαση  637/2019 Απόφαση  638/2019 Απόφαση  639/2019 Απόφαση 
640/2019 Απόφαση  641/2019 Απόφαση  642/2019 Απόφαση  643/2019 Απόφαση  644/2019 Απόφαση 
645/2019 Απόφαση  646/2019 Απόφαση  647/2019 Απόφαση    649/2019 Απόφαση 
650/2019 Απόφαση  651/2019 Απόφαση      654/2019 Απόφαση 
655/2019 Απόφαση    657/2019 Απόφαση  658/2019 Απόφαση   
660/2019 Απόφαση      663/2019 Απόφαση  664/2019 Απόφαση 
665/2019 Απόφαση  666/2019 Απόφαση  667/2019 Απόφαση  668/2019 Απόφαση  669/2019 Απόφαση 
    672/2019 Απόφαση  673/2019 Απόφαση   
  676/2019 Απόφαση  677/2019 Απόφαση  678/2019 Απόφαση   
  681/2019 Απόφαση  682/2019 Απόφαση  683/2019 Απόφαση   
685/2019 Απόφαση  686/2019 Απόφαση  687/2019 Απόφαση  688/2019 Απόφαση  689/2019 Απόφαση 
690/2019 Απόφαση  691/2019 Απόφαση  692/2019 Απόφαση  693/2019 Απόφαση  694/2019 Απόφαση 
695/2019 Απόφαση   696/2019 Απόφαση   698/2019 Απόφαση  699/2019 Απόφαση 

700-799:

700/2019 Απόφαση      703/2019 Απόφαση  704/2019 Απόφαση 
705/2019 Απόφαση  706/2019 Απόφαση  707/2019 Απόφαση  708/2019 Απόφαση  709/2019 Απόφαση 
710/2019 Απόφαση  711/2019 Απόφαση       
715/2019 Απόφαση  716/2019 Απόφαση  717/2019 Απόφαση  718/2019 Απόφαση  719/2019 Απόφαση 
720/2019 Απόφαση  721/2019 Απόφαση  722/2019 Απόφαση  723/2019 Απόφαση  724/2019 Απόφαση 
725/2019 Απόφαση  727/2019 Απόφαση    728/2019 Απόφαση  729/2019 Απόφαση 
730/2019 Απόφαση     733/2019 Απόφαση  734/2019 Απόφαση 
    737/2019 Απόφαση  738/2019 Απόφαση  739/2019 Απόφαση 
740/2019 Απόφαση  741/2019 Απόφαση  742/2019 Απόφαση  743/2019 Απόφαση  744/2019 Απόφαση 
745/2019 Απόφαση  746/2019 Απόφαση  747/2019 Απόφαση  748/2019 Απόφαση  749/2019 Απόφαση 
750/2019 Απόφαση  751/2019 Απόφαση  752/2019 Απόφαση  753/2019 Απόφαση  754/2019 Απόφαση 
755/2019 Απόφαση  756/2019 Απόφαση  757/2019 Απόφαση  758/2019 Απόφαση  759/2019 Απόφαση 
760/2019 Απόφαση  761/2019 Απόφαση  762/2019 Απόφαση     
        769/2019 Απόφαση 
         
         
780/2019 Απόφαση    782/2019 Απόφαση  783/2019 Απόφαση  784/2019 Απόφαση 
      788/2019 Απόφαση  789/2019 Απόφαση 
790/2019 Απόφαση    792/2019 Απόφαση     
  796/2019 Απόφαση       

800-899:

         
         
810/2019 Απόφαση    812/2019 Απόφαση     
    817/2019 Απόφαση  818/2019 Απόφαση   
  821/2019 Απόφαση    823/2019 Απόφαση   
825/2019 Απόφαση  826/2019 Απόφαση  827/2019 Απόφαση     
830/2019 Απόφαση  831/2019 Απόφαση       
      838/2019 Απόφαση  839/2019 Απόφαση 
840/2019 Απόφαση  841/2019 Απόφαση  842/2019 Απόφαση  843/2019 Απόφαση  844/2019 Απόφαση 
845/2019 Απόφαση  846/2019 Απόφαση  847/2019 Απόφαση  848/2019 Απόφαση  849/2019 Απόφαση 
         
      858/2019 Απόφαση  859/2019 Απόφαση 
    862/2019 Απόφαση  863/2019 Απόφαση  864/2019 Απόφαση 
         
870/2019 Απόφαση         
875/2019 Απόφαση    877/2019 Απόφαση     
  881/2019 Απόφαση  882/2019 Απόφαση  883/2019 Απόφαση  884/2019 Απόφαση 
885/2019 Απόφαση  886/2019 Απόφαση  887/2019 Απόφαση  888/2019 Απόφαση  889/2019 Απόφαση 
890/2019 Απόφαση  891/2019 Απόφαση  892/2019 Απόφαση  893/2019 Απόφαση  894/2019 Απόφαση 
895/2019 Απόφαση  896/2019 Απόφαση  897/2019 Απόφαση  898/2019 Απόφαση  899/2019 Απόφαση 

900-999:

900/2019 Απόφαση  901/2019 Απόφαση  902/2019 Απόφαση  903/2019 Απόφαση  904/2019 Απόφαση 
905/2019 Απόφαση  906/2019 Απόφαση  907/2019 Απόφαση  908/2019 Απόφαση  909/2019 Απόφαση 
910/2019 Απόφαση  911/2019 Απόφαση  912/2019 Απόφαση  913/2019 Απόφαση   
915/2019 Απόφαση  916/2019 Απόφαση       
920/2019 Απόφαση      923/2019 Απόφαση   
925/2019 Απόφαση  926/2019 Απόφαση  927/2019 Απόφαση     
930/2019 Απόφαση  931/2019 Απόφαση       
  936/2019 Απόφαση  937/2019 Απόφαση  938/2019 Απόφαση   
         
      948/2019 Απόφαση   
      953/2019 Απόφαση   
         
    962/2019 Απόφαση     
      968/2019 Απόφαση  969/2019 Απόφαση 
970/2019 Απόφαση    972/2019 Απόφαση  973/2019 Απόφαση   
      978/2019 Απόφαση  979/2019 Απόφαση 
    982/2019 Απόφαση  983/2019 Απόφαση   
      988/2019 Απόφαση   
  991/2019 Απόφαση      994/2019 Απόφαση 
995/2019 Απόφαση  996/2019 Απόφαση  997/2019 Απόφαση     

1000-1099:

1000/2019 Απόφαση  1001/2019 Απόφαση  1002/2019 Απόφαση  1003/2019 Απόφαση   
  1006/2019 Απόφαση  1007/2019 Απόφαση  1008/2019 Απόφαση  1009/2019 Απόφαση 
      1013/2019 Απόφαση   
1015/2019 Απόφαση    1017/2019 Απόφαση  1018/2019 Απόφαση  1019/2019 Απόφαση 
1020/2019 Απόφαση  1021/2019 Απόφαση  1022/2019 Απόφαση  1023/2019 Απόφαση   
        1029/2019 Απόφαση 
1030/2019 Απόφαση  1031/2019 Απόφαση  1032/2019 Απόφαση  1033/2019 Απόφαση  1034/2019 Απόφαση 
1035/2019 Απόφαση  1036/2019 Απόφαση  1037/2019 Απόφαση  1038/2019 Απόφαση  1039/2019 Απόφαση 
1040/2019 Απόφαση  1041/2019 Απόφαση  1042/2019 Απόφαση  1043/2019 Απόφαση  1044/2019 Απόφαση 
1045/2019 Απόφαση  1046/2019 Απόφαση  1047/2019 Απόφαση  1048/2019 Απόφαση  1049/2019 Απόφαση 
1050/2019 Απόφαση  1051/2019 Απόφαση  1052/2019 Απόφαση  1053/2019 Απόφαση  1054/2019 Απόφαση 
1055/2019 Απόφαση  1056/2019 Απόφαση  1057/2019 Απόφαση  1058/2019 Απόφαση  1059/2019 Απόφαση 
1060/2019 Απόφαση  1061/2019 Απόφαση  1062/2019 Απόφαση  1063/2019 Απόφαση  1064/2019 Απόφαση 
1065/2019 Απόφαση  1066/2019 Απόφαση  1067/2019 Απόφαση  1068/2019 Απόφαση  1069/2019 Απόφαση 
1070/2019 Απόφαση  1071/2019 Απόφαση  1072/2019 Απόφαση  1073/2019 Απόφαση  1074/2019 Απόφαση 
1075/2019 Απόφαση  1076/2019 Απόφαση  1077/2019 Απόφαση  1078/2019 Απόφαση   
1080/2019 Απόφαση  1081/2019 Απόφαση    1083/2019 Απόφαση  1084/2019 Απόφαση 
1085/2019 Απόφαση  1086/2019 Απόφαση  1087/2019 Απόφαση  1088/2019 Απόφαση  1089/2019 Απόφαση 
1090/2019 Απόφαση  1091/2019 Απόφαση  1092/2019 Απόφαση  1093/2019 Απόφαση  1094/2019 Απόφαση 
1095/2019 Απόφαση  1096/2019 Απόφαση  1097/2019 Απόφαση  1098/2019 Απόφαση  1099/2019 Απόφαση 

1100-1199:

1100/2019 Απόφαση  1101/2019 Απόφαση  1102/2019 Απόφαση  1103/2019 Απόφαση  1104/2019 Απόφαση 
1105/2019 Απόφαση  1106/2019 Απόφαση  1107/2019 Απόφαση  1108/2019 Απόφαση  1109/2019 Απόφαση 
1110/2019 Απόφαση  1111/2019 Απόφαση  1112/2019 Απόφαση  1113/2019 Απόφαση  1114/2019 Απόφαση 
1115/2019 Απόφαση  1116/2019 Απόφαση       
1120/2019 Απόφαση    1122/2019 Απόφαση  1123/2019 Απόφαση  1124/2019 Απόφαση 
1125/2019 Απόφαση        1129/2019 Απόφαση 
1130/2019 Απόφαση  1131/2019 Απόφαση  1132/2019 Απόφαση  1133/2019 Απόφαση  1134/2019 Απόφαση 
1135/2019 Απόφαση  1136/2019 Απόφαση  1137/2019 Απόφαση  1138/2019 Απόφαση  1139/2019 Απόφαση 
  1141/2019 Απόφαση    1143/2019 Απόφαση  1144/2019 Απόφαση 
1145/2019 Απόφαση  1146/2019 Απόφαση  1147/2019 Απόφαση  1148/2019 Απόφαση  1149/2019 Απόφαση 
1150/2019 Απόφαση    1152/2019 Απόφαση  1153/2019 Απόφαση  1154/2019 Απόφαση 
  1156/2019 Απόφαση  1157/2019 Απόφαση  1158/2019 Απόφαση  1159/2019 Απόφαση 
1160/2019 Απόφαση  1161/2019 Απόφαση  1162/2019 Απόφαση  1163/2019 Απόφαση  1164/2019 Απόφαση 
1165/2019 Απόφαση  1166/2019 Απόφαση  1167/2019 Απόφαση  1168/2019 Απόφαση  1169/2019 Απόφαση 
1170/2019 Απόφαση  1171/2019 Απόφαση  1172/2019 Απόφαση  1173/2019 Απόφαση  1174/2019 Απόφαση 
1175/2019 Απόφαση  1176/2019 Απόφαση  1177/2019 Απόφαση  1178/2019 Απόφαση  1179/2019 Απόφαση 
1180/2019 Απόφαση  1181/2019 Απόφαση  1182/2019 Απόφαση  1183/2019 Απόφαση  1184/2019 Απόφαση 
1185/2019 Απόφαση  1186/2019 Απόφαση  1187/2019 Απόφαση  1188/2019 Απόφαση  1189/2019 Απόφαση 
1190/2019 Απόφαση  1191/2019 Απόφαση  1192/2019 Απόφαση  1193/2019 Απόφαση  1194/2019 Απόφαση 
1195/2019 Απόφαση  1196/2019 Απόφαση  1197/2019 Απόφαση  1198/2019 Απόφαση  1199/2019 Απόφαση 

1200-1299:

1200/2019 Απόφαση  1201/2019 Απόφαση  1202/2019 Απόφαση  1203/2019 Απόφαση  1204/2019 Απόφαση 
1205/2019 Απόφαση  1206/2019 Απόφαση  1207/2019 Απόφαση  1208/2019 Απόφαση  1209/2019 Απόφαση 
1210/2019 Απόφαση  1211/2019 Απόφαση  1212/2019 Απόφαση  1213/2019 Απόφαση  1214/2019 Απόφαση 
1215/2019 Απόφαση  1216/2019 Απόφαση  1217/2019 Απόφαση  1218/2019 Απόφαση  1219/2019 Απόφαση 
1220/2019 Απόφαση  1221/2019 Απόφαση  1222/2019 Απόφαση  1223/2019 Απόφαση  1224/2019 Απόφαση 
1225/2019 Απόφαση  1226/2019 Απόφαση  1227/2019 Απόφαση  1228/2019 Απόφαση  1229/2019 Απόφαση 
1230/2019 Απόφαση  1231/2019 Απόφαση  1232/2019 Απόφαση  1233/2019 Απόφαση  1234/2019 Απόφαση 
1235/2019 Απόφαση  1236/2019 Απόφαση  1237/2019 Απόφαση  1238/2019 Απόφαση  1239/2019 Απόφαση 
1240/2019 Απόφαση  1241/2019 Απόφαση  1242/2019 Απόφαση  1243/2019 Απόφαση  1244/2019 Απόφαση 
1245/2019 Απόφαση  1246/2019 Απόφαση  1247/2019 Απόφαση  1248/2019 Απόφαση  1249/2019 Απόφαση 
1250/2019 Απόφαση  1251/2019 Απόφαση  1252/2019 Απόφαση  1253/2019 Απόφαση   
1255/2019 Απόφαση  1256/2019 Απόφαση  1257/2019 Απόφαση    1259/2019 Απόφαση 
1260/2019 Απόφαση  1261/2019 Απόφαση  1262/2019 Απόφαση  1263/2019 Απόφαση  1264/2019 Απόφαση
1265/2019 Απόφαση  1266/2019 Απόφαση  1267/2019 Απόφαση  1268/2019 Απόφαση  1269/2019 Απόφαση 
1270/2019 Απόφαση  1271/2019 Απόφαση  1272/2019 Απόφαση  1273/2019 Απόφαση  1274/2019 Απόφαση 
1275/2019 Απόφαση  1276/2019 Απόφαση  1277/2019 Απόφαση  1278/2019 Απόφαση  1279/2019 Απόφαση 
  1281/2019 Απόφαση  1282/2019 Απόφαση  1283/2019 Απόφαση  1284/2019 Απόφαση 
  1286/2019 Απόφαση  1287/2019 Απόφαση  1288/2019 Απόφαση  1289/2019 Απόφαση 
1290/2019 Απόφαση  1291/2019 Απόφαση   1292/2019 Απόφαση   1294/2019 Απόφαση 
1295/2019 Απόφαση  1296/2019 Απόφαση  1297/2019 Απόφαση  1298/2019 Απόφαση  1299/2019 Απόφαση