ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2019

A1-A99:

  A1/2019 Απόφαση  A2/2019 Απόφαση  A3/2019 Απόφαση  A4/2019 Απόφαση 
A5/2019 Απόφαση  A6/2019 Απόφαση  A7/2019 Απόφαση  A8/2019 Απόφαση  A9/2019 Απόφαση 
A10/2019 Απόφαση  A11/2019 Απόφαση  A12/2019 Απόφαση  A13/2019 Απόφαση  A14/2019 Απόφαση 
A15/2019 Απόφαση  A16/2019 Απόφαση  A17/2019 Απόφαση  A18/2019 Απόφαση  A19/2019 Απόφαση 
A20/2019 Απόφαση  A21/2019 Απόφαση  A22/2019 Απόφαση  A23/2019 Απόφαση  A24/2019 Απόφαση 
A25/2019 Απόφαση  A26/2019 Απόφαση  A27/2019 Απόφαση  A28/2019 Απόφαση  A29/2019 Απόφαση 
A30/2019 Απόφαση  A31/2019 Απόφαση  A32/2019 Απόφαση  A33/2019 Απόφαση  A34/2019 Απόφαση 
A35/2019 Απόφαση  A36/2019 Απόφαση  A37/2019 Απόφαση    A39/2019 Απόφαση 
A40/2019 Απόφαση  A41/2019 Απόφαση  A42/2019 Απόφαση  A43/2019 Απόφαση  A44/2019 Απόφαση 
A45/2019 Απόφαση  A46/2019 Απόφαση  A47/2019 Απόφαση  A48/2019 Απόφαση  A49/2019 Απόφαση 
A50/2019 Απόφαση  A51/2019 Απόφαση  A52/2019 Απόφαση    A54/2019 Απόφαση 
A55/2019 Απόφαση  A56/2019 Απόφαση  A57/2019 Απόφαση  A58/2019 Απόφαση  A59/2019 Απόφαση 
A60/2019 Απόφαση    A62/2019 Απόφαση  A63/2019 Απόφαση  A64/2019 Απόφαση 
A65/2019 Απόφαση  A66/2019 Απόφαση  A67/2019 Απόφαση  A68/2019 Απόφαση  A69/2019 Απόφαση 
A70/2019 Απόφαση  A71/2019 Απόφαση  A72/2019 Απόφαση  A73/2019 Απόφαση  A74/2019 Απόφαση 
A75/2019 Απόφαση  A76/2019 Απόφαση  A77/2019 Απόφαση  A78/2019 Απόφαση  A79/2019 Απόφαση 
A80/2019 Απόφαση  A81/2019 Απόφαση  A82/2019 Απόφαση  A83/2019 Απόφαση  A84/2019 Απόφαση 
A85/2019 Απόφαση  A86/2019 Απόφαση  A87/2019 Απόφαση  A88/2019 Απόφαση  A89/2019 Απόφαση 
A90/2019 Απόφαση  A91/2019 Απόφαση  A92/2019 Απόφαση  A93/2019 Απόφαση  A94/2019 Απόφαση 
A95/2019 Απόφαση  A96/2019 Απόφαση  A97/2019 Απόφαση  A98/2019 Απόφαση  A99/2019 Απόφαση 

A100-A199:

A100/2019 Απόφαση  A101/2019 Απόφαση  A102/2019 Απόφαση  A103/2019 Απόφαση  A104/2019 Απόφαση 
A105/2019 Απόφαση  A106/2019 Απόφαση  A107/2019 Απόφαση  A108/2019 Απόφαση  A109/2019 Απόφαση 
A110/2019 Απόφαση  A111/2019 Απόφαση  A112/2019 Απόφαση  A113/2019 Απόφαση  A114/2019 Απόφαση 
A115/2019 Απόφαση  A116/2019 Απόφαση  A117/2019 Απόφαση  A118/2019 Απόφαση  A119/2019 Απόφαση 
A120/2019 Απόφαση    A122/2019 Απόφαση  A123/2019 Απόφαση  A124/2019 Απόφαση 
A125/2019 Απόφαση  A126/2019 Απόφαση  A127/2019 Απόφαση  A128/2019 Απόφαση  A129/2019 Απόφαση 
A130/2019 Απόφαση  A131/2019 Απόφαση  A132/2019 Απόφαση  A133/2019 Απόφαση  A134/2019 Απόφαση 
A135/2019 Απόφαση  A136/2019 Απόφαση  A137/2019 Απόφαση  A138/2019 Απόφαση  A139/2019 Απόφαση 
A140/2019 Απόφαση  A141/2019 Απόφαση  A142/2019 Απόφαση  A143/2019 Απόφαση  A144/2019 Απόφαση 
A145/2019 Απόφαση  A146/2019 Απόφαση  A147/2019 Απόφαση  A148/2019 Απόφαση  A149/2019 Απόφαση 
A150/2019 Απόφαση  A151/2019 Απόφαση  A152/2019 Απόφαση  A153/2019 Απόφαση  A154/2019 Απόφαση 
A155/2019 Απόφαση  A156/2019 Απόφαση  A157/2019 Απόφαση  A158/2019 Απόφαση  A159/2019 Απόφαση 
A160/2019 Απόφαση  A161/2019 Απόφαση  A162/2019 Απόφαση  A163/2019 Απόφαση  A164/2019 Απόφαση 
A165/2019 Απόφαση  A166/2019 Απόφαση  A167/2019 Απόφαση  A168/2019 Απόφαση  A169/2019 Απόφαση 
A170/2019 Απόφαση  A171/2019 Απόφαση  A172/2019 Απόφαση  A173/2019 Απόφαση  A174/2019 Απόφαση 
A175/2019 Απόφαση  A176/2019 Απόφαση  A177/2019 Απόφαση  A178/2019 Απόφαση  A179/2019 Απόφαση 
A180/2019 Απόφαση  A181/2019 Απόφαση  A182/2019 Απόφαση  A183/2019 Απόφαση  A184/2019 Απόφαση 
A185/2019 Απόφαση  A186/2019 Απόφαση  A187/2019 Απόφαση  A188/2019 Απόφαση  A189/2019 Απόφαση 
A190/2019 Απόφαση  A191/2019 Απόφαση    A193/2019 Απόφαση  A194/2019 Απόφαση 
    A197/2019 Απόφαση  A198/2019 Απόφαση  A199/2019 Απόφαση 

A200-A299:

A200/2019 Απόφαση  A201/2019 Απόφαση  A202/2019 Απόφαση  A203/2019 Απόφαση  A204/2019 Απόφαση 
A205/2019 Απόφαση  A206/2019 Απόφαση  A207/2019 Απόφαση  A208/2019 Απόφαση  A209/2019 Απόφαση 
A210/2019 Απόφαση  A211/2019 Απόφαση  A212/2019 Απόφαση  A213/2019 Απόφαση  A214/2019 Απόφαση 
A215/2019 Απόφαση  A216/2019 Απόφαση  A217/2019 Απόφαση  A218/2019 Απόφαση  A219/2019 Απόφαση 
A220/2019 Απόφαση  A221/2019 Απόφαση  A222/2019 Απόφαση  A223/2019 Απόφαση  A224/2019 Απόφαση 
A225/2019 Απόφαση  A226/2019 Απόφαση  A227/2019 Απόφαση  A228/2019 Απόφαση  A229/2019 Απόφαση 
A230/2019 Απόφαση  A231/2019 Απόφαση  A232/2019 Απόφαση  A233/2019 Απόφαση   
A235/2019 Απόφαση  A236/2019 Απόφαση  A237/2019 Απόφαση  A238/2019 Απόφαση  A239/2019 Απόφαση 
A240/2019 Απόφαση  A241/2019 Απόφαση  A242/2019 Απόφαση  A243/2019 Απόφαση  A244/2019 Απόφαση 
A245/2019 Απόφαση  A246/2019 Απόφαση  A247/2019 Απόφαση  A248/2019 Απόφαση  A249/2019 Απόφαση 
A250/2019 Απόφαση  A251/2019 Απόφαση  A252/2019 Απόφαση  A253/2019 Απόφαση  A254/2019 Απόφαση 
A255/2019 Απόφαση  A256/2019 Απόφαση  A257/2019 Απόφαση  A258/2019 Απόφαση  A259/2019 Απόφαση 
A260/2019 Απόφαση  A261/2019 Απόφαση  A262/2019 Απόφαση  A263/2019 Απόφαση  A264/2019 Απόφαση 
A265/2019 Απόφαση  A266/2019 Απόφαση  A267/2019 Απόφαση  A268/2019 Απόφαση  A269/2019 Απόφαση 
A270/2019 Απόφαση  A271/2019 Απόφαση  A272/2019 Απόφαση  A273/2019 Απόφαση  A274/2019 Απόφαση 
A275/2019 Απόφαση  A276/2019 Απόφαση  A277/2019 Απόφαση  A278/2019 Απόφαση  A279/2019 Απόφαση 
A280/2019 Απόφαση  A281/2019 Απόφαση  A282/2019 Απόφαση  A283/2019 Απόφαση  A284/2019 Απόφαση 
A285/2019 Απόφαση  A286/2019 Απόφαση  A287/2019 Απόφαση  A288/2019 Απόφαση  A289/2019 Απόφαση 
A290/2019 Απόφαση  A291/2019 Απόφαση  A292/2019 Απόφαση  A293/2019 Απόφαση  A294/2019 Απόφαση 
A295/2019 Απόφαση  A296/2019 Απόφαση  A297/2019 Απόφαση  A298/2019 Απόφαση   

A300-A399:

A300/2019 Απόφαση  A301/2019 Απόφαση  A302/2019 Απόφαση  A303/2019 Απόφαση  A304/2019 Απόφαση 
A305/2019 Απόφαση  A306/2019 Απόφαση  A307/2019 Απόφαση  A308/2019 Απόφαση  A309/2019 Απόφαση 
A310/2019 Απόφαση  A311/2019 Απόφαση  A312/2019 Απόφαση  A313/2019 Απόφαση  A314/2019 Απόφαση 
A315/2019 Απόφαση  A316/2019 Απόφαση  A317/2019 Απόφαση  A318/2019 Απόφαση  A319/2019 Απόφαση 
A320/2019 Απόφαση  A321/2019 Απόφαση  A322/2019 Απόφαση  A323/2019 Απόφαση  A324/2019 Απόφαση 
A325/2019 Απόφαση  A326/2019 Απόφαση  A327/2019 Απόφαση  A328/2019 Απόφαση  A329/2019 Απόφαση 
A330/2019 Απόφαση  A331/2019 Απόφαση  A332/2019 Απόφαση  A333/2019 Απόφαση  A334/2019 Απόφαση 
A335/2019 Απόφαση  A336/2019 Απόφαση  A337/2019 Απόφαση  A338/2019 Απόφαση  A339/2019 Απόφαση 
A340/2019 Απόφαση  A341/2019 Απόφαση  A342/2019 Απόφαση  A343/2019 Απόφαση  A344/2019 Απόφαση 
A345/2019 Απόφαση  A346/2019 Απόφαση  A347/2019 Απόφαση  A348/2019 Απόφαση   
A350/2019 Απόφαση  A351/2019 Απόφαση  A352/2019 Απόφαση  A353/2019 Απόφαση  A354/2019 Απόφαση 
A355/2019 Απόφαση  A356/2019 Απόφαση  A357/2019 Απόφαση  A358/2019 Απόφαση  A359/2019 Απόφαση 
A360/2019 Απόφαση  A361/2019 Απόφαση    A363/2019 Απόφαση  A364/2019 Απόφαση 
A365/2019 Απόφαση    A367/2019 Απόφαση  A368/2019 Απόφαση  A369/2019 Απόφαση 
A370/2019 Απόφαση  A371/2019 Απόφαση  A372/2019 Απόφαση  A373/2019 Απόφαση  A374/2019 Απόφαση 
  A376/2019 Απόφαση  A377/2019 Απόφαση  A378/2019 Απόφαση  A379/2019 Απόφαση 
A380/2019 Απόφαση  A381/2019 Απόφαση  A382/2019 Απόφαση  A383/2019 Απόφαση  A384/2019 Απόφαση 
A385/2019 Απόφαση  A386/2019 Απόφαση  A387/2019 Απόφαση  A388/2019 Απόφαση  A389/2019 Απόφαση 
A390/2019 Απόφαση  A391/2019 Απόφαση  A392/2019 Απόφαση  A393/2019 Απόφαση  A394/2019 Απόφαση 
A395/2019 Απόφαση  A396/2019 Απόφαση  A397/2019 Απόφαση  A398/2019 Απόφαση  A399/2019 Απόφαση 

A400-A499:

A400/2019 Απόφαση  A401/2019 Απόφαση  A402/2019 Απόφαση  A403/2019 Απόφαση  A404/2019 Απόφαση 
A405/2019 Απόφαση  A406/2019 Απόφαση  A407/2019 Απόφαση  A408/2019 Απόφαση  A409/2019 Απόφαση 
A410/2019 Απόφαση  A411/2019 Απόφαση  A412/2019 Απόφαση  A413/2019 Απόφαση  A414/2019 Απόφαση 
A415/2019 Απόφαση  A416/2019 Απόφαση  A417/2019 Απόφαση  A418/2019 Απόφαση  A419/2019 Απόφαση 
A420/2019 Απόφαση  A421/2019 Απόφαση  A422/2019 Απόφαση  A423/2019 Απόφαση   
A425/2019 Απόφαση  A426/2019 Απόφαση  A427/2019 Απόφαση  A428/2019 Απόφαση  A429/2019 Απόφαση 
A430/2019 Απόφαση  A431/2019 Απόφαση  A432/2019 Απόφαση  A433/2019 Απόφαση  A434/2019 Απόφαση 
A435/2019 Απόφαση  A436/2019 Απόφαση  A437/2019 Απόφαση  A438/2019 Απόφαση  A439/2019 Απόφαση 
A440/2019 Απόφαση  A441/2019 Απόφαση  A442/2019 Απόφαση  A443/2019 Απόφαση  A444/2019 Απόφαση 
A445/2019 Απόφαση  A446/2019 Απόφαση  A447/2019 Απόφαση  A448/2019 Απόφαση  A449/2019 Απόφαση 
A450/2019 Απόφαση  A451/2019 Απόφαση  A452/2019 Απόφαση  A453/2019 Απόφαση  A454/2019 Απόφαση 
A455/2019 Απόφαση  A456/2019 Απόφαση  A457/2019 Απόφαση  A458/2019 Απόφαση  A459/2019 Απόφαση 
A460/2019 Απόφαση  A461/2019 Απόφαση  A462/2019 Απόφαση  A463/2019 Απόφαση  A464/2019 Απόφαση 
A465/2019 Απόφαση  A466/2019 Απόφαση  A467/2019 Απόφαση  A468/2019 Απόφαση  A469/2019 Απόφαση 
A470/2019 Απόφαση  A471/2019 Απόφαση  A472/2019 Απόφαση  A473/2019 Απόφαση  A474/2019 Απόφαση 
A475/2019 Απόφαση  A476/2019 Απόφαση  A477/2019 Απόφαση  A478/2019 Απόφαση  A479/2019 Απόφαση 
A480/2019 Απόφαση  A481/2019 Απόφαση  A482/2019 Απόφαση  A483/2019 Απόφαση  A484/2019 Απόφαση 
A485/2019 Απόφαση  A486/2019 Απόφαση       
         
    A497/2019 Απόφαση  A498/2019 Απόφαση   

A500-A599:

A500/2019 Απόφαση  A501/2019 Απόφαση  A502/2019 Απόφαση  A503/2019 Απόφαση  A504/2019 Απόφαση 
A505/2019 Απόφαση  A506/2019 Απόφαση  A507/2019 Απόφαση  A508/2019 Απόφαση  A509/2019 Απόφαση 
A510/2019 Απόφαση    A512/2019 Απόφαση  A513/2019 Απόφαση   
A515/2019 Απόφαση  A516/2019 Απόφαση  A517/2019 Απόφαση    A519/2019 Απόφαση 
A520/2019 Απόφαση      A523/2019 Απόφαση   
A525/2019 Απόφαση  A526/2019 Απόφαση  A527/2019 Απόφαση  A528/2019 Απόφαση  A529/2019 Απόφαση 
A530/2019 Απόφαση  A531/2019 Απόφαση     A533/2019 Απόφαση  A534/2019 Απόφαση